Otevřete mysl, využijte potenciál svého mozku  a zásadním způsobem změníte svůj život. Kniha, postavená na nových vědeckých poznatcích ohledně neuvěřitelné neuroplasticity mozku, obsahuje konkrétní plán sestávající ze čtyř kroků, který vás dovede k nejlepšímu využití vaší mozkové kapacity. Najdete zde inspirativní příklady z praxe i praktická cvičení. Výsledkem je účinný a srozumitelný návod, který restartuje vaše myšlení a motivaci a zbaví vás negativity.

Zdroj
Tara Swartová

„Zásadní životní příležitosti okolo nás prochází každý den – a teď můžeme trénovat naši mysl, aby se jich chopila.”


5d820019c2aa3obrazek.png

Co se naučíte?

  • upravit „autopilotní”myšlení a změnit zakořeněné zvyky
  • využít sílu vizualizačních technik úspěšných osobností
  • přestavět nervové dráhy, aby došlo k hlubokým a trvalým změnám chování
  • využít schopnost mozku pohotově přepínat mezi různými způsoby myšlení
  • zvládat své pocity a zklidnit mysl
  • naladit se na cenné informace, které vám sděluje tělo
  • jak psaním deníku můžete zjistit, jací opravdu jste a co vás omezuje

O autorce
5d81fff5e601cobrazek.pngDr. Tara Swartová je neurovědkyně s doktorským titulem z oboru neurofarmakologie a medicíny z Oxforské univerzity.  V současnosti působí na Sloan a Kings College v Londýně a vyučuje na Said Business School v Oxfordu. Je pravděpodobně jediná koučka nejvyššího managementu s neurovědeckým vzděláním a psychiatrickou praxí.  Jejími klienty jsou mimo jiné top manažeři z celého světa, kterým účinně pomáhá maximálně zvýšit psychickou odolnost a výkonnost mozku, takže zvládají stres, ovládají své emoce a přemýšlejí zcela originálním způsobem.

Dr. Tara Swartová je také spoluautorkou oceňované knihy Neuroscience for Leadership: Harnessing the Brain Gain Advantage (2015), která dokládá, že manažerským dovednostem a úspěšnému vůdcovství je možné se naučit. Díky zkušenostem z lékařské, vědecké i obchodní sféry Dr. Tara Swartová přesně ví, jak je možné co nejlépe využít potenciál mozku k profesnímu a osobnímu rozvoji.

POZOR SOUTĚŽ -> 3 z vás mohou knihu Zdroj vyhrát v naší soutěži! <- POZOR SOUTĚŽ

Knihu koupíte také na GRADA.CZ
5d82003a00aabobrazek.png

Reklama