Většina lidí má jmelí spojeno především s atmosférou Vánoc. Tato parazitující rostlina nemusí ale sloužit jen k dekoraci. Dá se totiž využít například v léčbě rakoviny.

jmel

Jmelí – rostlina starých druidů

Jmelí, rostlina, která parazituje na ostatních stromech, hrálo důležitou roli v mytologii starogermánských a některých keltských kmenů. Na Nový rok bylo zvykem, že druidové odřezávali jeho větvičky pomocí zlatého srpu. Lidé věřili, že takto sebrané jmelí jim pak po celý rok bude nosit štěstí, a někteří je nosili zavěšené na krku na ochranu před zlými silami. Odvar ze jmelí se pil mj. na ochranu proti uřknutí a jedům. Některé odvozené zvyky spojené se jmelím přetrvávají v některých částech Evropy až do současnosti. Zelené či pozlacené jmelí se dodnes běžně používá v českých domácnostech jakožto tradiční vánoční ozdoba.

Protirakovinné účinky jmelí jsou známy již dlouhou dobu. Zatím se ale prokazatelně projevily pouze v laboratorních podmínkách. Vědci proto provedli téměř dvě desítky studií, přesto ale odpověď na otázku, zda funguje i u lidí, zůstává otevřena. Studie zkoumaly vliv užívání přípravků ze jmelí u pacientů trpících rakovinou tlustého střeva, přesto byly výsledky velmi rozdílné. U některých pacientů jmelí pomohlo, u jiných nikoliv.

Jmelí zlepšuje kvalitu života

Přesto ale výzkumy přinesly alespoň jednu pozitivní zprávu. Ukázalo se totiž, že užívání jmelí výrazně zlepšuje kvalitu života u pacientů trpících rakovinou. Navíc nemá, kromě alergických reakcí, téměř žádné nežádoucí účinky. A všichni pacienti, kteří se studie zúčastnili, uvedli, že se po jmelí cítili daleko lépe.

Hlavně nejíst

Užívání jmelí ale není tak jednoduché, jak vypadá. Nejde prostě si pouze kousek utrhnout a sníst. Všechny přípravky, které byly ve studiích použity, totiž byly pacientům podávány nitrožilně. Proto je třeba se jedení jmelí vyvarovat. To je totiž za syrova velmi jedovaté a může způsobit těžké otravy. Proto je třeba každé užití přípravků ze jmelí konzultovat s ošetřujícím onkologem, aby nedošlo k ovlivnění stávající léčby.

Zdroj: www.kolorektalni-karcinom.cz