Už jsou tu zase – posudky. Žák deváté třídy (páté a sedmé v případě přechodu na víceletá gymnázia), který se hlásil na střední školu, předkládal ještě loni jen pololetní vysvědčení. Teď k němu nádavkem dostal i hodnocení.

Novela školského zákona nařizuje učitelům základních škol, aby napsali hodnocení žáků svých tříd. Má v nich být uvedeno, jak žák na škole pracoval, jaké má nadání a schopnosti a zda má předpoklady k dalšímu studiu. Ministerstvo školství věří, že hodnocení může pomoci posoudit přijímaného žáka i z jiného hlediska – ne pouze dle vysvědčení a přijímacích zkoušek.

A tak učitelé píší a píší, někdo tak poctivě, že vznikne elaborát, někdo jen stručně, pár řádků. Jak má být dokument napsán, jim totiž nebylo řečeno. Dle některých učitelů není problém popsat dítě s výbornými studijními výsledky. Horší je to prý u žáků průměrných. Těžko psát vyloženě kladně o někom, kdo má trojky a čtyřky. Přitom učitelé dětem nechtějí ublížit. A je tu i další faktor, obava z rodičů.

„Napíši pravdu, a pak si rodiče přijdou v lepším případě jen stěžovat,“ uvádí Dana Králová, učitelka ze základní školy v Ústeckém kraji (název místa a školy nechce uvést). Vzhledem k tomu, že nebylo přesně specifikováno, jak hodnotit a zda budou střední školy povinny k dokumentu přihlížet, některé „základky“ se bojí, že se díky objektivním a pravdivým hodnocením jejich žáci na střední školy nedostanou. „Ředitel nám na poradě naznačil, abychom byli v posudcích velmi mírní, mohlo by to poškodit reputaci školy, kdyby bylo přijato na střední školy méně žáků než v dřívějších letech,“ říká Dana Králová.

Nicméně rodičům a dětem hodnocení zatím nevadí. Děti se na ně dokonce těšily. Jenže učitelé si myslí, že na středních školách k posudkům příliš přihlížet nebudou, pokud vůbec. Nemohou posoudit, zda údaje odpovídají skutečnosti, při výběru přijímaných studentů se budou brát v potaz především známky a výsledky přijímacích zkoušek, jak tomu bylo doposud. Navíc školy hodně žádané, kde mají velký převis přihlášek, na to nemají ani čas. Navíc střední školy nemají „manuál“ od Ministerstva školství, jak vlastně s posudky nakládat a čím se řídit při jejich vyhodnocování.

Pamatuji na svá školská léta, kdy jsem posudky obdržela také, jak na střední, tak na vysokou školu. V druhém případě to nebyl ani posudek, spíš vražení kry do Titanicu, aby se co nejrychleji potopil.

Jediné plus oproti minulému režimu je, že se budou posuzovat pouze žáci a ne i jejich rodiče z pohledu jejich názorů politických a kladnému přístupu a angažovanosti k tehdejšímu „demokratickému“ zřízení. A právě díky tomu jsem si  tenkrát připadala jako ten Titanic, a také tak dopadla. Známky nehrály žádnou roli, zato rozhodovala neúčast mých rodičů ve volbách. Ale to už je z jiného soudku a jen doufám, že se k tomu už nikdy nevrátíme.

Myslíte, že posudky mohou ovlivnit přijetí žáka na střední školu?
Je vůbec správné je psát?
Co byste dělali, kdybyste s posudkem na své dítě nesouhlasili?
Neměly by se posudky dávat jen na umělecké školy a speciální školy?
Reklama