psi-a-kocky-do-textu-i-seznam.jpg
Foto: Shutterstock

Psi a kočky mají logicky zcela rozdílné základní povahové rysy. Ovšem existují dokonce studie ohledně toho, že se velmi výrazně povahově liší i jejich páníčci. Jedním z takových výzkumů se zabývala Carroll University v americkém Wisconsinu. Vědci, kteří studii vedli v čele s profesorkou psychologie Denise Guastello, zjistili, že milovníci psů mají ve své přirozenosti tendenci být živější, otevřenější ostatním, ale zároveň rádi dodržují společensky stanovená pravidla. Na druhou stranu ti, kteří preferují kočky, se vyznačují více introvertní povahou, uzavřeností, ale také citlivostí, zranitelností a neurotickým chováním.

Důvod, proč se chování obou skupin může lišit, je podle Denise Guastello především v prostředí, které dané typy domácích mazlíčků vyžadují. „Dává smysl, že pes je živější, cítí se dobře venku, v přírodě a také mezi jinými psy a lidmi. Zatímco kočka je tvor více méně samotářský, nikoho příliš nepotřebuje, a proto její společnost vyhledávají lidé trávící volný čas doma, například při četbě knihy,“ vysvětlila profesorka Denise Guastello u příležitosti prezentace výsledků svého výzkumu na výročním setkání Carroll University.

Dalším důvodem výběru psa či kočky mohou být naše vlastní povahové rysy, které pak podvědomě vyhledáváme i u druhých. Například pokud jste samotářský a nezávislý na druhých lidech i společnosti, pravděpodobně vám podle výsledků výzkumu tyto vlastnosti budou připadat sympatické i na druhých, případně si podle nich vyberete i svého čtyřnohého kamaráda.

Podobnou studii prezentoval i Sam Gosling, psycholog z Texaské univerzity v Austinu, spolu se svým studentem postgraduálních studií Carsonem Sandym. Provedli webovou studii, ve které bylo 4 565 jedinců dotázáno, zda preferují psy, kočky či oba druhy zvířat bez rozdílu. Výsledky ukázaly, že psí lidé byli obecně asi o 15 procent extrovertnější a o 13 procent příjemnější, přičemž obě tyto dimenze jsou spojeny se sociální orientací. Pejskaři se navíc ukázali o 11 procent svědomitější než kočičí lidé. Svědomitost zahrnuje tendenci projevovat sebekázeň, plnit úkoly a směřovat svou energii k naplňování vlastních snů a cílů. Tento rys ukazuje preferenci plánovaného chování před spontánním. Kromě toho se ukázalo, že kočičí lidé jsou o 12 procent neurotičtější než pejskaři.

Zdroje: Carroll University studyLivescience - personality traitsPsychology today, National geographic