V rámci střední a východní Evropy patří Česká republika mezi země, kde lidé nejvíce pečují o ústní hygienu. Vyplývá to z průzkumu organizace Aliance pro budoucnost bez zubního kazu (Alliance for a Cavity-Free Future, ACFF), sdružující přední odborníky z oblasti zubního lékařství. Ve výsledné zprávě se mimo jiné uvádí, že více než 90 % Čechů je přesvědčeno o tom, že vědí, jak předcházet zubnímu kazu. Tři čtvrtiny se zároveň domnívají, že nejvíce jsou ohroženi mladí lidé do 18 let.

 Zveřejněním zprávy ACFF o stavu orálního zdraví evropské populace začíná osvětová kampaň v osmi zemích střední a východní Evropy, včetně České republiky. Tato iniciativa se snaží informovat veřejnost o problematice zubního kazu a možnostech jeho prevence. „Přestože víme, jak vzniku zubního kazu zabránit, zůstává toto onemocnění palčivým problémem v zemích střední a východní Evropy,“ uvádí MUDr. Georgios Tsakos, člen evropského výboru  ACFF. „Zubnímu kazu lze předcházet a jeho časné stádium je možné zastavit,“ dodává. Z hodnocených zemí přitom Češi nejvíce dbají o ústní zdraví – 52 % z nich navštěvuje zubního lékaře dvakrát ročně. O přední příčku se dělí s Poláky.

Deklarace ACFF pro střední a východní Evropu: nový pohled na problematiku zubního kazu

Dne 25. června 2014 podepsali ve Varšavě přední odborníci z Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Litvy, Lotyšska a Estonska regionální deklaraci zakládající Alianci pro budoucnost bez zubního kazu pro střední a východní Evropu (CEE ACFF Chapter = Alliance for a Cavity-Free Future, Central Eastern European Chapter). Odborníci vyzývají k mezinárodní spolupráci odpovědné zdravotnické a legislativní instituce vedoucí k lepší informovanosti veřejnosti o problematice zubního kazu, jako nejčastějšího chronického onemocnění. Jedním z cílů Aliance by mělo být vypracování a zavedení efektivních programů prevence a kontroly onemocnění zubním kazem ve střední a východní Evropě.  

zub

Zubní kaz je závažným zdravotním problémem, který si zasluhuje více pozornosti. Tím, že budeme informovat, zvyšovat povědomí o zubním kazu a motivovat veřejnost ke zdravějším stravovacím návykům a lepší ústní hygieně, můžeme významně snížit výskyt zubního kazu,“ uvádí doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc., členka Aliance zastupující Českou republiku.

Cílem CEE ACFF je především:

  • Propojit nejvlivnější odborníky ve střední a východní Evropě, kteří mají společné cíle a mohou poskytnout podporu a zpětnou vazbu výboru globální ACFF.
  • Řešit rozdíly v oblasti prevence a kontroly zubního kazu napříč střední a východní Evropou.
  • Získat další podporu ze strany stomatologických organizací ve střední a východní Evropě, jejichž zájmy jsou sladěny s posláním ACFF, s cílem identifikovat a řešit nedostatečnou informovanost v oblasti prevence zubního kazu.

prof. Urszula Kaczmarek, která byla jmenována předsedkyní Aliance, uvedla: „Pro komplexní prevenci a kontrolu zubního kazu je nutná mezinárodní spolupráce. Musíme  zavést taková opatření na mezinárodní, národní i regionální úrovni, která budou odborníky motivovat ke spolupráci při řešení problematiky zubního kazu. Chceme přinášet veřejnosti osvětu a apelovat na stomatology. Je nutné zlepšit podmínky v oblasti zubního zdraví a pracovat na strategiích prevence. Společenské povědomí o významu dentální hygieny lze praktikovat prostřednictvím motivačních programů o ústní hygieně,“ dodává profesorka Kaczmarek. 

O zubním kazu:

Zubní kaz je nejčastěji se vyskytujícím onemocněním na světě. Postihuje pět miliard lidí, tj. téměř 80 % světové populace. Evropské země zaznamenaly v posledních 30 letech jeho pokles, ale i tak zůstává závažným zdravotním problémem. Pro jednotlivce znamená zubní kaz v krajním případě až ztrátu zubu, bolest a problémy s příjmem potravy. Zároveň negativně dopadá na osobní pohodu, sebevědomí a pracovní a sociální uplatnění jedince. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti a mládež – téměř 60 % pětiletých dětí v České republice má zuby s kazem či plombou a u adolescentů ve věku 15 let je to více než 86 %. Zubnímu kazu lze předcházet a v jeho raném stádiu lze proces při správně zvolené péči zastavit. Z toho vyplývá, že vzniku zubního kazu v budoucnu můžeme předcházet už dnes.

Reklama