Pro děti je pobyt v nemocnici spíše nepříjemnou zkušeností. I když s nimi je jeden z rodičů – ani to ovšem není pravidlem, pobývají v cizím prostředí, musejí se podřizovat nemocničnímu režimu, nudí se. Nehledě na to, že jim stejně, jako ostatním pacientům, hrozí nákaza například nozokomiální (nemocniční) infekcí, mezi které patří například streptokok či stafylokok. „Pro dětské pacienty je vlastní hospitalizace větší zátěží než samotný operační zákrok,“ zdůrazňuje MUDr. Libor Janeček, který je se svou více než pětadvacetiletou praxí velmi respektovanou kapacitou v oboru dětské chirurgie.
5ca75cf420f27obrazek.png

Technicky snadné, kratší a málo invazivní zákroky, což je většina operací v dětském věku, přitom lze zvládnout bez dlouhého pobytu na nemocničním lůžku a s lepšími nebo srovnatelnými přínosy pro zdraví pacienta. „Po příchodu k nám na objednaný čas se dítě dostane do 15 minut na operační sál a do dvou (maximálně čtyř) hodin po výkonu ho můžeme propustit domů, u složitějších operací je to do 24 hodin. S rodiči jsme samozřejmě v pravidelném kontaktu, abychom měli informace  o pooperačním stavu malého pacienta,“ říká Libor Janeček.

Takové operace ale podle něj vyžadují dokonalý soulad mezi chirurgem a rodiči. „Rodič musí operaci v daném modelu chtít a musí být ochoten na sebe přebrat odpovědnost za dodržení pooperačních doporučení a další péči. To ovšem nebývá problém, podle mé zkušenosti nikdo neposkytne dítěti lepší péči než vlastní matka,“ podotýká Libor Janeček. Kvůli zajištění stoprocentní bezpečnosti je pak rodičům chirurg k dispozici nepřetržitě 24 hodin na mobilním telefonu. „Rodič musí vědět, že když bude potřebovat, bude mít svého lékaře k dispozici,“ zdůrazňuje Libor Janeček. Dítě je propuštěno do domácího ošetřování až ve chvíli, kdy je již zcela mimo riziko ohrožení akutními pooperačními komplikacemi.

Základní pravidla dětské jednodenní chirurgie

„V případě jakýchkoliv problémů, nebo i jen při nejistotě, mě rodič zavolá. Prakticky vždy stačí jen vysvětlení, že daný stav odpovídá možnému pooperačnímu průběhu. Místní nálezy lze dobře konzultovat poslaným fotem či videem,“ vysvětluje MUDr. Janeček. Naprosto výjimečně je potřeba se sejít v ambulanci pro tyto účely nasmlouvaného zdravotnického zařízení s 24hodinovou službou (obvykle spádová nemocnice).

Dítě, které je operováno bez hospitalizace, je zpravidla starší dvou let. Předoperační vyšetření u něj provede registrující praktický lékař pro děti a dorost, který také vyloučí závažná riziková onemocnění či stavy, které by zákrok v režimu jednodenní chirurgie znemožňovaly.

Operace mohou probíhat na pracovištích tomu příslušně technicky i personálně vybavených (tedy se zkušeným dětským anesteziologem a dětským chirurgem), která se specializují pouze na ambulantní a jednodenní chirurgii.

V režimu ambulantní chirurgie je možno operovat všechny kýly (pupeční, tříselné, střední čáry…), vodní kýly, nesestouplá varlata. Je tak možno provádět všechny výkony na předkožce, vyřezávat mateřská znaménka, odstraňovat bradavice, operovat zarůstající nehty.
Režim jednodenní chirurgie je ideální pro laparoskopické operace – v dětském věku nejčastěji odstranění slepého střeva, žlučníku s kameny, žilních městků šourku (varikokély). Velmi užitečná je diagnostická laparoskopie při chronických bolestech břicha.

MUDr. Libor Janeček

Převážnou část svého profesního života se věnuje dětským pacientům, a to od narození až do 19 let věku. V rámci ambulantní péče se zabývá diagnostikou a léčbou vrozených i získaných chirurgických a urologických vad a chorob, diagnostice a léčbě úrazů. V Canadian Medical působí jako dětský chirurg v rámci jednodenní chirurgie.
5ca75cfcb74f1obrazek.png
Více na CANADIAN.CZ

Reklama