Nevíte kolikátého je či dokonce jaký je měsíc? Nemůžete si vzpomenout, kdo byl prvním prezidentem po „sametové revoluci“? Nejde vám odčítání? Ne a ne si vybavit název zvířete, nakresleného na obrázku před vámi? Tak to už je na pováženou. Objevují se u vás mírné výpadky paměti, které mohou, ale nemusí být prvními signály projevů nastupující demence. 

Problém nelze podceňovat. Nejedná se rozhodně jen o nějakého „strašáka“: v Česku žije zhruba 100 až 130 tisíc lidí s demencí. Léčí se přitom jen asi desetina. „Přesné číslo neznáme, lze jej jen odhadovat, protože u nás ani jinde v zahraničí neexistuje přesná evidence postižených,“ vysvětluje primářka pražského Gerontocentra a předsedkyně České geriatrické společnosti Iva Holmerová. „V Evropské unii každoročně přibude asi 600 tisíc nových případů.“

Protože si i já s rostoucím věkem stále častěji nemohu vzpomenout na jméno někoho, s kým bývám v dennodenním kontaktu, nebo mě musí přátelé i několikrát upozornit na to, že se znovu opakuji, či v poslední době celkem pravidelně postavím na plotnu hrnec s rýží, na který si vzpomenu, až když hustý kouř linoucí se z kuchyně signalizuje, že jsem se opět připravila o další kus nádobí z výbavy, řekla jsem si: DOST! S tím se musí něco dělat.

Primářka pražského Gerontocentra a předsedkyně České geriatrické společnosti Iva HolmerováProjekt Dny paměti České alzheimerovské společnosti, který v těchto dnech probíhá po celé České republice, přišel jako na zavolanou. Ve třiadvaceti zdravotnických zařízeních si mohou lidé bezplatně pod vedením odborně proškolených zdravotníků prověřit výkon a provázanost vlastních mozkových buněk, zkrátka zjistit, jak jsou na tom s pamětí...

Proč jít ke „kováříčkovi“, když se mohu obrátit rovnou na „kováře“, řekla jsem si a po předchozí telefonické „objednávce“ jsem se vydala přímo do pražských Kobylis. Tady v Šimůnkově ulici sídlí hlavní organizátoři akce. Gerontologické centrum (poskytuje zdravotní a sociální služby především občanům Prahy 8), Česká alzheimerovská společnost (podporuje pacienty postižené demencí a jejich rodinné příslušníky) a občanské sdružení Gema (pro podporu a rozvoj zdraví ve vyšším věku).

Návštěva v Gerontocentru
Přivítala mě sympatická usměvavá žena, a přestože byl už pozdní podvečer – plná energie a elánu. Jakoby se ani většinu pracovní doby nepohybovala mezi podstatně staršími klienty a nemocnými pacienty. Tamní primářka Iva Holmerová.

Ještě než jsem se odebrala na testy, přijala jsem její pozvání na kávu a dozvěděla se od ní celou řadu zajímavých informací...

Co je Alzheimerova choroba?

♦ Problémy s pamětí mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu chorobu. Ta bývá nejčastější příčinou demence, která postupně vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

♦ Alzheimerova choroba začíná pozvolna a vcelku nenápadně. Nejdříve se přitom u nemocného zhoršuje právě paměť (především paměť krátkodobá). Postupně se nemocný není schopen postarat o některé věci v domácnosti, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.

♦ Problémy s pamětí samozřejmě mohou být normální součástí života. Není možné očekávat, že mysl člověka, podobně jako jeho svaly, zůstane po celý život stejně pružná. Není ale možné jednoduše říct, že ke stáří zapomínání prostě patří.

Prevence
Podle primářky Ivy Holmerové ovlivňuje nástup a rozvinutí choroby celá škála faktorů

• Dostatek pohybu – jeden z významných kladných faktorů – samozřejmě že nepůjde o vrcholový sport – ten by mohl naopak představovat riziko

• Spánek – pokud se ho nedostává negativně tím trpí naše paměť

• Zdravá výživa – prospěšná je takzvaná středomořská kuchyně, bohatá na vlákninu
s uspokojivou skladbou bílkovin a olejů (zelenina, olivový olej, tučné ryby, částečně i luštěniny, s mírou ovoce a překvapivě i – červené víno v přijatelném množství
• Antioxidanty – zelenina, koření kari – především jeho hlavní složka – kurkuma

Potravinová rizika jsou obdobná, jako u kardiovaskulárních chorob.

Jak pomáhá Gerontocentrum?
Gerontologické centrum vzniklo v roce 1992 a postupně rozšiřovalo jednotlivé služby a aktivity pro seniory. Představuje tři samostatná oddělení:

1) Denní stacionář
Je vlastně taková „mateřská školka pro dospělé“. Je určený přibližně pro 15–20 pacientů postižených demencí a pro seniory postižené nebo ohrožené ztrátou soběstačnosti. Podle určitého řádu se v zařízení nejen stravují, ale účastní se i různých společenských aktivit a speciálních aktivizačních programů pro pacienty.

„Klienti tu mají možnost přečíst si noviny a časopisy, mohou si společně pod odborným vedením zacvičit, zahrát společenské hry pro dospělé, ale i upéct koláč...“ vysvětluje podstatu zařízení lékařka. „Nebo mohou jen prostě odpočívat či chodit na procházky.“

Stacionář je v provozu od pondělí do pátku, od rána od 6.30 do 18.30 hodin. Tyto klienty sem doprovázejí většinou jejich příbuzní a rodinní příslušníci.

Další senioři do zařízení docházejí nebo je přivážejí ke krátkodobým pobytům a na obědy podle kapacitních možností.

2) Lůžková část
Lůžkovou část Gerontologického centra tvoří podle potřeby 35–46 lůžek, kam jsou přijímáni pacienti na základě doporučení lékaře buď z domácí péče nebo překladem z nemocnice (nejčastěji Fakultní nemocnice Bulovka). „Zdejší program je přizpůsobený především rehabilitaci pacientů.“

Jedná se o pacienty, kteří vyžadují intenzivní rehabilitaci a ošetřovatelskou péči a léčbu v rámci specifického geriatrického režimu. Předpokládaná doba hospitalizace na lůžkovém oddělení je asi měsíc, průměrný věk pacientů přesahuje 84 roků.

Hlavní snahou péče je zlepšení zdravotního stavu pacienta, jeho soběstačnosti a kvality života, a to i v situaci chronického nebo závažného onemocnění.

3) Internetová kavárna pro seniory
Internetová kavárna pro seniory je zároveň kontaktním společenským místem občanského sdružení GEMA, které organizuje například výlety a zájezdy pro seniory, taneční kurzy a další obdobné aktivity.

Pravidelně je internetová kavárna otevřena v pondělí a ve středu, po domluvě i v jiných dnech. Připojení k internetu a provoz internetové kavárny pro seniory je zajištěn a financován občanským sdružením GEMA.

Proč přibývá nemocných?
To, že se každoročně zvyšuje počet pacientů s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou je podle Ivy Holmerové dáno stárnutím populace. „Zlepšila se zdravotní péče, umírá méně starých lidí a přibývá obyvatel starších osmdesáti let. V podstatě 2/3 starých lidí u nás prodělává nějakou formu demence,“ vysvětlila paní primářka.

Zdravotní sestra Zlatka ŠípkováPaměť začíná slábnout už po třicítce, s rostoucím věkem lidí s touto obtíží přibývá. Mezi 60 až 64 roky trpí demencí každý stý člověk, ve věku od 70 do 73 let jsou to již 3,6 procenta obyvatel a od 75 do 79 let šest procent lidí. Ve věku nad 85 let je to pak každá čtvrtá osoba.

Pro udržení dobré paměti v pozdějším věku je potřeba dostatek spánku, pravidelného tělesného i mozkového cvičení a jídelníček bohatý na zeleninu, také je potřeba hlídat si krevní tlak a hladinu cholesterolu.

Návštěva u primářky Gerontocentra Ivy Holmerové se nachýlila ke konci a bylo na čase, vyplnit testy. Společně se mnou jejich výsledky hodnotila odborně vyškolená sestra, „Zlatka“ Šípková. Další příjemná a pozitivně naladěná zdravotnice, se kterou jsem se v zařízení setkala...

Testování paměti
„Znát diagnózu je dobré proto, aby bylo možné nemocné správně léčit. To, zda se jedná o Alzheimerovu chorobu, je nutné zjistit co nejdříve,“ poučila mě sestřička. Současná medicína sice neumí nemoc vyléčit, umí ji však léčit. Léky, které se nemocným podávají, dokážou do jisté míry nemoc pozastavit a v zásadě konzervovat momentální stav.

Je proto výhodné, aby k tomuto „uchovávání“ došlo v co nejranější fázi, kdy je nemocný ještě schopen se postarat sám o sebe, kdy je také schopen rozhodovat o svém dalším životě (o své péči, o uspořádání majetkových a rodinných záležitostí a podobně).

Česká alzheimerovská společnost si klade za cíl v rámci projektu Dny paměti vyšetřit do konce letošního roku paměť 1500 zájemců a zároveň upozornit na problém včasné diagnózy Alzheimerovy choroby.

TEST
I v ostatních 22 kontaktních místech vyšetřují paměť proškolení pracovníci pomocí sady testů. Vyplnění dotazníků trvá nejvýše hodinu – podle dispozic testovaného klienta. testovaná redaktorka Ženy-in

Vymýšlení slov, počítání bodů, obrazce, časové údaje. Výsledky testu ukážou, zda jsou vaše problémy s pamětí závažné a zda naznačují přítomnost nějaké nemoci. „Pokud ano, je třeba podstoupit odborné vyšetření u neurologa anebo psychiatra, kteří pomocí dalších testů zjistí, co je příčinou poruchy paměti a případně zahájí vhodnou léčbu,“ vysvětluje další postup sestra Šípková.

Můj test vcelku dopadl dobře – alespoň se tak všichni tvářili – ale také se neobešel bez paměťových výpadků: Nejvíc problémů mi dělalo zapamatovat si jméno a přesnou adresu zadané osoby. Přesto mi paní „Zlatka“ doporučila další odbornou návštěvu...

Reklama