Napoleon vždy tvrdil, že v jeho životě existuje jenom jediná skutečně velká láska – a tou že je  Francie. A přestože tento velký malý muž se proslavil jako geniální vojenský stratég, politik a vojevůdce, dosáhl velkých úspěchů i na poli lásky. Nebylo to tak ale odjakživa. Tou opravdu osudovou ženou, která celoživotně získala jeho srdce, byla Marie-Josèphe-Rose de Tascher de La Pagerie, známá spíše jako Joséphine Beauharnais, císařovna Josefína.

V mládí byl Napoleon spíše plachý a určitě nezkušený oproti svým vrstevníkům - spolužákům  z učiliště v Brienne či později z École Millitaire v Paříži. Ačkoli prožil několik mladických lásek, tu opravdovou poznal později právě až s Josefínou.

Podobně jako on ani Josefína se nenarodila ve Francii. Také pocházela ze šlechtické rodiny, také ze skromnějších poměrů. Dětství prožila na tropickém ostrově Martinique, kde měla její rodina třtinovou plantáž.

JosefínaDo Francie se dostala jako nevěsta vikomta Alexandra de Beauharnais. Tento sňatek zprostředkovala její teta s Alexandrovým otcem a byl od začátku odsouzen k nezdaru. Alexandre měl v Paříži tak špatnou pověst, že by se za něj žádná pařížská dívka neprovdala, a proto se musel poohlédnout mimo Francii. Josefínina rodina se nabídkou cítila polichocena, Alexandrovi bylo jedno, kterou z dcer rodina do Paříže pošle (původně to měla být Josefínina starší sestra).

Josefína se s lehkým srdcem rozloučila se svou rodinou. Byla okouzlena budoucností, ale především možností úniku z nudného ostrova. Moc ji ani nezajímalo, jak Alexandre vypadá či jakou má povahu.

Důležité bylo, že se dostane do města svých snů – do Paříže! Tam byla ženichovou rodinou velmi přátelsky přijata. V 16 letech nemohla tušit, že následující roky budou patřit k těm nejhorším v jejím životě.  Brzy po svatbě Alexandre opustil nejen manželské lože, ale zanedlouho i domácnost a vrátil se ke svému dřívějšímu způsobu života. Nic se nezměnilo, ani když Josefína čekala své první dítě, ani po jeho narození. Syna sice uznal, ale když byla brzy Josefína opět těhotná, zuřil a obviňoval ji z nevěry. V zoufalství se tedy Josefína už se dvěma dětmi – Eugènenem  a Hortensií – obrátila na svého tchána, který ji odvezl do kláštera Pentemont. Nebyl to klasický klášter, jaký známe, byl to klášter pro opuštěné ženy. Je s podivem, že tady konečně našla to, co od své cesty do Paříže čekala. Josefína, která si ale tehdy říkala ještě Rose (jméno Josefína používala až na Napoleonovo výslovné přání po sňatku), se zde mnohé naučila a získala dobrý základ pro budoucí život velké dámy nejvyšší společnosti. Brzy se také s Alexandrem rozvedla.

Na krátkou dobu také zavítala na svůj rodný ostrov (podle pozdějších slov její dcery možná byla těhotná a jela domů tajně porodit, důkazy však o tom nejsou), ale po návratu už byla Francie ve víru revoluce. Její bývalý manžel byl zatčen a zatčena byla zanedlouho i ona, ačkoli spolu už několik let neměli nic společného. Pak byl dokonce Alexandre gilotinován. Josefínu – tedy vlastně ještě Rosu – by čekal stejný osud, ale prý ji zachránila skutečnost, že v době, kdy měla být také na popravu odvedena, zmítala se v horečkách a nebyla schopna opustit vězení.

Jako zázrakem došlo zanedlouho k pádu revoluce, a tedy návratu Josefíny do života. Najednou se karta obrátila a stala ženou, o jejíž přízeň soupeřili nejbohatší a nejgalantnější muži Paříže. A tak se s ní seznámil i Napoleon. Bylo to v salónu Thérèse Tallienové, Josefíniny přítelkyně.

NapoleonNapoleon se do Josefíny zamiloval na první pohled. Omámila ho svou laskavostí a šarmem. Spoutala ho svým kouzlem, působila na něj jako droga, úplně ztratil rozum. Slyšel sice od ostatních, že už překročila třicítku, že je tedy starší než on, že je rozvedená (vlastně byla tak trochu vdova), že má dvě děti. Nic z toho mu nevadilo. Nemusel dlouho přemýšlet. Josefína byla ženou, jakou hledal a kterou si chtěl odvést k oltáři tak rychle, jak to jen půjde. U Josefíny to tak žhavé nebylo. Jejím aktuálním „přítelem“ byl jeden z mocných mužů té doby Paul Barras.

Josefína byla Napoleonovou nabídkou k sňatku více než překvapená. Přemýšlela. Váhala. Napoleon nebyl sice tak atraktivní jako jiní, ale přesto ji tak nějak přitahoval. Řekl, že je jí ochoten položit svět k nohám, stane-li se jeho ženou. Tak to skutečně myslel a ona nemohla tušit, že svůj slib v podstatě splní. Chtěla se znovu vdát, a i když vypadala na svůj věk skvěle, přece jen roky utíkaly …

A tak se po určitém váhání přece jen rozhodla Napoleonovu nabídku přijmout.
Ostatně nebyla ve svém životě příliš často zamilovaná, takže uvažovala spíše pragmaticky. Jako mladá vlastně ani neměla příležitost poznat pravou lásku. Důvodem ke svatbě rozhodně nebyly materiální důvody, na to byl Napoleon v té době ještě bezvýznamný a nemajetný. Nejspíš hledala v Napoleonovi pocit bezpečí a otce pro své děti.

JosefínaNapoleon se svatbou dost spěchal. Bývalý Josefínin milenec Paul Barras totiž zařídil, aby Napoleon dostal velení vojsk v severní Itálii. Byl to takový jeho svatební dar.

Svatební smlouvu podepsali u Josefínina notáře, který ji upozorňoval, že by bylo vhodnější, kdyby si nebrala „pána z Nemanic“, ale raději nějakého obchodníka. Notář netušil, že má Napoleon tak dobrý sluch, že všechno slyší. Napoleon nedal nic najevo, naopak řekl, že si advokáta váží jako schopného člověka a že hodlá v budoucnu využívat jeho služeb, což se také stalo. Rozhodně nebyl Napoleon mstivý.

Manželská smlouva obsahovala kromě jmen obou snoubenců i data narození a majetkové poměry. A v těchto bodech oba udali falešné údaje. Josefína si ubrala čtyři roky, Napoleon si naopak rok a půl přidal. Nějak chtěli srovnat šestiletý věkový rozdíl. A použili prý rodné listy svých sourozenců. Nemohli tehdy tušit, že by tyto nepravdivé údaje mohly hrát v budoucnu svou roli. Díky tomu totiž bylo možné manželství kdykoli bez problému rozvést. Koho by to ale tehdy napadlo?

Sňatek se konal druhý den jen v úzkém kruhu přátel v osm hodin večer. Josefíně bylo sice už téměř 33 let, vypadala však nádherně jako mladá nevinná dívka, která čeká na muže svých snů. Ten však na sebe nechal čekat dvě hodiny. Konečně se rozletěly dveře, přiřítil se Napoleon, políbil nevěstu, podepsal listinu o sňatku, navlékl Josefíně prsten. Během pěti minut bylo po všem. Svatební hostina se nekonala, manželé okamžitě opustili místnost a o nikoho se nezajímali. Napoleon spěchal. Chtěl být konečně s Josefínou o samotě. Na líbánky měli jen 36 hodin. Napoleona totiž volala povinnost v čele vojska. Dopisy, které jí denně psal v prvních letech, byly plné touhy. Josefína odpovídala sporadicky. Chtěla si v Paříži užívat, pořídila si nového milence.

Napoleon ji stále vyzýval, aby za ním přijela, ale ona to neměla v úmyslu. Dokonce se vymluvila na těhotenství, což roztoužilo Napoleona ještě víc. Nakonec samozřejmě musela přiznat barvu, že je to planý poplach. Protože už přivedla na svět dvě děti, nemohla vina za bezdětné manželství spočívat na ní. Tento problém ji netrápil, byla si Napoleonem absolutně jistá. Docela dlouhou dobu.

Netušila, že by se karta mohla obrátit v její neprospěch, že nastane doba, kdy bude muset o Napoleona začít bojovat. Navíc se Napoleon dozvěděl o jejích nevěrách. A řádil! Vypadalo to, že jí neodpustí. Najednou zjistila, že vlastně Napoleona miluje a teprve se začala snažit!  Podařilo se jí sice Napoleona obměkčit, ale už si dávala od této chvíle pozor. Obávala se, že by mohl mít Napoleon nějaké potomky se svými milenkami, protože nyní jí začal být občas nevěrný. Prostě využíval hojné situace, které se mu naskýtaly.

Josefína

Josefína vynakládala nemalé prostředky na to, aby přišla do jiného stavu, ale vše bylo marné. Napoleon zatím zavrhl myšlenku na rozvod z tohoto důvodu a myslel, že řešením bude sňatek jeho mladšího bratra Luciena a Josefíniny dcery Hortense. Jejich syna chtěl adoptovat, aby se mohl stát jeho nástupcem. Toto čistě politické manželství bylo velice nešťastné, nicméně potomek, který z něj vzešel, nastoupil pak jako Napoleon III.

Napoleon sice Josefínu stále miloval, ale už jí nebyl tak oddán jako dříve.

Vítězil ve všech bitvách, postupně stoupal stále výš, stal se konzulem, později i císařem. A s ním byla korunována i Josefína -  vlastnoručně Napoleonem, jak je známo, papež dělal v Notre Dame jen stafáž. Předtím ale proběhl církevní sňatek obou „veličenstev“.

Korunovace v Notre Dame

Korunovace v Notre Dame

Svého manžela teď Josefína dokonale a ráda reprezentovala, udávala tón v módě, byla císařovnou každým coulem. Francouzi byla opravdu milována, všude byla s nadšením vítána. Napoleon si nemohl přát lepší ženu, příjemnou, chápající, milující. Hodně času sice věnovala svému stárnoucímu tělu, ale vypadala stále skvěle (tedy tradovalo se, že jediným nedostatkem byly její zkažené zuby). I když císař dobře věděl, jaký poklad ve své ženě má, začal se intenzívně věnovat otázce rozvodu. Potřeboval syna, legálního dědice. Pro něj to vše budoval.

Moment rozvodu však Napoleon stále oddaloval. Nakonec k němu ve „státním zájmu“ přistoupil a znovu se oženil.

Zámek Malmaison

Zámek Malmaison - interiér

Zámek Malmaison

Na závěr jen telegraficky: Josefína se stáhla do ústraní na zámek Malmaison, titul císařovny jí Napoleon ponechal. Zůstali přáteli. S odchodem Josefíny Napoleona začalo opouštět štěstí, začal prohrávat. Josefína zemřela  v 51 letech v době Napoleonova vyhnanství na Elbě. Na jejím pohřbu byla celá Francie, poslední poctu bývalé francouzské císařovně vzdali i někteří vítězové nad Napoleonem. Jen on jediný neměl tušení o smrti milované ženy. Dozvěděl se to z novinové zprávy.

Té nejtrpčí porážky u Waterloo a následného Napoleonova vyhnanství na sv. Heleně se Josefína naštěstí nedožila …

O dalších ženách v Napoleonově životě příště …

Foto - obrazy ze zámku Malmaison u Paříže

Reklama