Z lékařského hlediska je problém celosvětové pandemie obezity způsoben nezdravým životním stylem, především nevhodnou stravou a nedostatkem pohybu. Proč se však lidé přes množství kvalitních informací nepoučí? Jde pouze o lenost či hédonismus v nás? Z mé osobní individuální zkušenosti i z celoživotní praxe s lidmi obézními i trpícími poruchami příjmu potravy je v mnoha případech ve hře především ÚZKOST. Je to zpráva, že naše duše jsou čím dál víc „v úzkých“. V této situaci je každá pomoc dobrá. 

PhDr. Zdeňka Sládečková

Psychologické otázky o hlubším smyslu diet, obezity, poruch příjmu potravy
Nárůst obezity ve světě má povahu pandemie. Lékaři již mnoho let označují za hlavní příčiny obezity pasivní životní styl a špatné stravování. Proč s plným vědomím a přiměřenou inteligencí i přes dostatek informací víc a víc tloustneme, či se naopak snažíme jídlu čelit až ke smrti? Jaké problémy jsou skryty za lidským tukem? Co vše dnes člověk vyjadřuje a symbolizuje svým jednáním vůči potravě?

Skryté, ale mocné psychické příčiny, podvědomé motivace hýbou naší váhou
Za každým lidským činem je na počátku lidská volba, lidská vůle. Ta je jakožto vnitřní rozhodnutí ovlivňována nejen vnějšími vlivy – uznávanými sociálními hodnotami a konformním životním stylem, ale též naším vnitřním duševním světem. Těmi nejsilnějšími jsou:

Sociálně-psychologické – ideál štíhlosti a realita, publikování nesmyslných diet jakožto snadného řešení, životní styl, víkendy v obchodních centrech, masové nakupování potravin v supermarketech, večery u TV.
Osobnostně-psychologické – hédonismus a infantilita, nedostatek volních vlastností, nedostatek znalostí a intelektových schopností, nuda, osamělost, nekonstruktivní řešení negativních emocí způsobených konfliktními situacemi v rodině a zaměstnání, nezvládání stresových a frustračních situací.

Jídlo je nekonstruktivní řešení negativních emocí:
Jídlo působí jako velmi rychlé řešení při pocitech agrese, úzkosti, strachu či napětí. Sycení a pocit plnosti v těle je kompenzační mechanizmus při pocitech citové deprivace, frustrace a existenciální prázdnoty. Jídlo ale také účinkuje jakožto přírodní antidepresivum při pocitech smutku a deprese.  Přejídání pak můžeme nazvat regresivním únikem do orálního (infantilního) období, do dětské psychiky, což je v podstatě útěk před dospělostí

Funkce obezity
Obezita má někdy paradoxně pro lidskou stabilitu a pocit bezpečí velký význam, a proto se jí postižení nemohou vzdát. Za nemožností zhubnout se může skrývat obrana před sexuálními atakami, manipulační mechanizmus k ovládání okolí nebo přijetí obezity jakožto nemoci, která zbavuje pacienta zodpovědnosti za sebe.

Euforizující účinky potravy na psychiku – jídlo je droga
1.   Dodává fyzickou energii
2.   Dodává psychickou energii, odvahu, sebedůvěru
3.   Antidepresivní účinky – euforizuje
4.   Sedativní účinky
5.   Přírodní anxiolytikum – snižuje úzkost a usnadňuje komunikaci, sbližuje

Destruktivní účinky diet na psychiku
Jednorázové diety bez celkové změny stravovacího chování a životního stylu obézního jsou původci těžkých psychických destrukcí:
a) Jsou zdrojem komplexů méněcennosti, snižují odvahu, sebevědomí a sebedůvěru
b) Vytvářejí psychickou závislost, abstinenční příznaky, psychickou tenzi a nutkavé projevy
c) Jako zdroj úzkosti vyvolávají poruchy příjmu potravy

Psychoterapie je účinná podpora při hubnutí
Samozřejmě, že psychologická pomoc nenabízí zázračná řešení. Tím nejrychlejším – a z mého pohledu nejrizikovějším – je kognitivně behaviorální přístup neboli „hubněte rozumem“. Mnohem trvalejšího efektu dosahuje humanistický přístup, který poskytuje lidský rozměr při hubnutí, empatii a podporu ke změně. Asi nejúčinnějším by byl hlubinný přístup, což je zásadní, ale velmi náročná rekonstrukce podvědomí pro odstranění příčin přejídání.

Řešení?
Komplexní přístup při snižování hmotnosti

Z předchozího je patrné, jak může být snižování nadváhy a obezity těžké a složité. Každá pomoc, která podpoří řešení, je vítána. Proto i psychologové doporučují při hubnutí komplexní přístup zahrnující:

Redukční režim – u těžkých obezit kontrolovaný lékařem
Fyzické aktivity – mají redukční i psychologický efekt
Individuální či skupinovou psychoterapii – např. v rámci podpůrných klubů typu Klub Diana
Suplementace a medikace

Suplementace pomocí Xtreme Trim Phase 2
Přípravek Xtreme Trim Phase 2 je doplněk stravy určený k podpoře snížení hmotnosti. Obsahuje takzvané „blokátory škrobu“, které podporují snížení hmotnosti tím, že omezují štěpení komplexních sacharidů, čímž snižují nebo alespoň zpomalují vstřebávání kalorií ze sacharidů a dodávají dolnímu zažívacímu a trávicímu traktu odolné škroby. Užívání Xtreme Trim Phase 2 vede obézní k trpělivému a systematickému přístupu, který jediný přináší trvalé výsledky.

Výhody přírodních produktů
- Přírodní doplňky stravy mohou pomoci v boji proti obezitě, protože se je pacienti nebojí užívat. Přípravek Xtreme Trim Phase 2 je vyráběn ze složek obsažených ve fazolích.
- Přírodní doplňky stravy pomáhají, aniž by měly vedlejší účinky.

Změna celkového způsobu života
Každý jedinec s nadváhou či trpící obezitou si při komplexním přístupu nabírá daleko více odvahy, síly, energie, houževnatosti i trpělivosti. Spolu s odborníky si postupně přeměňuje redukční jídelníček na dlouhodobě vyhovující. Podpora psychoterapií a suplementací i dosažené efekty posilují motivaci. V době pandemie obezity je každá takto podaná pomoc cenná.

PhDr. Zdeňka Sládečková,
www.klubdiana.cz

Reklama