aj5.jpg
Foto: Shutterstock

Tendence vracet se k tradicím, přírodním zdrojům a roky prověřeným technikám sílí. Jednou z příčin může být příliš digitální doba a odklon od přírody. Jako všude, i tady je třeba rovnováha, proto mají mnozí z nás chuť vymanit se z diktátu jedniček a nul. A právě ájurvéda, jeden z nejkomplexnějších tradičních systémů, hezky koresponduje s všeobecným „hladověním“ po věcech, které mají hlubší smysl.

Ájurvéda je prastará indická nauka, jejíž počátky se datují do védského kulturního období (cca polovina 2. tisíciletí př. n. l. s trváním přibližně tisíc let). Vůbec první zmínky o léčebných terapiích, zásadách hygieny a diagnostikování nemocí lze najít v tradičních hinduistických textech (tzv. védách) z té doby. Mezi holistickými (celostními) léčebnými metodami má významné postavení, ovlivnila lékařství starého Egypta a vytvořila základ pro tradiční čínskou medicínu.

Vesmír v nás

Ájurvéda se opírá o předpoklad, že vesmír je živý organismus, se kterým je propojen každý jednotlivý člověk. A podobně, jako jsme my součástí vesmíru, je také vesmír součástí nás samotných. Vesmír je podle ájurvédy tvořen pěti základními elementy:

aj4.jpgFoto: Shutterstock

 1. Země – představuje hmotu, pevnost a stálost; na tělesné úrovni se váže k čichu a rukám
 2. Voda – představuje tekutý stav, proud a nestálost; na tělesné úrovni souvisí s chutí, váže se k jazyku, tvrdému patru a dolní části nohou
 3. Oheň – představuje sílu, která dokáže změnit skupenství látky, symbolizuje transformaci; na fyzické úrovní souvisí s očima a pohlavními orgány
 4. Vzduch – je plynný stav hmoty, představuje rozpínavost a pohyb; na fyzické úrovni náleží hmatu, souvisí s pokožkou
 5. Prostor – nemá žádnou fyzickou existenci a symbolizuje nedostatek odporu; souvisí se sluchem a řečí
Ájurvéda neodděluje důsledek od příčiny. Pracuje s celým člověkem, propojuje zdánlivě nesouvisející záležitosti a soustředí se na prevenci. Nabízí praktický „návod na život“, ve kterém je zahrnut denní režim, vhodná strava, fyzická aktivita, ale i sex či podpůrná léčba mnohdy závažných onemocnění. Doslovný překlad ze sanskrtu je nauka o životě.

Každý jsme originálním seskupením energií

Pět výše zmíněných elementů následně tvoří tři základní energetické principy, tzv. dóši, které řídí všechny fyzické i duševní pochody člověka. Dóši jsou navzájem propojeny, jedna bezprostředně ovlivňuje druhou, přičemž každý máme unikátní poměr těchto jednotlivých energií. A jak se od sebe jednotlivé energie liší?

Váta

Tuto dóšu utváří prostor a vzduch. Řídí proudění látek v těle člověka, ovlivňuje dýchání, přísun živin k buňkám, vylučování apod. Lze ji označit jako stimulátor biologické aktivity. Úzce souvisí také s duševní aktivitou, mentální svěžestí a smysly. Jde o dominantní dóšu, která kontroluje dvě zbývající.

aj3.jpgFoto: Shutterstock

Jedinec, u kterého je tato energie v převaze, se vyznačuje:

Fyzická stránka:

 • výraznější štíhlost a nízká tělesná váha
 • špatné přibírání na váze
 • rychlost a pohyblivost
 • studené končetiny, citlivostí na chlad
 • zácpa a nepravidelné stravování (nemívá často hlad)
 • suchá pokožka
 • bezdůvodnými bolestmi, sklonem ke křečím

Duševní stránka:

 • snadno se nadchne a často střídá aktivity
 • vysoká kreativita
 • rychlé chápání
 • horší soustředění
 • dobrá krátkodobá paměť
 • neorganizovanost
 • zapomínání
 • lehký, špatný spánek
 • sklon k úzkostem, strach
 • nedotahování věcí do konce

Pitta

Pittu tvoří zejména oheň, zčásti je také ovlivněna vodou. Řídí látkovou výměnu, termoregulaci, trávení, srdce, oči játra a slezinu. Ovlivňuje také emoce a intelekt.

aj1.jpgFoto: Shutterstock

Jedinec, u kterého je tato energie v převaze, se vyznačuje:

Fyzická stránka:

 • středně těžká tělesná konstituce s vyváženými proporcemi
 • horší snášenlivost teplého počasí
 • značné množství pih a mateřských znamének
 • dobré trávení, které se ale věkem zhoršuje
 • častý pocit hladu a žízně
 • sklon k vypadávání vlasů a brzkému šedivění
 • zvýšená potivost
 • průjmy a v pozdějším věku pálení žáhy

Duševní stránka:

 • systematičnost a organizovanost
 • pragmatismus
 • odvaha
 • netrpělivosti a náladovost
 • dobrá komunikace
 • názorová vyhraněnost
 • pod tlakem podá nejlepší výkon

Kapha

Kaphu utváří země a voda. Hospodaří s tělesnými tekutinami, řídí biologickou sílu organismu – podporuje imunitu. Ovlivňuje klouby, kosti, nehty a zuby, přímý vliv má na metabolismus tuků.

aj2.jpgFoto: Shutterstock

Jedinec, u kterého je tato energie v převaze, se vyznačuje:

Fyzická stránka:

 • mohutná tělesná konstituce
 • sklon k přibírání na váze
 • pomalé trávení, vysoký cholesterol
 • hladká a mastná pleť
 • sklon k otokům otoky
 • nedostatečný krevní oběh
 • zvýšená potřeba spánku
 • fyzická síla a vysoká výdrž
 • pomalost a stálá klidná energie

Duševní stránka:

 • klidná a stabilní osobnost
 • pomalejší chápavost a reakce
 • dobrá dlouhodobá paměť
 • metodičnost
 • vyhovují rutinní činnosti
 • nedostatek motivace
 • laskavost, ale také sklon k odtažitému jednání
Ájurvéda považuje stravu za zcela zásadní věc a prostředek k udržení zdraví. Základním cílem ájurvédského stravování je obnova ztracené rovnováhy v těle. Důležitou roli hraje individualita a specifický přístup ke stravování s přihlédnutím na energetický typ a tělesnou konstituci. Důraz klade i na dostatek času na jídlo, pečlivé žvýkání a vědomé vychutnávání stravy. Vychází z lidské přirozenosti, ctí původní nastavení a znovuobjevuje fenomén sebe-uzdravení.

614c73d70b1eaobrazek.pngFoto: Shutterstock

Čtěte také Panny jsou precizní a Vodnáři jsou mistři experimentů: Jak vám to jde v kuchyni podle znamení zvěrokruhu

Zdroj: kniha Ájurvéda pro každý den, Ernst Schrott

Reklama