Měli jste doma zatím jediné dítko a plánujete další, případně je už na cestě? Jistě si uvědomujete, že děťátko znamená nejen radost, ale také spoustu starostí. Možná vám však v tom všem očekávání a plánování nedochází, že těch vám přibude také s vaším prvorozeným.

Zdroj: www.shutterstock.com

Zdroj: www.shutterstock.com

Je to hloupé mimino!

Na příchod druhého dítěte, vytoužené holčičky se nesmírně těšila také Zdenka (31). Spolu s ní radostné čekání prožívala celá rodina, včetně prarodičů, tet a strýčků. Když přinesla domů z porodnice krásné zdravé děvčátko, přišel je přivítat i její tříletý syn Petřík. To bylo naposledy, kdy se na sestřičku díval s láskou a potěšením. „Péťa malou pohladil a položil jí na peřinku svou hračku. Ještě několikrát se přišel podívat, jak ji koupeme a přebalujeme a pak to začalo. Nebyla s ním jakákoliv, natož rozumná řeč. Začal trucovat, odmítal jídlo, stěžoval si na bolení bříška. O sestřičce se vyjadřoval, že je hloupé a ošklivé mimino a že bychom ji měli vrátit. Jeho chování nás všechny zaskočilo,“ popisuje Zdenka situaci po narození dcerky. Vše se časem vyhrotilo natolik, že Petřík začal sestřičce ubližovat. Svou babičku, která se mu v nevhodném chování snažila zabránit, dokonce kousl do ruky. To už byla ona příslovečná poslední kapka a rodiče si uvědomili, že je třeba vyhledat pomoc dětského psychologa.

Podcenit přípravu se nevyplácí

Příběh Zdenčiny rodiny je jedním z ukázkových příkladů, kde zafungovala silná žárlivost jedináčka na nového sourozence. Soupeření mezi dětmi je zcela běžný jev, který si nejspíše sami pamatujeme ze svého dětství. Nedá se vymýtit a drobným konfliktům se vyhnout nelze. Nicméně je možné tento problém ovlivnit tak, aby nedocházelo k podobně vypjatým momentům, jako v rodině Zdenky. Tam rodiče udělali chybu v tom, že prvorozeného chlapce na narození sestřičky dostatečně nepřipravili. V prvních letech života totiž tráví dítě většinu času v rodinném prostředí a vazby na rodiče, především matku jsou velmi silné. Tento malý, ale pro dítě nejdůležitější svět je něco, v čem nachází jistotu a kde se cítí bezpečně. Je zde středem zájmu a péče celé rodiny. Každý další tvor se stejnými privilegii je pro něj ohrožením a představuje nežádoucí prvek v jeho teritoriu. Jak by taky ne: může dítě připravit o pozornost a lásku rodičů.

Těšte se společně!

Na to, že přibude další sourozenec, který má právo na totéž, je proto třeba ho připravit s dostatečným předstihem. Dobré je zapojit dítě do příprav na příchod novorozence, svěřit mu menší úkoly, společně vybírat věci pro miminko, nechat ho hladit maminčino bříško. Vysvětlit mu, že děťátko, které přijde, je bezbranné a starší sourozenec by mu měl pomáhat. Vysvětlete také dosavadnímu jedináčkovi, že novorozeně bude hodně spát a plakat a nebude hned možné si s ním hrát. Předejdete tak jeho zklamání. Příchod nového člena rodiny je zátěžovou situací i pro dospělé, natož pro dítě. Přes veškerou snahu se tak stává, že se posléze stejně cítí odstrčené a začne si pozornost vynucovat například tím, že napodobuje chování svého mladšího sourozence. Dělá tak věci, které již neodpovídají jeho věku. Může se například začít pomočovat, chtít se nosit v náruči, vyžadovat krmení a podobně.

Přiznat si problém není prohra

Přestože se cítíte unavení a vyčerpaní, snažte se v takovém případě věnovat dostatečně také druhému dítěti. Potřebuje v sobě upevnit pocit, že své pevné místo v rodině má i nadále. Mluvte s ním o jeho obavách, ptejte se, co mu vadí a co by chtělo změnit. Ve chvílích, kdy se původní jedináček chová k miminku hezky, jej chvalte a reagujte pozitivně. Dejte mu pocit důležitosti pro nového sourozence, podpořte jeho roli ochránce a někoho, koho chce a bude mít děťátko nesmírně rádo. Avšak při tom všem je třeba nezapomínat, že požadavky, které na nyní už staršího sourozence kladete, musí být odpovídající jeho věku. Zůstává stále dítětem se všemi svými potřebami. Pokud máte dojem, že situaci nezvládáte, nemějte pocit, že jste jako rodiče selhali. Nestyďte se v zájmu zdravého vývoje dětí a normálního fungování rodiny obrátit na psychologické poradny, organizace, pomáhající rodinám či jiná specializovaná pracoviště.

Čtěte také:

Reklama