Volné radikály jsou nestabilní kyslíkové molekuly, kterým chybí jeden elektron. Ten se pak - zjednodušeně řečeno - snaží „urvat“ z okolních struktur, a tím je poškozují. Ničí stěny okolních buněk, a tím se podílejí např. na rozvoji arteriosklerózy (pokud se vrhnou na cévní stěny a umožní tak ukládání tuků), senility (když se pustí do mozku) nebo rakoviny (narušují genetickou informaci buněk a umožňují zhoubné bujení a vznik novotvarů).
Odjakživa jsme slýchali, že některé látky zvané antioxidanty mají schopnost tyto nepřátele zneškodnit. Za ty nejúčinnější se považují vitaminy, především C, E a beta karoten. Výsledky poslední vědecké studie ale schopnosti antioxidantů poněkud zpochybňují. Ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod po jejich podávání nedošlo a k poklesu úmrtnosti v rizikové skupině žen také ne

Tvrdí to alespoň vědci z Harvard Medical Schoul v Bostonu, kteří zjišťovali efekt těchto látek na ženách ve věku čtyřicet let a více. Výsledky studie nelze brát na lehkou váhu – zúčastnilo se jí totiž více než 8 tisíc žen. Ty, které již měly v minulosti kardiovaskulární příhodu a nebo měly více než tři rizikové faktory, byly náhodně vybrány k užívání 500 miligramů kyseliny askorbové (vitaminu C) nebo placeba. Vitamin C jim podávali každý den, každý druhý den ženy dostávaly 600 jednotek vitaminu E (nebo placeba) a 50 miligramů beta karotenu (nebo placeba).

Léčebná kúra v průměru trvala téměř deset let. Během této doby mělo 1 450 ze sledovaných žen jednu nebo více kardiovaskulárních příhod, z toho 274 infarktů. Mozková mrtvice se přihodila 298 ženám. U některých sledovaných žen musela v té době být provedena náprava průchodnosti jejich cév, takzvaná koronární revaskularizace. Celkem jim provedli 889 bypassů nebo angioplastik. Na kardiovaskulární příhodu ve sledovaném období zemřelo 395 žen. (celkový počet úmrtí byl 995).

Závěr studie vyzněl neradostně: V celkových počtech se prospěšnost podávání vitaminů C, E a betakarotenu neprojevila, a to ani v počtech sledovaných onemocnění, ani v počtu úmrtí na ně. Podávání vitaminů nemělo na úmrtí žen žádný vliv, a to ani pokud byly podávány jednotlivě, ani v kombinaci. Jediné co lékaři zjistili, bylo to, že některé ženy měly po beta karotenu zkažený žaludek.

Prameny: Arch Intern Med. 2007, www.osel.cz