Příspěvek čtenářky Emy k dnešnímu tématu „konec světa“ uvažuje nad tím, že se nebude jednat o skázu života, ale o zkázu stávajících materiálních hodnot...

Blíží se konec světa? Možná, čtenářka Ema ale vidí tento bod v čas trochu jinak: Nepůjde o zničení života na zemi, ale o změnu hodnot... více níže v jejím příspěvku.


Milí čtenáři,

myslím, že konec světa nebude skutečným koncem jako takovým, ale něco se určitě bude dít. Co jsem já pochopila z různých článků, má nastat konec materialismu a začátek nějaké nové doby. Konec materialismu, tím myslím konec orientace lidské společnosti na materiální hodnoty. A ta nová doba by měla být více duchovní, tedy my lidé bychom se měli stát více duchovními. Jak k tomu dojde, nevím a jak znám lidi kolem sebe ani si nedovedu představit, co by je mohlo změnit.... Snad záření z vesmíru, katastrofy.... Nevím, ale jsem na to zvědavá.

Připadá mi to tak, že jsme právě na vrcholu materialistické éry. Všude vyrůstají další obchodní centra, lidi jsou celé dny v práci, aby si ty „nezbytné“ věci mohli koupit, pak jsou zase jiní, kteří mají sotva na jídlo, ale zlatému teleti se klaní stejně...

Co se bude muset stát, abychom se změnili? To ví Bůh a má to už v plánu. Svět už potom nebude nikdy takový, jaký ho známe.
Myslím, že ten nový svět bude lepší než tento, ale cesta, jakou k němu dojdeme, možná nebude lehká... .nevím.

Ema

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 9. června 2011: Konec světa

  • Máte nějakou teorii o konci světa?
  • Bojíte se data 21. 12. 2011?
  • Cítíte ve vzduchu válku?

Posílejte mi své odpovědi na výše uvedené otázky (nebo alespoň na jednu z nich) jako příspěvky k dnešnímu tématu. Rozviňte svou odpověď do krátké úvahy, nestačí mi pouhé ano, či ne. Váš příspěvek nechť je dlouhý alespoň jako tento odstavec textu, tedy pokud chcete zvětšit šanci na uveřejnění a mít tak možnost získat hezký dárek, totiž krásnou karetní hru pro jednoho až osm hráčů Vesmír od firmy Albi a knihu Můj okamžik prozření autorky Jill Bolteové Taylorové z nakladatelství Ikar. Text posílejte na redakční e-mail, do jehož předmětu nezapomeňte uvést heslo (viz níže).

Zasílání příspěvků k tomuto tématu končí 9. června 2011 v 15.00 hodin.

vesmirkniha

Reklama