Italští archeologové jsou přesvědčeni, že našli dávno ztracenou podzemní jeskyni, o níž staří Římané věřili, že právě tam vlčice kojila dvojčata Romula a Rema, zakladatele věčného města. Jeskyně, známá z pramenů jako Lupercal, byla nalezena poblíž ruin paláce císaře Augusta na Palatinu. Osm metrů vysoká jeskyně, krásně zdobená mušlemi, mozaikami a mramorem, byla objevena při prováděné rekonstrukci paláce.

Podle mytologie vlčice kojila Romula a Rema poté, co je matka odložila na břehu řeky Tiberu. Byli to ale – podle pověsti – synové samého boha Marta, boha války, a kněžky Rhey Silvie. A právě oni dva v roce 753 př. n. l. založili Řím. O nálezu referoval italský ministr kultury Francesco Rutelli, který potvrdil, že archeologové s vysokou pravděpodobností odkryli pravou bájnou Lupercal.

Jeskyně byla během restauračních prací na Augustově paláci objevena 16 metrů pod zemí, v dříve nezkoumaném sektoru. Jejímu důkladnému prozkoumání však zabránil nepříliš pevný strop, který hrozí zborcením. To by zároveň narušilo statiku okolních památek. Archeologové proto užili endoskopy a laserové skenery a zjistili, že kulatá dutina je 8 metrů vysoká a má 7,5 metru v průměru. Pak se jim podařilo do jeskyně vsunout kameru a užasli. Uviděli strop vykládaný mušlemi, mozaikami a barevným mramorem, na jehož nejvyšším bodě je umístěn bílý orel.

„Dovedete si představit náš úžas? Jen jsme lapali po dechu,“ líčí vzrušující okamžiky vedoucí odborného týmu profesor Giorgio Croci.

(Zdroj: Korzo)

Reklama