Na změnu ve spotřebě jednotlivých potravin má vliv řada faktorů. Jsou to například ceny, kupní síla obyvatelstva, nabídka nebo změna životního stylu a stravovacích návyků.

  • Ve srovnání s rokem 1950 v roce 1918 vzrostla spotřeba zeleniny, rýže, těstovin, ovoce, masa, luštěnin, vajec, cukru, piva a vína.
  • Naopak méně lidé v roce 2018 kupovali a jedli chléb, brambory a kravské mléko.

1950 versus 2018

zelenina 74,9 kg (87,1 kg), rýže 0,9 kg (6,6 kg), těstoviny 2 kg (8,2 kg)

zeln-ryz-test.jpg

ovoce 62,9 kg (86,1 kg), maso 48,6 kg (82,4 kg), luštěniny 1,5 kg (3 kg)

ovo-maso-lus.jpg

vejce 181 ks (263 ks), cukr 27,3 kg (34,8 kg), pivo 99,4 l (145,2 l), víno 5,8 l (20,4 l)

vejce-cukr.jpg

chléb 87,4 kg (39,3 kg), brambory 145,9 kg (67,7 kg), kravské mléko 160 l (57,9 l)

chleb-bram.jpg

Reklama