Stane se, že něco v životě opomeneme řádně právně ošetřit, a průšvih je na světě. Zázraky se jistě dějí, ale ne vždy jen ty pozitivní a žádoucí.

Marta (46) se vdávala velmi mladá, jak kdysi bylo zvykem, v 18 letech. Chtěla utéct z domova co nejdříve, nerozuměla si s matkou a novomanžel Leoš se i po krátké známosti jevil docela přijatelný, tak proč ne? Zčerstva si zcela plánovaně pořídili čtyři děti.

Marta se v roli matky cítila spokojená a vůbec netoužila po nějaké kariéře. Vyrostla ve skromných poměrech a dokázala vyjít i s málem. Příjemný manžel se postupně během společného života jaksi změnil v tyrana. Nedařilo se mu v práci, nevydělával dost peněz na to, aby početnou rodinu zabezpečil, a své komplexy si vybíjel na manželce a dětech.

woman

Přesto Marta nic neřešila - na mateřské strávila většinu života, starost o děti a domácnost jí zabrala veškerý čas a nikdy ji nenapadlo najít si práci - maximálně sem tam vzala nějakou tu brigádu. Každodenní spory a nálady svého chotě snášela zpočátku pokorně - co jiného jí z jejího pohledu také zbývalo? Když ale nejmladší dcera dosáhla plnoletosti, náhle jí došlo, že takhle druhou aktivní polovinu života prožít nechce. Podala žádost o rozvod.

Tyran sice prskal, uražená ješitnost ho hnala k dalším psychickým útokům na partnerku, nicméně v lednu 2013 bylo manželství rozvedeno s tím, že majetkově se manželé vypořádají do tří let, jak zákon umožňuje. Ani jeden z nich totiž financemi na vyplacení toho druhého zdaleka nedisponoval.

Soužití v panelákovém 4+1 tak pokračovalo dál. Ani Leoš jím nebyl samozřejmě nadšen - dosud naprosto poslušná Marta mu totiž začala od rozvodu často odporovat a odpírat sex.

V úřadu, kde Leoš pracoval, nastoupila „stará panna“ Růžena, nepříliš atraktivní, leč poměrně zámožná žena o pár let starší než on, a ihned vycítila svou šanci. Rozvedený, nepříliš sebejistý a sexuálně frustrovaný chlap ve středním věku se stal snadnou kořistí - za dva měsíce už se stěhoval a jásala nejen Růža, ale především Marta.

Konečně si začne užívat života! Podařilo se jí dokonce najít práci v jednom státním výzkumném ústavu - peněz málo, ale veselý kolektiv jí brzy vrátil ztracené sebevědomí, stejně jako nový koníček - sborový zpěv. Sem tam se objevil i nějaký ten potenciální přítel, ale nic vážného.

Uplynulo devět měsíců. Leoš svolal do Martina bytu všechny děti a oznámil jim, že od Růženy odchází a hodlá se nastěhovat v červnu zpět do bytu.

Martě se zbořil svět. Co teď? Nedovedla si představit, že extyran se stane opět součástí jejího života. Nejstarší syn se sice už nedávno oženil, další dostudoval a odstěhoval se k přítelkyni, ale dvě nejmladší děti stále bydlí doma: téměř dvacetiletá dcera bude letos navíc maturovat a k tomu syna čekají státnice! Přece nebude teď řešit prodej či výměnu bytu za dva a k tomu stěhování - to jim nemůže udělat! Navíc slyšela, že vícepokojové byty na sídlišti zrovna „nefrčí“...

Marta, se kterou jsem se seznámila coby se zájemkyní o mou „hodinku krásy“, zakončila vyprávění rezignovaně výrokem: „No tak mu holt dám ten nejmenší pokojík a nějak to budu muset přežít....“
„To snad ne!? To chceš spadnout zpátky do bahna? A opravdu na to má právo? Přece musí existovat nějaké jiné řešení....“
zděsila jsem se. Dříve téměř troska dnem odchodu manžela z bytu však přímo rozkvétala. To teď skončí?

A tak jsem oslovila Mgr. Milan Vaňkáta, advokáta se sídlem v Praze, aby se k případu vyjádřil:

obrPane magistře, má manžel, coby spolumajitel bytu, právo po delší době nastěhovat se k bývalé manželce?
Bohužel ano, neboť oba rozvedení manželé jsou stále vlastníky bytu, resp. nachází se v jejich nevypořádaném společném jmění manželů, a tedy není ve výlučném vlastnictví jen jednoho z nich. V době po rozvodu se spravují majetkové povinnosti a práva dohodou rozvedených manželů a v případě nedohody může kterýkoliv z nich podat návrh na vypořádání rozhodnutím soudu. U samotného návrhu na vypořádání rozhodnutím soudu je třeba hlídat lhůtu pro podání, která činí tři roky od data právní moci rozsudku. Není-li návrh podán v této lhůtě, bude společné jmění vypořádáno na základě tzv. fikce vypořádání (např. byt se octne v podílovém spoluvlastnictví).

Co byste Martě poradil? Má nějakou šanci, jak nastěhování exmanžela zabránit?
Na prvním místě bych doporučil dohodu s bývalým manželem na vypořádání společného jmění, a to včetně výslovné dohody ohledně bydlení. Pokud by jednání bylo „obtížné“, doporučuji zvážit účast zapsaného mediátora. Není-li dohoda možná, lze se obrátit s návrhem na soud, aby společné jmění svým rozhodnutím vypořádal. Soud je při takovém vypořádání vázán pravidly stanovenými zákonem. Vedle tohoto klasického návrhu existuje ještě návrh soudu, aby zrušil právo bydlet v bytě druhému rozvedenému manželu. Nicméně soud v takovém případě rozhoduje o zrušení podle okolností případu a zpravidla za náhradu.

Jen pro úplnost s ohledem na výše uvedené doplním, že v případě domácího násilí a za splnění zákonných podmínek může soud na návrh dotčeného rozvedeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou dobu právo druhého rozvedeného manžela v bytě bydlet. Dále v případě závažných útoků disponuje oprávněním ke krátkodobému vykázání policista.

A co byste poradil našim čtenářkám, které se zrovna chystají ke sňatku? Dá se předejít podobnému problému sepsáním předmanželské smlouvy?
Šedivá je teorie, zelený je strom života. Dle mého názoru by se snoubenci měli vzájemně velmi dobře poznat, aby oba věděli, s kým se chystají uzavřít manželství. Předmanželská smlouva se spíše týká společného jmění, avšak rozhodně může ulehčit mnoho záležitostí v případě zániku manželství.


Tak to vidíte.... nezbývá než Martě držet palce. Pokud i Vy se potýkáte s nějakým problémem a rádi byste na stránkách ženy-in našly radu právníka, neváhejte napsat nám o svém problému, nejlépe přímo na adresu z.hainallova@seznam.cz. Svůj příběh najdete i s vyjádřením a radou Mgr. Vaňkáta na našich stránkách.

Reklama