Výskyt alergických onemocnění a různých intolerancí trvale narůstá, a to především u dětí. Jelikož se přecitlivělost na chemikálie stává stále větším problémem, vyvinula společnost JUB malířskou barvu JUPOL BIO SILICATE, která je vhodná k použití v prostorech obývaných osobami s alergiemi. Barva neobsahuje látky, které by mohly vyvolávat alergické reakce. Díky vysoké hodnotě pH, která je mimořádně nepříznivá pro rozvoj a existenci mikroorganismů, se do ní nemusejí přidávat konzervační činidla. K výrobě barvy jsou použity pouze pečlivě vybrané a osvědčené látky, které u lidí se sklony k alergiím nevyvolávají alergické reakce.

Pro lidi trpící alergiemi je nejvhodnější bílá barva. V tónovacích centrech JUMIX je však možné objednat i pastelové odstíny podle barevného vzorníku JUB Favourite Feelings. Barva je odolná proti oděru za mokra, takže nepříliš pevně ulpívající nečistoty lze z natřených povrchů omýt hadříkem namočeným v roztoku běžných čisticích prostředků pro domácnost.

Jupol

S certifikátem ústavu ECARF

JupolEvropské centrum pro výzkum alergií (ECARF) je nadace Berlínské lékařské univerzity, jejímž cílem je mimo jiné snižovat dopady alergických onemocnění na pacienty i společnost. V jejích laboratořích byla provedena klinická studie, ověřující vlastnosti nového výrobku. Na zkušební desky byla nanesena barva JUPOL BIO SILICATE. Poté byly jejímu účinku v uzavřeném prostoru vystaveny osoby s potvrzenou diagnózou mírné nebo závažné formy astmatu. Po skončení expozice byl vyhodnocován vliv látek obsažených v barvě na oči, sliznici nosu a kapacitu plic účastníků experimentu. Žádná z testovaných osob nevykázala v měřených parametrech reakci. Ústav ECARF na základě provedeného testu označil barvu za vynikající.

Jupol

Postup aplikace:

  1. Příprava podkladu – podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, zbytků bednicích olejů, mastnot a jiných nečistot. Před prvním malováním je povinný základní nátěr. Doporučujeme SILICATEPRIMER ředěný vodou (SILICATEPRIMER : voda = 1 : 1) nebo přímo ředěnou barvu (JUPOL BIO SILICATE : voda = 1 : 1), což je nejvhodnější základní nátěr pro osoby s alergickými obtížemi. Na problematičtější podklady (sádrové omítky, sádrokartonové, vláknocementové a dřevotřískové desky, neomítnutý beton, povrchy upravené barvami nebo omítkami na bázi polymerních pojiv) doporučujeme použít JUBOSIL GF.
  2. Příprava a nanášení barvy – barvu před použitím pouze důkladně promícháme, podle potřeby ji můžeme naředit vodou (max. 5 %). Barvu nanášíme malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm) nebo štětcem ve dvou vrstvách s časovým odstupem 4–6 hodin.

Více informací naleznete na www.jub.cz. Tradice od roku 1875.

Reklama