Epifanie neboli Zjevení Páně má podle křesťanského zvyku zítra tedy 6. ledna připomenout dohromady tři události. Křest Krista v Jordánu, zázrak v Galileji a příchod mágů, známých jako Caspar, Melichar a Baltazar. Kéž bychom přesně věděli, kdo vlastně byli…

three kings

Podle původního výkladu to byli mágové, mudrci a hvězdopravci, možná i kněží Mithrova kultu na perském dvoře.

Co viděli?

Dost pravděpodobně, nebo alespoň podle výkladu Johanna Keplera, který působil na dvoře Rudolfa II., šlo o konjunkci, tedy úhlové sblížení Jupitera a Saturna. To plus jiné konstelace utvrdilo mudrce v tom, že se narodil Spasitel, což bylo předpovězeno a v tu dobu i všeobecně známo.

Rovněž je dost pravděpodobné, že onen zvláštní sběh planet a konstelací nevypočítali jen tito tři muži, ale podstatně více astrologů, a že do Betléma se vydalo mnohem víc zvědavých „vědců“.

Také koho by nezajímal výsledek tak vzácného výpočtu viděný vlastníma očima?

Ať už se tehdy, tedy kolem té doby, protože přesně je to těžké určit, stalo cokoli, ať už ta zpráva byla odkudkoli, něco se lidé dozvědět museli, a to dost masově, protože na jedno místo vyrazilo mnoho poutníků za jedním účelem.

Totiž poklonit se dítěti, které mělo být zázračné.

Osobně mě moc mrzí, že k dispozici je tak málo informací navíc léty zkreslených a upravených podle potřeb křesťanské církve. Propaganda je na nic, protože ničí fakta.

Vychází ale většinou z opravdového jádra, takže...

Když k tomu přistoupíme tak, že to ořežeme, pak se v tom roce, protože s datem je to nahnuté, Narodil Ježíš.

Moudří lidé věděli, že není jen tak někdo, podstatně dřív, a tak se vydali neomylně na místo, kde pobýval, a tam ho našli.

Logicky to stihli dopředu patřičně „rozkecat“, takže Jeho příchod byl předem znám. To by šlo...

Zlato, Myrha, Kadidlo

Ježíšek samozřejmě dostal hodně darů. O všech se neví. Jasně, tři kůžičky, trošku mléka, veselého beránka... ale hlavně:

Od Melichara s bílou pletí dostal zlato, od starého Balthazara kadidlo a od Caspara s černou pletí Myrhu.

Zlato, kadidlo i myrha byly věci vzácné. Šlo o symboly a lidé se dodnes dívají na symboly jako na věcné zářiče, které cosi přitahují.

Když to vezmu podle dobových znalostí, pak by mu zlato od mágů mělo přinést do života hmotný dostatek a Slunce, tedy životní energii.

Myrha pak jednoznačně zdraví a ochranu před nemocemi a kadidlo ochranu pro Jeho duši před zlými silami a také vhled na intuici.

To se vlastně podařilo.

Nad dveře si křídou napište K+M+B

A proč? Názory na tenhle zvyk se různí. Samozřejmě se nabízí iniciály tří mágů, ovšem je třeba vzít v potaz rovněž: „Kristus mansionem benedicat“ tedy česky: „Kristus ať požehná příbytku“.

Je to jedno, nápis nepřinese nic zlého. Správná forma je i C+M+B.

Když jsem byla malá, psala to maminka nad dveře také a vysvětlovala, že to jako symbolicky znamená, že u nás tři mágové také byli a také nám přáli hodně štěstí.

Ať už je vám blízké tohle vysvětlení, nebo jiné, v zásadě jde o to, čemu věříte, že se stane.

Protože budoucnost si přece tvoříme tím, co do ní vložíme v přítomnosti.

Přeji vám krásné TŘI KRÁLE!