6315d02552328obrazek.png
Foto: Shutterstock

Věk totiž představuje rizikový faktor pro pneumokokový zápal plic. U lidí starších 65 let může být 2,7krát větší riziko, že onemocní pneumokokovou pneumonií než u zdravých lidí ve věku 50 až 64 let. Velkou výhodou je i to, že vakcína APEXXNAR pomáhá jedinou dávkou chránit dospělé osoby proti bakteriím Streptococcus pneumoniae. Potřeba přeočkování nebyla stanovena.

Velkou výhodou nové vakcíny APEXXNAR je, že již jedna dávka pomáhá lépe chránit dospělé osoby proti 20 sérotypům bakterie Streptococcus pneumoniae. Potřeba přeočkování následnou dávkou nebyla stanovena. Zkušenosti totiž ukazují, že pokud se vakcinace provádí ve vícero dávkách, může se razantně snížit účinnost očkování, a to proto, že se mnohdy nemusí podařit dodržet harmonogram a pořadí očkovacích látek tak, jak doporučuje výrobce. Takže pokud je možnost očkovat jedinou vakcínou, tyto komplikace odpadají a očkovaní získávají ochranu okamžitě, bez nutnosti další dávky vakcíny.

V roce 2020 byla v České republice u osob ve věku 65 let a starších proočkovanost proti pneumokokům 24,3 procenta. V témže roce se u nás potvrdilo celkem 247 případů závažných invazivních pneumokokových infekcí. Nejvíce případů bylo ve věkové skupině 65 let a starší, kde invazivní pneumokokovou infekcí onemocnělo 119 lidí.  Účinnou možností jak podpořit svou imunitu proti tomuto závažnému onemocnění je vakcinace.

Reklama