num.jpg
Foto: Shutterstock

Životní číslo vypočítáte jednoduchým způsobem tak, že postupně sečtete jednotlivé číslice vašeho data narození až po jednociferný výsledek.

Životní jednička

 • Související výrazy:

Mužský princip, energie jang, hlava, ego, akce, aktivita, začátek, zacílení

 • Kladné stránky:

Nezávislost, tvořivost, rozhodnost, originalita, vynalézavost, průkopnictví, odhodlanost, silná vůle, vysoká iniciativa, odvaha, skvělá komunikace, dravost, neohroženost, přirozený vůdce

 • Stinné stránky:

Netrpělivost, potřeba kontrolovat, ovládat a řídit, sebestřednost, arogance, vznětlivost až agresivita, neuznávání autorit, panovačnost, umanutost, žárlivost, kritika druhých, problém se sebepřijetím, sklon k depresi

Důležité je, aby se lidé s převahou jedničkové energie naučili přijmout svou individualitu a dokázali s ní efektivně pracovat. Ačkoli to tak nemusí vypadat, mohou tito jedinci trpět nízkým sebevědomím; o to náročnější pak bývají na sebe i ostatní. Pomůže jim najít ventil, jehož prostřednictvím se naučí zpracovávat své emoce a nalézt cestu k sebevyjádření. Komunikace v jakékoli formě jim v tomto směru může hodně pomoci (psaní, skládání básní, jiný způsob kreativního vyjádření). Výborný je pro lidi s jedničkou i sport, kde může vyniknout jedinec nikoli tým. 

Životní dvojka

 • Související výrazy:

Ženský princip, energie jin, břicho a žaludek, intuitivní jednání, diplomacie, pochopení, péče, partnerství

 • Kladné stránky:

Vysoká míra intuice, citlivost, tvořivost, diplomatické sklony a potřeba najít schůdnou cestu, láskyplnost, starostlivost, oddanost a péče o druhé, účastenství, trpělivost, empatie

 • Stinné stránky:

Přecitlivělost až citová labilita, tendence k citové manipulaci, žárlivost, závislost na druhém a sklon k závislostem obecně, náladovost, nerozhodnost, neochota přijmout zodpovědnost, plachost, strach ze samoty, pomalost, nízká odolnost vůči stresu

Důležité je, aby se lidé s převahou dvojkové energie naučili věřit ve své schopnosti a stali se nezávislými na mínění druhých lidí, a především na partnerovi. Vzhledem k jejich tvárnosti a ochotě udělat cokoli pro milovanou osobu, je nutné umět si určit vlastní hranice. Je třeba, aby tito lidé našli klid sami v sobě, což jim následně pomůže zvládnout své přirozené sklony k přecitlivělosti. Pozornost je třeba věnovat jídelníčku, doporučuje se strava lehká, která nezatíží jejich citlivé zažívání. Skvělým ventilem jsou pro ně skupinové sporty, práce s dechem (hra na flétnu, jóga), stejně jako tvůrčí činnost.

Životní trojka

 • Související výrazy:

Mužský princip, energie jang, puberta, hlava a mozek, logika, expanze, aktivita, abstraktní myšlení, komunikace, stres jako motivace

 • Kladné stránky:

Tvořivost, vysoké charisma, optimismus a vstřícnost, pojmová představivost, schopnost inspirovat a motivovat druhé, vysoká odolnost vůči stresu (stres je naopak motivuje k nejlepším výkonům), mentální postřeh, originalita, vysoká aktivita, myšlenkové bohatství, extrovertní přístup k životu, skvělá komunikace

 • Stinné stránky:

Touha po uznání okolím, neklid, roztěkanost, přecitlivělost na kritiku, pocit nadřazenosti, chlubivost, vysoká vznětlivost, kritičnost, sklony k nevěře a agresivitě, nedostatek disciplíny, přehánění, úplatnost, časté lhaní

Důležité je, aby si lidé s převahou trojkové energie osvojili schopnost plánovat a určit priority, soustředit se na jednu činnost a také ji dokončit. Úskalím jejich povahy je silný sklon ke lhaní, proto je třeba, aby se naučili říkat i nepříjemnou pravdu, nedramatizovali situaci a našli způsob, jak získat emocionální rovnováhu. Jakákoli kreativní činnost je dokáže zklidnit a nasměrovat, blahodárná je pro ně hořká chuť, skvělým způsobem „meditace“ pouhé pozorování okolí. Vynikajícím ventilem jejich přirozené agresivity jsou nohy nebo ruce (běh, dupání, sekání dřeva), sex a ve vypjatých chvílích také užití expresivních výrazů obsahujících písmeno „r“

Životní čtyřka

 • Související výrazy:

Ženský princip, energie jin, ledviny, močový měchýř, tlusté střevo, systematičnost, řád, zavedený postup, tradice, neochota ke změnám

 • Kladné stránky:

Pracovitost, praktičnost a metodičnost, rozvaha, opatrnost, ukázněnost, manuální zručnost, spolehlivost, stabilita, vytrvalost, soustředění, věrnost

 • Stinné stránky:

Netolerantnost, nedostatek fantazie a sebejistoty, strach ze změny a strach obecně, předsudky, strnulost, puntičkářství, tvrdohlavost, moralizování, malichernost, sklon k pesimismu, zúžený pohled na život, emocionální uzavřenost

Důležité je, aby se lidé s převahou čtyřkové energie naučili přijímat změny a byli s nimi v souladu. Jejich den by měl být rozdělen rovným dílem na práci a odpočinek, slovo „musím“ by ve svém slovníku měli nahradit výrazem „chci“. Ve stravování pro ně nejsou vhodná silně kořeněná jídla a červené maso. Velmi důležitá je pro ně pohybová regenerace, která pomáhá udržovat tělo pružné. Vhodná je jízda na kole nebo kolečkových bruslích, plavání a podvodní masáže. Dobře jim udělají také činnosti, kde je rychle viditelný výsledek (mytí oken, štípání dříví).

Životní pětka

 • Související výrazy:

Mužský princip, energie jang, srdce a oběhový systém, aktivita, spontánnost, pohyb, výzva, svoboda, charisma, propojení

 • Kladné stránky:

Umění přizpůsobit se situaci, přitažlivost, vysoká míra energie, inteligence, všestrannost, dobrá komunikace a výmluvnost, odvaha, smysl pro dobrodružství, důvtip, nadšení, odolnost, schopnost vést a přirozeně inspirovat druhé

 • Stinné stránky:

Roztržitost, neschopnost dodržet závazek (strach ze závazku), nezodpovědnost, nespolehlivost, nedůslednost, nedostatek vytrvalosti, přecitlivělost na jakýkoli druh omezení, vlastní pravidla, náchylnost k závislostem, nedůtklivost

Důležité je, aby si lidé s převahou pětkové energie osvojili střídmost, umírněnost a životní pokoru, naučili se plánovat a určovat priority. Silnou potřebu svobody, kterou tito lidé mají, je třeba pochopit; najít odpověď na otázku, v čem tkví svoboda v ryzím slova smyslu – strach ze závazků je často jen důsledkem nepochopení její podstaty. Lidem s dominantní energií čísla pět udělá dobře pobyt v otevřené přírodě, volný prostor, horská turistika, podobně jako vodní sporty. Relaxace a dostatek spánku i pobyt v tichém prostředí mohou pro ně také být velmi přínosné.

Životní šestka

 • Související výrazy:

Ženský princip, energie jin, dítě, slinivka, reprodukční orgány, péče, rodina, estetika, umění, romantika, erotika, přibývání na váze

 • Kladné stránky:

Přizpůsobivost, přitažlivost, smyslnost, vysoká míra empatie, optimismus, umění radovat se ze života, schopnost poskytnout oporu, smysl pro krásu a estetiku, obětavost, láska k bližnímu, umělecké nadání, velkorysost

 • Stinné stránky:

Naivita, vztek, váhavost, vysoká míra očekávání, emocionální nevyrovnanost, naivita, žárlivost, podezřívavost, náchylnost k závislostem, tvrdohlavost, obviňování druhých, lenost, neschopnost žít bez partnera, touha po dokonalosti

Důležité je, aby se lidé s převahou šestkové energie naučili vážit si sebe sama a přijali se včetně všech svých nedokonalostí. Šestky mívají problémy s nastavením hranic, ať už jde o jejich vlastní, nebo hranice druhého člověka, obvykle partnera. Problémem bývá v nepochopení skutečnosti, že láska má mnoho podob, a ne všechno musí jít podle nastavených představ. Útěchu i lék mohou nalézt v poslechu jemné hudby, případně harmonizujících zvuků přírody, dobře jim udělá cvičení na čerstvém vzduchu, skvělý je pro ně tanec, stejně tak jóga nebo plavání. Naopak vyhýbat by se tito lidé měli alkoholu, lékům na uklidnění nebo emočnímu přejídání, protože víc než ostatní inklinují k závislostem.

Životní sedmička

 • Související výrazy:

Mužský princip, energie jang, genitálně-urologický systém, psychika, alergie, rychlost, boj, hledání pravdy, překážky

 • Kladné stránky:

Nezávislost, originalita, hloubavost, smysl pro spravedlnost, vysoká míra intuice, schopnost hluboké analýzy, čestnost, léčitelské schopnosti, umění vhledu, výrazný intelekt, jasný úsudek, bohatý vnitřní život

 • Stinné stránky:

Sklon k pesimismu, nedostatek realismu, odtažitost, strohost, vzdor, neschopnost odpustit, netolerantnost, nedůvěřivost, rychle se měnící názory, úzkostlivost, citová uzavřenost, náladovost, netrpělivost, sklon k melodramatu

Důležité je, aby se lidé s převahou sedmičkové energie smířili s nedokonalostí světa, a přesto objevili naději a víru. Jejich životním cílem je dobrat se pravdy a pochopit ji, což není snadný úkol. Více jim na jejich cestě pomůže pochopit vlastní chyby a poučit se z nich, naučit se být trpěliví a začlenit se do běžného života. Je pro ně těžké hovořit o svých emocích, což je další úkol, který mají. Skvělým ventilem jim může být pohyb na čerstvém vzduchu, moře a voda obecně, vodní sporty, ale i tvořivá činnost – práce s drobnostmi či kreslení.

Životní osmička

 • Související výrazy:

Ženský princip, energie jin, ledviny, materiálno, reprezentace, moc, touha, sexualita, příležitost, energie

 • Kladné stránky:

Systematičnost, vysoké nasazení, rozhodnost, inteligence, smysl pro detail, umění najít příležitost a využít ji, přirozená autorita, schopnost vést a motivovat, energie, charisma, osobní disciplína, pracovitost, houževnatost, sebekontrola

 • Stinné stránky:

Manipulativnost, touha po moci a úspěchu, zneužívání moci a postavení, kalkul, netolerantnost, povrchnost, milostné zápletky, aféry, workoholismus, pomlouvačnost, egoismus, hrabivost a lakota, terorizování druhých, sklon k úzkostem

Důležité je, aby se lidé s převahou osmičkové energie naučili setrvat v rovnováze mezi materiálním a duchovním světem, a díky tomu našli rovnováhu také sami v sobě. Pro své neodolatelné charisma a schopnost směrovat a vést je nutné, aby se tito lidé naučili využívat tyto dovednosti s pokorou a úctou k druhým, což se jim ne vždy daří. Sklon manipulovat bývá silný a touha po moci neodbytná. Dobře jim udělají aktivity, kde se pracuje s rovnováhou – například gymnastika, jóga nebo tai-či. Podobně pozitivně na ně bude působit kreativní činnost se zaměřením na detail.

Životní devítka

 • Související výrazy:

Mužský princip, energie jang, poustevník, centrální nervový systém, mystika, mentální schopnosti, napojení, univerzum, ukončení

 • Kladné stránky:

Univerzálnost a vysoké duchovní porozumění, moudrost, silná intuice, skvělé analytické schopnosti, empatie, zodpovědnost, umění poradit druhým, štědrost, smysl pro přesnost, všestranný talent, altruismus, vznešenost

 • Stinné stránky:

Problém s rozhodováním, sklon k ješitnosti, nedůtklivost, náladovost, potíže říct ne, strach z odmítnutí, rozhazovačnost, potíže dát najevo hněv, nedostatek sebedůvěry, impulzivnost, přecitlivělost, potřeba neustálého ujišťování, netolerantnost

Důležité je, aby se lidé s převahou devítkové energie naučili sdílet své pocity s druhými a uvědomili si, že jsou všichni lidé propojeni. Mnohdy jim překvapivě vzhledem ke schopnostem chybí sebedůvěra, proto je zásadní, aby se naučili mít se bezpodmínečně rádi. Pro jejich univerzálnost je nicméně těžké být tolerantní vůči ostatním, a také umět odpustit chybu. Život jim zpříjemní procházky naboso, práce na zahrádce, častější sprchování, relaxace u krbu nebo otevřeného ohně, podobně jako pravidelná vnitřní očista ve smyslu „už nechci“.  

Čtěte také: 

Zdroj: autorka článku a její numerologická praxe na základě školení L. Suchardové