Co je to domácí násilí už víme. Co však dělat, ocitneme-li se v kritické situaci, staneme-li se samy jeho obětí?

Pokud jste fyzicky napadena, ohrožována na zdraví nebo životě:

 • Mluvte, křičte, volejte o pomoc!
 • Pokud jste napadena během volání na policii, nechte vyvěšený telefon!
 • Dochází-li k násilným scénám opakovaně, poučte děti, jak se mají chovat – volat sousedy, utéci, schovat se. Samozřejmě pokud jsou schopny to vzhledem k věku pochopit.
 • Mějte připravenou únikovou cestu.

Sbírejte důkazy!

 • Jakékoli důkazy o fyzickém násilí, fotografie, kde jsou zdokumentovány následky násilí (ať už na vašem těle, nebo v bytě)
 • Mějte seznam důvěryhodných osob, které můžete v krizové situaci kontaktovat a jež jsou ochotny vypovídat.
 • Při jakémkoli zranění navštivte co nejrychleji praktického lékaře, chirurga nebo gynekologa (i pohotovost).
 • Zranění, která vyžadují Vaši sedmidenní pracovní neschopnost a znemožňují vám v této době (nebo i déle) vést běžný život, zakládají trestní odpovědnost pro trestný čin ublížení na zdraví. Pokud si vaše neschopnost vyžádá minimálně 6 týdnů, je možné zahájit trestní stíhání pro trestní čin těžké újmy na zdraví.

Tyto kroky podnikejte, i když nejste právě teď rozhodnuta podávat trestní oznámení. Situace se však může opakovat!

 

Jaké jsou povinnosti policistů?

Policisté by měli zakročit:

 • Pokud už k násilné situaci došlo.
 • Máte-li důvodné obavy, že k takovému jednání dojde, je-li vám vyhrožováno smrtí, těžkou újmou na zdraví.
 • Jsou vždy povinni přijmout oznámení případu domácího násilí a pak provést další služební úkony.
 • Jsou oprávněni vyzvat označenou osobu (násilníka), aby se dostavila k podání vysvětlení, a v případě, že odmítne, mohou dotyčného k řádnému objasnění věci předvést.
 • Mohou otevřít byt, pokud se dostavili k násilnému činu, majitel bytu je odmítne vpustit dovnitř, a je zde důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví napadené osoby.

Vy sama:

 • Trvejte na výslechu odděleně od násilníka.
 • Vyžadujte dokumentaci události.
 • Trvejte na sepsání protokolu o zákroku a provedených policejních opatřeních s tím, že si vyžádáte jednu kopii.

 

Policie by vás měla poučit o možnosti podání trestního oznámení, k němuž musíte dát souhlas. Ve většině případu je přece násilník váš příbuzný, tedy manžel.

Zásah policie může někdy působit i preventivně, zejména jde-li o počáteční stadium „spirály domácího násilí“.

 

To snad je v kostce to nejdůležitější, co byste měla udělat, ocitnete-li se v kritické situaci.

Mnohem více se dovíte v  materiálech organizací, které se tímto jevem zabývají (Profem, AdvoCats for Women, Rosa) nebo přímo při jejich osobní návštěvě.

   
Reklama