Akce je součástí Iniciativyspolečnosti Huawei SeedsfortheFuture, která propaguje šíření digitální revoluce, využívání moderních technologií a zároveň se zaměřuje i na odstraňování genderových hranic. Programu se zúčastní 29 žen z 27 zemí EU, Ukrajiny a Balkánu, které vybrala odborná porota podle jejich akademických i profesních předpokladů z více než 2 500 přihlášek.

62d6fb15efa75ESSP-982-HD.jpg

Přednášející lektoři jsou významné osobnosti z Evropy, kteří zastávají například vysoké funkce v technologických společnostech či politice. Účastnice si v průběhu týdne osvojí například prezentační dovednosti, naučí se základy kódování, ale i třeba to, jak si budovat autoritu a prospívat ve svých budoucích profesích.

skola1.jpg

Z českých zástupců v porotě usedla a zároveň vystoupí jako jedna z prezentujících Mgr. Marcela Linková, Ph.D., Vedoucí oddělení Národního kontaktního centra pro gender a vědu při Sociologickém ústavu AV ČR. „Myslím, že je velice důležité vytvářet příležitosti, kde mohou mladé ženy sdílet svoje zkušenosti, učit se od zkušenějších a budovat si svoje kompetence pro leadership. Ženy do vedení ve všech sférách lidské činnosti patří a bohužel jich tam stále není dost. Klíčové je to zejména v oborech, kde dominují muži, protože tam ženy často naráží na předsudky a nedůvěru. Podíl mladých žen, které studují technické obory, v posledních dekádách roste, teď ale potřebujeme přetavit tato čísla i do jejich zastoupení v daných profesích. Naše Národní kontaktní centrum – gender a věda dlouhodobě pracuje na tom, aby se situace v České republice ve výzkumu zlepšila. A věřím, že zkušenost, kterou týdenní European Leadership Academy mladým ženám nabízí, je může posunout a motivovat k tomu, aby si o svoje místo hlasitě řekly,“ uvádí Mgr. Marcela Linková.

Reklama