Češi dodržují velikonoční zvyky stále méně. A to i přesto, že je mají rádi a těší se na ně. Existuje však i početná skupina obyvatel, která tradice Velikonoc stále dodržuje. Obyvatelé České republiky také přestávají Velikonoce vnímat jako speciální příležitost na větší jarní úklid. Zatímco Češi vnímají jako velikonoční tradici pomlázku, na Slovensku bude hlavní tradici polévání vodou dodržovat 40 % obyvatel.

velikonoce

Velikonoční tradice

Velikonoční tradice jsou v České republice stále oblíbené, i když je dodržuje menší procento obyvatel. 33 % respondentů uvádí, že se u nich doma tradice pořád dodržují. 35 % z dotázaných připouští, že se jim velikonoční tradice líbí, avšak je mrzí, že se již příliš nedodržují. Pouze 4 % Čechů se velikonoční tradice nezamlouvají a také je ani nedodržují.
Na Slovensku jsou velikonoční tradice nejvíce oblíbené u generace nad 50 let, ale pozitivně je vnímají i mladší Slováci. Více než 40 % dvacátníků potvrdilo, že velikonoční polévání vodou mají rádi a těší se na ni i tento rok. Tradice jsou nejoblíbenější v Prešovském kraji, kde pozitivní vztah k pomlázce potvrdilo více než 80 % dotázaných. Naopak na západním Slovensku obyvatelé tyto tradice spíše jen tolerují.

Tradiční velikonoční menu

Výzkum se také zaměřil, jaké jídlo považují Češi za tradiční velikonoční menu a zda něco takového v České republice vůbec existuje. Jedna pětina Čechů odpověděla, že žádné speciální menu na Velikonoce nekonzumují. Avšak 37 % z nás má Velikonoce spojeny s masitým pokrmem (včetně velikonoční nádivky neboli Hlavičky). Pro 9 % obyvatel je stále typickým velikonočním jídlem velikonoční beránek.
Co se týče tradičního velikonočního menu na Slovensku, mají v tom Slováci jasněji než Češi. Ze svátečních jídel stále boduje bramborový salát s majonézou. Ten je dominantou velikonočního jídla až v 63 % domácností.

Na otázku, čeho se obyvatelé České republiky nejvíce přejídají během velikonočních svátků, odpovědělo 30 %, že nasycení jsou po Velikonocích především vajíček. 20 % dotázaných také uvedlo, že po Velikonocích nemůžou již vidět velikonočního beránka.

Velikonoční úklid

Na otázku, zda se na Velikonoce dělá velký, generální úklid, odpovědělo 69 % respondentů, že se velikonoční úklid neliší od běžného úklidu, který se provádí během celého roku. Jen 27 % dotázaných uvedlo, že se na Velikonoce musí všechno výjimečně lesknout.

Naproti tomu průzkum na Slovensku zjistil, že slovenské domácnosti jarnímu úklidu přikládá velký důraz. Platí přitom, že čím více členů domácnost má, tím více se musí lesknout.

V českých domácnostech stále převládá tradiční rozdělní rolí z pohledu muž a žena. Na odpověď, kdo v rodině nejvíce uklízí, odpovědělo 90 % respondentů, že žena. Pouhé 2 % dotázaných uvedlo, že u nich v domácnosti uklízí muž.

„Výzkum také ukázal i další úsměvný fakt: téměř polovina Čechů, přesněji 44 %, uklízí až z důvodu již viditelného nepořádku. Češi také nepoužívají jeden čisticí prostředek na všechny druhy nečistot, naopak 72 % z nás čistí speciálními čisticími prostředky, pouze 26 % používá na všechny druhy úklidu univerzální čisticí prostředek,“ uvádí Martina Janebová, tisková mluvčí společnosti Unilever.

A podle čeho se rozhodujeme při koupi čisticího prostředku? 57 % dotázaných se rozhoduje na základě zkušenosti, 28 % bere v potaz efektivnost, 6 % se rozhoduje na základě doporučení a 5 % na základě vůně prostředku.

Výzkum provedla firma Unilever

Reklama