61fd1c84ecd2361fd0cd4a0e0fham.jpg
Foto: Shutterstock

Červený jestřáb (21. 3. – 19. 4.)

Jste charismatická, vůdčí a inspirativní osobnost. Nebojíte se neznámého a máte dostatek odvahy a sil kráčet po nevyšlapaných cestách. Obvykle přesně víte, co chcete, a pokud věci nejdou podle vašich představ, inklinujete k netrpělivosti a výbušnosti. Podle západní astrologie vám vládne planeta Mars, která vás zásobuje výraznou energií, touhou a rozhodností. Její charakter vykazuje jasnou podobnost s vlastnostmi červeného jestřába, indiánského symbolu svobody, který ovlivňuje období vašeho narození. Let červeného jestřába vám poskytuje volnost a dokáže vás vysvobodit z drsného pozemského terénu. Rychleji než ostatní se dostanete tam, kam potřebuje, létáte vysoko a máte poziční výhodu nad svou „kořistí“. Úskalím vaší povahy bývá někdy zbytečná neohroženost; poháněni vášní si často plně neuvědomujete všechny překážky a rizika, která s sebou vaše jednání může přinášet.   

Bobr (20. 4. – 20. 5.)

Jste spolehlivá, praktická a vytrvalá osobnost. Preferujete osvědčené a inklinujete k jistotám zavedeného, než byste iniciovali vznik nového projektu. Neradi riskujete a pouštíte se do neznáma. V západní astrologii vám vládne planeta lásky Venuše, proto jste smyslní a často i velmi fyzicky přitažliví. Podobné vlastnosti odráží v indiánské tradici totem bobra; také toto zvíře tráví většinu času budováním bezpečného příbytku. Bobr vytrvale staví svou hráz, ostrov jistoty, který mu pomáhá ochránit sebe a svou rodinu před drsným světem venku. Na získání takového místa tvrdě pracujete a věnujete tomu maximum svého času. Máte velmi obětavou povahu, jen málokdy však uhnete z cesty a vytrvale jdete za tím, co jste si předsevzali. Úskalím vašeho charakteru je někdy až neuvěřitelná úpornost, díky níž se můžete vzdálit ostatním lidem i jiným radostem. Pozor si dejte také na to, aby se s vámi váš partner nezačal nudit.

Jelen (21. 5. – 20. 6.)

Pokud jste se narodili v tomto období, disponujete ostražitostí a zvídavostí. Nebezpečí i šance odhadnete v samotném počátku, mnohem dříve než většina ostatních. V západní astrologii vám vládne Merkur, planeta komunikace, která vám mimo jiné propůjčuje také výjimečnou bystrost a rychlost myšlení. V indiánské astrologii se tato energie odráží v totemu jelena. Oproti jiným lidem míváte výhodu perfektního úsudku. Dokážete se citlivě pohybovat v nejrůznějších situacích a umíte přesně vyhodnotit své možnosti. Často býváte o krok napřed než ostatní a zareagujete v okamžiku, jehož potenciál druzí vůbec nedokážou vyhodnotit. Máte vynikající intuici a váš přirozený nadhled vám poskytuje určitý přesah. Úskalím vaší povahy je však značná přelétavost a neochota dlouho setrvávat na jednom místě. To vám ztěžuje život v mnoha oblastech, osobní život nevyjímaje.

Datel (21. 6. – 21. 7.)

Jste-li narozeni v tomto období, patříte k citlivým jedincům se silnými ochranitelskými ambicemi. Chápete význam výchovy a své pečovatelské schopnosti umíte využít k podpoře všeho, co máte rádi – ať už je řeč o vlastním dítěti, partnerovi nebo třeba zahradě u domu. V indiánské tradici je datel, kterému je zasvěceno období vašeho narození, známý a uctívaný pro svou schopnost vytvořit dokonalé hnízdo pro své potomky, což se silně odráží i ve vašem charakteru. Pokud to ale z nějakého důvodu nevyjde, bývá pro vás velmi těžké se vzdát a přiznat, že další snaha nemá smysl. Stejně jako datla, také vás je těžké zastavit. Pro svou obětavost a neutuchající touhu po rodinném štěstí můžete přehlédnout důležité signály a svou nadstandardní péčí a maximálním nasazením mnohdy druhého „udusíte“.  Harmonie se nezíská tlakem a sebezapíráním. Někdy se zkuste řídit nadčasovým rčením, že méně znamená více.

Losos (22. 7. – 21. 8.)

Pokud jste se narodili v tomto období, disponujete mimořádnou energií. Máte velmi silnou vůli a nakažlivou životní vášeň. V indiánské tradici se věří, že jedinci narození v této fázi roku mají vlastnosti podobné lososovi, který se alespoň jednou v životě intuitivně zapojí do tvůrčí cesty za účelem reprodukce. Tato cesta nicméně vyžaduje naprosté odhodlání, protože losos často riskuje svůj život, aby se dostal tam, kam potřebuje. To se zčásti odráží také ve vašem charakteru. Obvykle přesně víte, co chcete, a za svým cílem neohroženě kráčíte. Odradí vás jen máloco. Jste kreativní osobnost s pružnou myslí, skvěle však umíte využít i logické myšlení. Toužíte po uznání a život se snažíte prožívat naplno. Znáte svůj potenciál a čas od času posouváte vlastní hranice. Dokážete motivovat ostatní, kterým je ve vaší přítomnosti obvykle dobře. Úskalím vaší povahy bývá někdy zbytečně vysoké sebevědomí a pocit neomylnosti. Pokud vás někdo zklame, pálíte mosty a druhou šanci dáváte jen výjimečně.

Medvěd (22. 8. – 21. 9.)

Jste praktičtí a velmi svědomití. Máte rádi rutinu, která vám dává pocit ukotvení. Disponujete mimořádným intelektem, skvělými analytickými schopnostmi a zvídavostí, která vás nezřídka dostává do problémů. V indiánské tradici vás reprezentuje hnědý medvěd, introvertní a opatrné zvíře. Tyto vlastnosti mívá i znamení Panny, kterému toto období odpovídá v západní astrologii. Vaše proslulá praktičnost, kterou nad ostatními silně vynikáte, často zahrnuje využití nápaditých a nekonvenčních metod k dokončení úkolu. Přestože neradi riskujete, jste jako medvěd neohrožení a nezávislí. Postupujete však metodicky a nic neponecháváte náhodě. Nesnášíte nátlak, k rozhodnutí potřebujete dostatek času a informací, abyste situaci podle svého zanalyzovali. Úskalím vaší povahy může být upjatost a neochota jakkoli se přizpůsobit. Jste až chroničtí plánovači, což umí druhého pěkně otrávit.

Havran (22. 9.   – 22. 10.)

Jste mírumilovné bytosti toužící po harmonii. Konflikty vás znepokojují, máte mimořádně vyvinutý smysl pro spravedlnost a spory, pokud přijdou, umíte řešit s nadhledem. V západní astrologii spadáte k jedincům narozeným ve Váhách, v indiánské astrologii vás reprezentuje havran. O něm existuje v indické mytologii řada legend, kdy zpočátku bílý pták díky řízení osudu, a v důsledku životních nástrah, zčerná. Barevná změna tradovaná v těchto příbězích upozorňuje na kontrast mezi stinnou stránkou člověka a jeho duchovní přirozeností. Nad ostatními lidmi vynikáte schopností vnést do nejrůznějších situací rovnováhu a jednat jako diplomat. Jste nekonfliktní a ve společnosti oblíbení pro svůj optimistický přístup k životu a osvěžující smysl pro humor. Úskalím vaší povahy je zdánlivá nezkrotnost; nenecháte se ochočit a můžete být označováni za povrchní jedince. Pro vaši někdy až chronickou váhavost vám mohou uniknout zajímavé příležitosti.

Had (23. 10.  – 22. 11.)

Patříte k osobnostem, které jsou pro druhé špatně čitelné. Žijete bohatým vnitřním životem, ale své emoce si obvykle necháváte pro sebe. Tajemný závoj, který vás zahaluje, může být vnímán jako vaše temná stránka vzbuzující nedůvěru a obavy. V indiánské astrologii vám svou energii propůjčuje had, ztělesnění moudrosti, intuice a symbol mystiky. Pokud si představíte hada pohybujícího se divokou trávou, je možné vnímat jeho tichou nevyzpytatelnost a dokonalou pozorovací schopnost. Svlékání z kůže ho omlazuje, proto také vy máte k dispozici vysokou možnost osobní transformace. Kompromisy jsou tím, co neuznáváte, preferujete jednoznačnost. Potřebujete-li vyřešit nějaký problém, chcete znát nejmenší detaily, jednáte přímo a totéž vyžadujete od druhého. Při cestě za pravdou býváte neúnavní a jste obdařeni vynikající intuicí. Úskalím vaší povahy jsou vysoké nároky na partnera v souvislosti s odevzdáním se; druhého potřebujete ovládnout, sami však takovou možnost nenabízíte.

Sova (23. 11.  – 21. 12.)

Patříte k filosoficky založeným osobnostem s širokým rozhledem a nekonvenčním pohledem na život. Druhé umíte učit a vést zcela přirozeným způsobem, jste moudří nezávisle na věku. V indiánské astrologii patříte pod ochranu totemu sovy. Ta disponuje schopností vidět jasně i ve tmě, což lze považovat za symbol umění porozumět mnohému, aniž byste spoléhali na vnější zdroje. K dispozici máte mimořádnou intuici a mnohovrstevnatý způsob vnímání. Toužíte po poznávání a míváte vysoké ideály, rádi dál šíříte svou pravdu a vědění. Váš potenciál je vysoký, což sami dobře víte. Můžete mít problémy s uznáním osobnosti druhého člověka, protože jste ochotni vážit si jen toho, který nad vámi ve vašich očích vyniká. V opačném případě míváte sklony k povýšeneckému jednání, aniž byste ale jednoznačně chtěli. Svou pravdu hájíte do roztrhání a rádi diskutujete nad nejrůznějšími globálními problémy. V partnerství je pro vás zásadní pocit svobody, z těsných svazků utíkáte.

Sněžná husa (22. 12.  – 19. 1.)

Patříte mezi praktické, schopné a organizované jedince. Jste mimořádně vytrvalí, trpěliví a neúnavní, postupujete systematicky krůček po krůčku. Obvykle si získáte uznání ve všem, do čeho se rozhodnete zapojit. Máte vysoký potenciál ocitnout se v pozici vedoucího projektu nebo celé organizace, a pokud se tak stane, je váš přístup velmi pečlivý a svědomitý. Na to co řeknete, se ostatní mohou spolehnout. V indiánské astrologii vám svou energii propůjčuje sněžná husa, unikátní pták, který raději míří za sněhem než za sluncem. Tento tvor sice nevyniká rychlostí, je však houževnatý a metodický. Když sněžná husa migruje, dokáže uletět tisíce kilometrů ročně v houfu ve tvaru písmene V. V čele formace je vždy nejsilnější jedinec a celé uspořádání podléhá konkrétnímu a logickému systému. Jde o zrcadlo vašeho organizovaného jednání a neúnavného postupu k cíli. Úskalím vaší povahy je tvrdohlavost a úpornost dosáhnout svého, a pro samou práci hrozící ztráta kontaktu s vlastními emocemi.

Vydra (20. 1. – 18. 2.)

Patříte k logickým, nezávislým a do určité míry výstředním jedincům. Jste také velmi společenští, ale svou povahou nejste dobře zařaditelní (nepatříte ani k vůdcům, ani k následovníkům). Vždy upřednostníte svobodu a nezávislost před pocitem, že něco musíte. V indiánské tradici vás zastupuje vydra, tvor hravé povahy symbolizující změnu k lepšímu. Máte alternativní pohled na život, což může být pro mnohé velmi osvěžující, ale i špatně pochopitelné. Vaše životní nadšení bývá nakažlivé a smysl pro humor odzbrojující. Druhé umíte vyslechnout, podpořit i podržet v náročných životních situacích. Jste velmi kreativní s mnoha talenty. Máte vysoké ideály a dobrý smysl pro spravedlnost, příkoří na vás či druhých nesnesete a jste ochotni pustit se do konfrontace i s naoko silnějším soupeřem. Úskalím vaší povahy je rychlá ztráta motivace a neschopnost dokončit započaté. Jako partneři býváte těžkým oříškem a soužití s vámi si žádá vysokou dávku tolerance.

Vlk (19. 2. – 20. 3.)

Jste vysoce citlivé a intuitivní osobnosti. Někdy je té citlivosti ale příliš, proto se v takových chvílích noříte sami do sebe a druhým se „ztrácíte“. Indiánská tradice vás řadí k velmi mýtickému tvorovi, vlkovi, který měl během nejrůznějších šamanských rituálů vždy své nenahraditelné místo. Totem vlka, který vaši energii ovlivňuje, vám na jedné straně propůjčuje pověst lovce, na druhé i jeho citlivost a závislost na životním partnerovi. Stejně jako váš zvířecí protějšek, můžete být i vy do určité míry zničeni, pokud dlouhodobý vztah skončí. Dokážete vycítit potřeby druhých a umíte jim být nápomocni v okamžiku, kdy jste sami v sobě pevní. Hluboké emoce, které prožíváte, raději ukrýváte, povahou jste podobně jako vlci spíše plaší. Tíhnete po objevování svého duchovního já a pro své okolí býváte mnohdy hádankou. Úskalím vaší povahy je život na hraně reality a fantazie, podobně jako sklon k závislostem.

Čtěte také:

Zdroje: twofeathers.co.ukwhatismyspiritanimal.com