Čtenářka s nickem Olga Marie je hrdá, že je Češka. Přinejmenším zásluhou dvou osob, o kterých se dočtete v jejím příspěvku, za který děkujeme.

Jsem hrdá na Annu Lucemburskou a Václava Havla. Mezi jejich životy je rozdíl 600 let, ale politické dění v Čechách i v Evropě ovlivnili srovnatelně oba.

Statečnost české šlechty v bitvě u Kresčaku 1346 zanechala hluboký dojem jak v Čechách tak v Anglii. 12. června 1380 jsou zahájena jednání o sňatku Richarda II., anglického krále a princezny Anny, dcery Karla IV., sestry krále Václava IV. Vše ve shodě se stanoviskem Čech a Anglie k církevnímu rozkolu z roku 1378. 14. 1. 1382 se konala v Londýně svatba a 22. 1. téhož roku byla Anna korunována.

John Viklef s úctou a s uznáním o ní později napsal, že si do Anglie přivezla trojí text Písma, latinský, český a německý. Po její smrti se canterburský arcibiskup Tomáš Arnudet zmiňuje, že si oblíbila i překlad anglický. Nelze sice dokázat, že to byla právě ona, kdo dal podnět k překladu Písma do angličtiny, leč je to velmi pravděpodobné, neboť to byla ona, kdo do Anglie překlady Písma poprvé přivezla. Právě tímto sňatkem dochází k uzším stykům Anglie s Čechy a Viklefovy spisy se dostaly do Prahy, kde vzbudily značnou pozornost. Následné události ukázaly, jak se Václavovi těžce vymstil tento domluvený politický sňatek, za který dostal od Richarda ještě vyplaceno cca 100000 zlatých. (Sňatek byl sice uzavřen z politických důvodů, ale oba tito mladí lidé velmi krátké manželství prožili ve vzájemném zalíbení, úctě a respektu. Anna neměla u Richarda soupeřku!)

Korziku jsem navštívila ve dnech, kdy byl zastřelen prefekt. Všude plno policistů, projíždějící houkající auta s bílými vlajkami s černým profilem vůdce odporu...Jeli jsme do Národního parku Filitóza. Pokladní se  zeptal, odkud jsme. Odpověděli jsme, že z Republique Tcheque. Povstal, zvedl pravou ruku s prsty ve tvaru "V" a pravil: "Václav Havel." Nevzal si vstupné a ještě nám věnoval zpoplatněného průvodce po Filitóze.

V těchto postavách vidím podobnost, ačkoliv je dělí tolik století. Anna měla zájem, aby všichni lidé měli možnost porozumět slovům Písma a nenechávali se klamat kněžími o významu slov. Václav Havel měl zájem na rozbití totalitního  systému, aby se lidé nenechali ovládat úzkou vládnoucí skupinou.

Kdysi byl v jakési anketě zvolen Největším Čechem Karel IV, přestoře se v roce 1364 dohodl s habsburským dvorem na dědičné smlouvě, která pro případ vymření jednoho rodu zajišťovala teritoria druhému rodu. To byl pro Čechy velmi významný historický pakt.

Olga Marie

Pozn. red.: Text nebyl redakčně upraven.

Milá Olgo Marie, děkujeme za další pohled na dnešní téma.

Reklama