64831479d3b51obrazek.png

V Česku chybí tisíce specialistů v technologickém sektoru a společnosti marně tápou, kam pro odborníky sáhnout. Řešení je přitom nasnadě, stačilo by přivést do oboru ICT více žen.

Právě na ně se proto zaměřuje projekt Women in Tech, za nímž stojí společnost Huawei a Hospodářská komora. Cílem je podpořit talentované ženy ve startupovém prostředí a ve spolupráci s experty v oboru pomoci rozvíjet jejich schopnosti. Jednou z těchto expertek je také koordinátorka a ambasadorka projektu Women In Tech Linda Štucbartová, která má na kontě úctyhodné portfolio pracovních i osobních úspěchů. Prošla státní správou, rodinnou společností i korporátem, je zakladatelkou společnosti Diversio a projektu ESD Czechia vycházejícího z izraelského přístupu k sebeobraně Empowered Self Defense.

Už druhým rokem jste ambasadorkou vzdělávacího programu Women in Tech. Co vás k němu přivedlo?
Podporou žen se zabývám již více než deset let, ať už v roli lektorky, mentorky nebo organizátorky ženských podnikatelských misí. Ačkoliv význam technologií při řešení společenských problémů stoupá, speciálních projektů, které podporují právě ženy v technologiích zatím tolik není. Jsem ráda, že mi spolupráci při realizaci tohoto unikátního projektu nabídl právě renomovaný Výzkumný ústav pro inovace a podnikání Hospodářské komory, který tento program realizuje za podpory Huawei.

Programu se letos účastní devět podnikatelek, jakou proměnu byste u nich na konci roku ráda viděla?
U každého projektu bych ráda viděla posun. Některé jsou opravdu v počátečním stadiu, tam budu ráda, když se vyjasní koncept a dostaneme se k ověřenému MVP (pozn. red.: minimum viable produkt – základní forma produktu, která již přináší určitou hodnotu).  Tento termín záměrně nepřekládám, protože by ho každá startupistka měla znát. U projektů, které jsou v podstatně rozvinutějším stadiu budeme rádi za první krůčky k internacionalizaci projektu.

Jakým způsobem s účastnicemi pracujete a co všechno jim osobně chcete předat?
Program kombinuje přenášky, mentoring, trénování pitchů či individuální poradenství. Důležitá je i mediální podpora. S kolegyní Gabrielou Löbel z Huawei se pravidelně scházíme a diskutujeme o tom, jak se jednotlivé projekty posouvají. Vyvažuji tedy strategické přemýšlení o každém projektu a zároveň povzbuzení či ujištění v případech, kdy účastnice narazí na problém nebo slepou uličku. I toto k podnikání patří.

Women in Tech byl navržen ryze pro ženy. Jak vnímáte míru podpory, které se ženám v odvětví technologií dostává?
Pojďme se podívat na některé evropské statistiky: 15 % zakladatelek startupů jsou ženy, mezi sebou si rozdělí ale méně než 1 % celkových investic.  V Česku je procento zakladatelek kolem 8 %. V rámci technických pozic jsou ženy zastoupeny z 22 % a poměr absolventek a absolventů IT oborů je 1:5. S ohledem na to, že technologie přímo souvisí s inovacemi a růstem ekonomiky, tak je zásadní, aby se z tohoto oboru nevylučovala polovina populace. Proto je důležité dívkám ukazovat, jakou roli technologie můžou hrát v jejich konkrétních oborech.

Máte s tímto přístupem osobní zkušenost?
Loni jsem přednášela budoucím zdravotním sestrám a bratrům na střední zdravotnické škole o nejnovějších technologiích ve zdravotnictví. A neustále zdůrazňuji, že tzv. femtech je v Izraeli jedním z nejvíce rostoucích segmentů.  Přeji si, aby podobnou podporu získávaly takto orientované startupy v Čechách. Já sama jsem zkusila žádat o investici v oboru sociálně edukativních technologií a velmi jsem narazila. Všichni mne odkázali na neziskový sektor. 

Máte doma dceru, čerstvou maturantku. Co podle vás mohou mladé ženy v dnešní době dělat, aby se v technologických a dalších převážně mužských oborech cítily dobře a mohly se v nich úspěšně rozvíjet?
Tak na tuto otázku jsem se zeptala dcery. Její odpověď byla jednoznačná. Neberte „Ne“ jako odpověď. Osobně mám v mladou generaci velkou důvěru. Vyrůstají s daleko menšími stereotypy než moje generace. Nedávno byl na sociálních sítích zveřejněn příběh, kdy pilot vzal děvčátko předškolního věku do kokpitu a řekl jí, že až bude velká, tak třeba bude letuškou. Děvče odvětilo, že možná jí to letadlo bude patřit.

Důležitá je samozřejmě i role rodičů a školy. Je zásadní více podporovat dospívající dívky ve studiu exaktních věd. A v neposlední řadě je vhodné mít dostatek ženských vzorů, protože chtít se stát někým, aniž byste měli předlohu, je neskutečně těžké. Právě tyto příběhy a vzory Women in Tech přináší.

Reklama