Čeká nás velká změna školních osnov, školy budou mí větší pravomoci, učební osnova bude v rukou učitele. Je to dobře či ne? To zodpoví až budoucnost, ale není na škodu se poučit z toho, jakými problémy se potýkají jinde.

Spojené státy Americké se skládají z 50 samostatných států. Každý stát má svou vládu a své zákony. Zákony jednoho státu se výrazně liší od státu sousedního. Rovněž daně se platí v každém státě jinak. Někde je DPH vysoká, někde menší, jinde vůbec žádná. Některé státy jsou výrazně pro-republikánské, jiné pro-demokratické, ostatní někde mezi.
Každý stát je živý politický organismus, který denně reaguje na měnící se svět kolem nás. Vydává nové zákony, upravuje staré nebo ruší špatný dopad minulých rozhodnutí.

Pozornost posledních dnů byla upnuta na stát Kansas.
Nejdříve tu byla Darwinova teorie o vývoji druhů, kterou známe všichni ze školy – od ničeho k něčemu, od améby k savcům, od opice k člověku.
Potom do hry před dvěma lety vstoupilo Kansaské ministertsvo školství (jak by se dalo volně přeložit Kansas State Board of Education).
Velmi konzervativním pohledem odmítli tuto pseudovědeckou teorii, že svět existuje miliardy let a všechno vzniklo z nějaké prahmoty, která se vzala bůhví odkud.
A to je to klíčové slovo: Bůh ví.
A rozhodli, že je potřeba tuto Darwinovskou pa-vědu, pro kterou (podle názoru rady) není dostačujících důkazů a je příliš spekulativní - nahradit jasnějším a odbornějším vysvětlením kreacionismem - biblickým počátkem světa, kdy člověk byl stvořen Bohem.

Žádný vývoj, žádné opice – hned skok k hotovému výrobku: člověku.
Tak v hodinách biologie Darwina nahradila bible.

Místní noviny na rozhodnutí rady reagovaly titulkem ”Přes noc jsme se stali posměchem celého světa”. Celá Amerika nedůvěřivě pokukovala po Kansasu, jestli to myslí vážně.
Ale mysleli. Dva roky trvalo, než existujíci komise, která hlasovala pro tuto zásadní změnu v osnovách Kansaských škol byla vyměněna při dalších volbách novými lidmi.

Tento po nástupu hlasy 7:3 nově zvolený výbor zvrátil dvouleté rozhodnutí a vrátil Darwinovu teorii do školních tříd.
Nové směrnice přikazují učit Teorii Velkého třesku, posun kontinentů a že Země se vyvíjela po dobu 4 milard let a z minimálních genetických počátků dospěla až sem.

Nové znění zákona ovšem nechává dveře pootevřené i silné náboženské části obyvatel Kansasu, když říká že “učit se a rozumět, neznamená ještě VĚŘIT. I přesto, že student musí rozumět přednášené látce a pochopit postupy aplikované ve vědě, nemusí s výsledky výzkumu souhlasit nebo je vzít za své.”

Gallopův výzkum veřejného mínění zjistil, že 68 % Američanů souhlasí s učením teorie stvoření člověka Bohem ve veřejných školách. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států je to ovšem protiústavní, tedy alespoň v hodinách biologie: Bible do hodin biologie nepatří.

Je to možná extrémní případ, ale s uvolněním osnov a ponecháním na učitelích, co budou učit, se můžeme taky dočkat nejednoho překvapení.  

        
Reklama