Dva měsíce volna, na které se děti i mladí lidé těší, mohou znamenat jejich novou etapu života. Mnohdy sebedestruktivní. Prázdniny totiž patří mezi nejrizikovější období, kdy některé děti začínají experimentovat s drogami.

 

Mohou to potvrdit v detoxikačních centrech, kde v zářijových či říjnových měsících evidují nárůst počtu nových pacientů. A jejich věk je čím dál tím nižší. Už není výjimkou, že na droze ujíždějí děti ve věku 12 a 13 let.

 

Tuto zkušenost potvrzuje vedoucí lékařka dětského a dorostového detoxikačního centra v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Darina Stančíková. „Většina dětí začíná s drogami v průběhu prázdnin. Zřejmě to vyplývá z volnějšího režimu,“ uvedla Stančíková. A pokud je prázdninový rozjezd vtáhne do počátečního stádia závislosti, projevuje se to už v prvních měsících školního roku. Konkrétně tímto centrem projde každý rok přibližně 250 až 260 dětí, přičemž zdejší ambulantní péči využije zhruba tisícovka mladých lidí.

Jak vypadá vyšetření v detoxikačním centru? První, co následuje po příchodu do centra, je vyšetření. V případě ještě nerozvinuté závislosti pokračuje klient pouze v ambulantní léčbě a pravidelně chodí na kontrolu moči. Pokud je to už vážnější, pacient zde zůstane dva až tři týdny. Nejprve projde detoxikací, to znamená očistou organismu od toxických látek. Pak ho čeká psychoterapie a motivační terapie.

Česko drží smutní prvenství v Evropě v užívání marihuany a konzumaci taneční drogy extáze. Nebezpečně vysoká je i míra experimentování s toluenem a jinými rozpouštědly. Je to relativně levná záležitost, a tak průměrný věk zemřelých po předávkování rozpouštědly je 19,5 roku. Zatím nejmladší oběti v Česku bylo 12 let!

 

Odbornice radí prevenci už v 5 letech!

Podle preventistky Lenky Skácelové je nutné začít s prevencí již v útlém věku dítěte. A to dokonce ve věku předškolním. Ideálně v pěti, šesti letech dítěte. V té době mohou rodiče, v nichž dítě hledá vzor, přirozeně mluvit i o vážnějších o tématech, klást otázky, kreslit, malovat, povídat si s dětmi, sdělovat své názory, postoje...

Co hraje roli v prevenci:

- důležité je osvojení zdravých stravovacích návyků, co je a co není zdravé a proč
- zodpovědný přístup k užívání léků (děti velmi často v tomto období napodobují dospělé – děti si nesmí brát z domácí lékárničky nic bez vědomí dospělého)
- děti se v tomto období hodně zajímají o své tělo, jak funguje; učte dítě, jak pečovat o zdraví, čemu se vyhnout, co by mohlo tělu i jeho fungování uškodit
- upozorněte na jedovaté a nebezpečné přírodní látky i vyrobené věci či prostředky užívané v běžném provozu domácnosti, se kterými dítě přichází do styku
- podávejte informace o alkoholu, cigaretách a ostatních drogách (vnímaných dítětem v jeho prostředí), podávejte vždy na základě srovnání zdravé x nezdravé a proč.
- představy dítěte v tomto věku o drogách jsou vesměs neurčité. Slovo droga pro děti mnoho neznamená. Drogy chápou jako léky, které užívají dospělí a zejména ve spojitosti s lékaři.

 Témata pro povídání, poslouchání, čtení, popisování, malování, učení se rozhodnout:

- Co se dostává do mého těla
- Co se vylučuje z mého těla
- Komu mohu důvěřovat
- Co jsou to léky, vitaminy, injekce
- Které každodenní věci mohou být nebezpečné
- Kde nacházíme nebezpečné látky
- Kdy mohu a mám říct ne

(PhDr. Lenka Skácelová)

 

 

Nejčastěji užívané drogy

Marihuana

Extáze

Lysohlávky

Rozpouštědla

Pervitin

 

 

5 pět základních důvodů, proč mladé mohou drogy přitahovat:

- Chtějí mít pocit, že jsou dospělí a že se mohou sami rozhodovat.

- Chtějí zapadnout mezi vrstevníky.

- Chtějí se uvolnit a mít dobrou náladu.

- Chtějí riskovat a bouřit se.

- Chtějí uspokojit svou zvědavost.

 

Zdroj: Světová zdravotnická organizace

 

 

Zaregistrovali jste už podobný problém ve svém okolí? V čem vy vidíte příčinu toho, že jsou lehké či těžké drogy pro děti stále přijatelnější?

Reklama