Od letošního října platí nový zákoník práce č. 436/2004 Sb. a nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., které upravují pracovně právní vztahy a zásadně mění podmínky pro uchazeče o zaměstnání. 

Pojem absolvent, který dříve označoval mladé lidi po ukončení vzdělávání, kteří ještě neodpracovali dva roky, zanikl. Místo něj se v zákoně mluví o skupině, které je potřeba věnovat zvláštní zřetel (sem patří mladí lidé do pětadvaceti let, invalidní osoby, lidé se ZPS, ženy s malými dětmi, osoby těsně před důchodem, tedy lidé, kteří mají horší uplatnění na trhu práce).

Pokud si nenajdou práci už před ukončením školy, můžou se přihlásit na místně příslušný úřad práce, kde jim poskytnou konzultanta, u kterého se budou hlásit v pravidelných intervalech. V případě, že v posledních třech letech pracovali alespoň 12 měsíců (tzn. z pracovního poměru, ze kterého bylo odváděno sociální pojištění), májí nárok na podporu v nezaměstnanosti v určité výši dle posledního čistého výdělku. Pro první 3 měsíce je výše podpory stanovena ve výši 50 % čistého výdělku, následující 3 měsíce je to 45 % čistého výdělku. Po půl roce nárok na podporu zaniká. Pokud tuto podmínku pro přiznání podpory v nezaměstnanosti nesplňují, žádají o sociální dávky na městském úřadě, kde již posuzují příjmy celé rodiny.  

Nepodaří-li se jim práci najít po dobu tří měsíců, vypracuje jim jejich konzultant individuální akční plán, ve kterém stanoví činnosti, které budou vyvíjet, aby našli uplatnění na trhu práce.

„Pro lidi těžce umístitelné na trhu práce jsou vytvářena pracovní místa, která jsou dotována určitou částkou, která závisí na mistní situaci na trhu práce. Již není omezena doba, po kterou jej musí zaměstnavatel zaměstnat.“ Chce-li zaměstanavatel zaměstnat osobu z této skupiny, měl by konzultovat svůj záměr s úřadem práce, na kterém mu poradí, co musí splňovat. Je možné, že na úřadu práce najde uchazeče, který jeho požadavkům vyhovuje lépe.

Co když zjistím, že povolání, kterému jsem se vyučila nebo jej vystudovala, se mi nelíbí a já bych dělala raději něco jiného, nebo že v tomto oboru nenajdu uplatnění?

To je smutný příklad, nicméně i toto dokáže úřad práce vyřešit. Je tu možnost rekvalifikace. Uchazeč může na úřad práce zajít s vlastním návrhem, čim by chtěl být. V tomto případě doporučujeme, aby si předem sehnal zaměstnavatele, který mu potvrdí, že po absolvování kurzu jej zaměstná. Každý připad rekvalifikace se posuzuje zvlášť a záleží na situaci na místním trhu práce. Některé kurzy (kurz ovládání PC) nabízejí úřady práce automaticky, neboť uchazeči tím získávají větší šance na uplatnění se na trhu práce. Uchazeči, kteří navštěvují rekvalifikační kurz, pobírají zvýšený příspěvek podpory v nezaměstnanosti (60 % čistého výdělku).

Je možné si k podpoře v nezaměstnanosti něco přivydělat?

Oproti dřívější době si můžou uchazeči o zaměstnání přivydělat i v době, kdy pobírají podporu v nezaměstnanosti. Výše přivýdělku nesmí přesáhnout Kč 3 350,- (polovina minimální mzdy) a nesmím odpracovat více než 20 hodin (polovinu týdenní pracovní doby).

Za spolupráci na článku děkuji Ing. Petru Klimplovi z Úřadu práce v Pardubicích.  

       
Reklama