Letošním hlavním tématem Světového dne sexuálního zdraví, který byl 4. září, byl souhlas se sexuální aktivitou neboli konsent. Souhlas je základem každého pozitivního sexuálního zážitku. Týká se respektu k autonomii a rozhodování každého člověka v jeho intimním životě bez ohledu na rasu, tělesné schopnosti, pohlaví nebo sexuální orientaci. Souhlas je povolení. Nikdo se nemůže dotýkat těla jiné osoby bez svolení.

shutterstock-1707768781.jpg
Foto: Shutterstock

62 % české populace chápe, že je k sexu potřeba souhlas

Podle nedávného výzkumu, který realizoval Konsent, organizace zabývající se prevencí sexuálního násilí a obtěžování, ve spolupráci s agenturou NMS Market Research, 62 % Čechů chápe, že k sexu je potřeba verbální či neverbální souhlas. Téměř 70 % Češek (69 %) si pak dokonce myslí, že sex bez souhlasu by měl být nelegální.

Pro většinu lidí je však konsent tématem, jejíž konkrétní podobě příliš nerozumí. Nedávná studie, kterou provedla výzkumná agentura Maru/Matchbox, například ukázala, že jen 45 % lidí má určitou představu o souhlasu k sexuální aktivitě, která odpovídá zákonu.

Souhlas by neměl být jednorázové „ano“, ale kontinuální komunikace

Jediný zdravý a správný sex je konsensuální sex. To je postoj, který by moderní společnost měla zastávat. Souhlas je přitom důležitý i pro aktivity, které nevnímáme jako vysloveně sexuální, tedy i líbání, objímání, dotyky těla a podobně. „Důležité je rovněž pamatovat na to, že souhlas musí být specifický: pokud protějšek souhlasí s polibkem nebo s pozváním na skleničku, neznamená to, že souhlasil s penetrativním sexem,“ upozorňuje uvádí Adam Durčák z Růžového slona.

Konsent by se rovněž neměl omezit na jedno „ano“ před tím, než se sexuální aktivita „rozjede“. „Souhlas je především důležitá součást kontinuální partnerské komunikace. Romantickou atmosféru určitě nijak nezkazíte, když se prostě budete průběžně během intimní chvilky ptát: Chceš vyzkoušet …? Mohu …? Je ti to příjemné? Mám pokračovat?“ radí Adam Durčák.

Způsobů jak si „ověřit" souhlas existuje mnoho a každému vyhovuje něco jiného. Většině lidí stačí vzájemná domluva či verbální potvrzení toho, že to druhá osoba sex opravdu chce. Některým stačí neverbální souhlas a to, že se druhý aktivně zapojuje, případně že neprojevuje nesouhlas.

shutterstock-1740409847.jpg
Foto: Shutterstock

Prevence: vzdělávání na školách, ale i v barech
 
Hlavním způsobem prevence je podle odborníků vzdělávání. V současnosti je potřeba zlepšit sexuální výchovu zejména na základních školách. „Z dostupných dat víme, že kolem 72 % studentů se nedozvědělo nic o souhlasu v rámci sexuální výchovy, což je zásadní chyba. Je potřeba učit nejen biologii toho, jak všechno funguje, ale i sociální a vztahovou úroveň sexu. Právě za tímto účelem jsme vyvinuli několik metodik a kurzů pro učitele, nebo i rodiče a pečující,“ vysvětluje Andrea Laštovičková z organizace Konsent zabývající se prevencí sexuálního násilí a obtěžování. „Snažíme se také proškolovat veřejnost, personál v barech a klubech, zkrátka na místech, kde často k sexuálnímu obtěžování dochází,“ dodává.

Zdroje: Andrea Laštovičková z organizace Konsent,  výzkum agentury NMS Market Research, Adam Durčák z RůžovýSlon.cz, výzkum agentury Maru/Matchbox

Reklama