Možná jste se již s názorem, že jsme na pokraji doby ledové, setkala. Pokud by tomu tak skutečně bylo, co by to pro nás znamenalo? Prozradíme vám, jak to s těmi dobami ledovými je...

Doba ledová není žádný strašák. Není to dokonce ani historické období ve smyslu nějakého konkrétního úseku dějin lidstva, jako třeba doba bronzová, kamenná či železná. Doba ledová je opakující se cyklus naší planety, kdy dochází k výraznému ochlazení.

doba ledová

Vlastně se z pohledu planety doba ledová s dobou meziledovou pravidelně střídají, jen z pohledu lidstva, nebo spíš života každého člověka, je to úsek trochu nepředstavitelný.

Někteří klimatologové tvrdí, že doba ledová (glaciál) trvala zpočátku asi 40 tisíc let, ale později se prosadil cyklus trvající asi 100 tisíc let, doba meziledová (interglaciál) ve které se nyní nacházíme by měla podle nich trvat 20 tisíc let.

Historie ledových dob

Střídání glaciálů a interglaciálů
glaciál/interglaciál Trvání (př.n.l)
günzský glaciál 1mil - 780tis
kromerský interglaciál 780tis - 680tis
mindelský (halštrovský) glaciál 680tis - 370tis
holštýnský interglaciál 370tis - 287tis
risský (sálský) glaciál 287tis - 128tis
eemský interglaciál 128tis - 75tis
würmský (viselský) glaciál 75tis - 10tis
současný interglaciál 10tis - dnešek

(Zdroj: Wikipedie)

Z této tabulky vyplývá, že se trvání ledových a meziledových dob zkracuje. Pokud by naše meziledová doba měla skutečně trvat 20 tisíc let, pak jsme zhruba v čase 12 tisíc let a tedy bychom ještě 8 tisíc let měli mít dobu meziledovou. Může ale doba ledová přijít dříve? O tom jsem si povídal s klimatologem RNDr. Vítem Květoněm, CSc...

Jsme na počátku doby ledové?
Tohle skutečně těžko odpovím. Je to hraní s čísly a frekvenční analýzou. Netroufám si říct. Ono je už těžké určit, co je doba ledová a co je doba meziledová z hlediska velikosti poklesu průměrné teploty. Řeknu-li, že je to doba ledová ve chvíli, kdy klesne průměrná roční teplota o nějakých 5 °C či 10 °C stupňů, nastane daleko častěji, než když řeknu, že jde až o pokles o 15 °C. Takhle bych si mohl vytvořit v čase vlastně libovolný počet dob meziledových a ledových. Klima se mění neustále, je kolísavé, má dlouhé i krátké periody.

Jinými slovy je rozdělení na doby ledové a meziledové nesmysl?
Jako nesmysl mi to nepřipadá, protože doby ledové a meziledové byly, tento jev známe. Ale určovaly se spíš zaledněným povrchem. Nepochybně tedy ten jev existuje. Druhá otázka je hrát si detailně s frekvencemi, za kolik let nastane. Tady si opět musíte stanovit nějaké kritérium - třeba, že doba ledová je, když severní ledovce sahají řekněme po Kodaň. Ale tím jsem se, přiznávám, nezabýval.

Dobře, můj subjektivní pocit je, že jsou poslední dobou zimy tužší. Ochlazuje se dlouhodobě?
Neřekl bych, že se ochlazuje. Spíš oteplování není tak veliké, jak předpokládají modely důsledku CO2. Obecně je ale tendence oteplující. Víte, tužší zimy - svého času se hodně angažoval pan Kremlík a také i prezident Václav Klaus v otázce, co to je klimatická změna? Tyhle tendence se nedají poznat z jednoho roku a z jednoho měsíce, jsou periody třeba tříleté, pětileté, sedmileté, padesátileté, tisícileté... Takže si objektivně nemyslím, že by zimy byly tuhé. Zdá se vám, že jsou dvě tři zimy tužší, ale ty se vyskytují čas od času, z toho v této chvíli neplyne nic. Pamatuji si sněhové a tuhé zimy začátkem sedmdesátých let a takové se zdaleka zatím nevyskytly. Z jevu, který se vyskytne v průměru jednou za padesát let, nic neplyne.

Čili můžeme být v klidu?
Rozhodně bych nepanikařil. Fakt je ale ten, že si lidé s prostředím hodně zahrávají. Sice mám řadu odlišných názorů od některých zelených a Evropské unie, viz třeba podobné nesmysly jako žárovky, přesto minimalizace spotřeby energie je dobrá. Lidé klima výrazně ovlivňují. Nikdo neví, co mohou s klimatem udělat solární a větrné elektrárny, pokud bychom pokračovali v jejich masivním zavádění. Tedy co by to udělalo s celkovým koloběhem energie v prostředí. Například v USA se skoro polovina energie spotřebuje na vytápění a druhá polovina na chlazení, to už s klimatem zahýbe.

Čtěte také...

Reklama