„Anděl... Říkáš anděl... Nic lepšího tě nenapadlo?“ prohlásí Josef v jednom z mnoha filmů o Ježíšově životě, když mu jeho nastávající sdělí „radostnou zprávu“, tedy že je těhotná... s někým jiným.
Taková informace by asi nepotěšila žádného chlapa. A leckterý by zřejmě ztropil žárlivou scénu a své ženy se zřekl. Josef byl však, alespoň podle evangelií, muž spravedlivý a tichý, a tak i když byl zřejmě zklamán, rozhodl se ženu, kterou by mnoho jiných označilo za cizoložnici, nepotrestat, ale poslat ji zpět k příbuzným. Podle některých interpretací ji dokonce chtěl uvolnit, aby si mohla vzít pravého otce svého dítěte.

„Ukecal“ ho anděl
Marie však neotěhotněla s žádným mužem. A když Josef osvědčil svou spravedlnost, když se ukázalo, že je skutečně člověkem laskavým a mírným, a tedy vhodným otcem, zjevil se i jemu anděl a řekl mu pravdu – že Marie počala z Ducha svatého. Josef, v lidských věcech tichý a rozvážný, byl vždycky rozhodný a přímý, když se jednalo o vůli Boží. A tak si Marii vzal. Když nastalo sčítání lidu nařízeném císařem Augustem, odešli spolu novomanželé do Betléma v Judsku, kam Josef příslušel – pocházel totiž z rodu Davidova. Tam také Marie porodila syna, jemuž se stal Josef podle židovského zákona otcem. Na výzvu anděla pak rodina tajně prchla do Egypta. Po Herodově smrti se vrátila do Galileje a usadila se v Nazaretu. Tam Josef vyučil Ježíše tesařskému řemeslu.

Pevnost Boyard - venkov

Pár zmínek

Z evangelií se toho o Josefovi víc nedozvíme. Poslední zmínka o něm je z doby, kdy se dvanáctiletý Ježíš ztratil v Jeruzalémě. Tehdy ho spolu s Marií hledali a našli v Chrámu. Dále už se o Josefovi nemluví, a tak lze předpokládat, že zemřel ještě předtím, než Ježíš vykonal svůj první zázrak v Káně.

Stařeček bez zájmu o sex
Postava otce však byla lidmi vždy vnímána jako důležitá, a tak není divu, že v apokryfech je toho o Josefovi mnohem víc. Právě z těchto nebiblických textů pochází teorie, že byl v době zasnoubení s Marií třiadevadesátiletým starcem. Odsud také vzešly legendy, že se oba už před zásnubami rozhodli k životu bez sexu. Z těchto zdrojů pochází předpoklad římskokatolické církve, že Josef s Marií nikdy sexuálně nežil, a ta že zůstala i po Ježíšově narození pannou. Pravděpodobnější ovšem je, jak nám naznačují evangelia, že měl Ježíš hned několik mladších bratrů a sester. Objevily se ovšem i spekulace, že se jednalo o děti z Josefova prvního manželství.

Pral plenky a vyráběl pasti na krysy
Do říše legend a mýtů patří také vyprávění o tom, jak Josef pral malému Ježíškovi plenky, či jak ho učil vyrábět pasti na krysy. Mezi spekulace patří i teorie, že byl blízkým Mariiným příbuzným. Také o Josefově smrti najdeme v apokryfech barvité vyprávění – zemřel prý po těžké nemoci, v náručí svého nevlastního syna, kterého velmi miloval, za přítomnosti Marie a andělů sestupujících z nebes.

Kariéra světce
Jako světec začal být Josef uctíván nejprve východní církví – nejstarší zmínky najdeme v koptských kalendářích z 8. a 9. století. Tenkrát byl připomínán 20. července. V současnosti je na východě oslavován spolu se svou ženou 26. prosince.

Patron v bytové nouzi
Do římského breviáře se sv. Josef dostal až roku 1487, i když připomínán byl zřejmě už od 12. století. V roce 1621 mu papež Řehoř XV. „přidělil“ 19. březen. Roku 1847 zavedl papež Pius IX. ještě jeden Josefův svátek, který se slavil třetí středu po Velikonocích. Od roku 1955 je slaven jako svátek Josefa Dělníka 1. května. V roce 1870 prohlásil Pius IX. Josefa za jeho víru a poslušnost Bohu patronem celé církve. Pro svou smrt v Ježíšově náručí je Josef vzýván i jako patron blažené smrti. Je také ochráncem řady řemesel, manželské lásky, rodiny a dětí, přímluvcem v zoufalých situacích a v bytové nouzi. Vzhledem ke všem těmto patronátům není ani příliš divu, že je zároveň ochráncem Čech.

Hodila by se Vám někdy přímluva svatého Josefa? Nebo spíš nějaký ten anděl, který by něco vysvětlil Vašemu partnerovi? Znáte nějakého tatínka, který se stará o nevlastního syna? A jak mu to jde?

Reklama