Zahraniční brigády jsou pro mladé lidi bomba. Sice jde často o práci nekvalifikovanou a namáhavou (od mytí nádobí po trhání broskví), to ale vyváží možnost zdokonalit se v jazyce, podívat se do světa a samozřejmě si i ve výhodné cizí měně přivydělat. Je možné se svěřit do péče cestovní agentury, dobrodružnější povahy vyrazí prostě jen tak „na blind“ do neznáma v pevné důvěře, že si práci najdou až na místě. V každém případě je ale třeba se ptát: ¨Kdo se o mě postará, až mě rozbolí zuby nebo chytne slepák?

soutěž - krém: Sixův teploměr

„Před odjezdem do jiného státu, ať už jde o stát EU nebo jiný, byste měla získat co nejpřesnější informace o práci, kterou tam budete vykonávat,“ radí JUDr. Marie Hirschová, ředitelka mezinárodněprávního odboru VZP ČR.  „Nejde pouze o druh práce, ale také o informace, jak je na tuto práci pohlíženo podle místní právní úpravy, tedy zda půjde o pracovně-právní vztah, zda zakládá účast na veřejném zdravotním pojištění, eventuálně jaký rozsah zdravotní péče vám bude v případě potřeby poskytnut.“

 

Pro státy Evropské unie a ostatní, které se řídí nařízeními EU (Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko) platí, že při výdělečné činnosti v některém z těchto států je třeba se odhlásit z účasti na zdravotním pojištění v ČR. Zaměstnavatel nebo instituce provádějící zdravotní pojištění ve státě, kde budete pracovat, vám musí poskytnout doklad o tom, že jste v dané zemi zdravotně pojištěni. Tímto dokladem se prokazujete v případě potřeby ve zdravotnickém zařízení, a může vám posloužit také pro prokázání existence pojištění pro českou zdravotní pojišťovnu.

 

Budete-li vykonávat práci jako au-pair, může nastat dvojí stav. Buď je tato práce považována ve státě, kde se zdržujete, za výdělečnou činnost – pak platí vše, co již bylo uvedeno výše o zaměstnání v EU. Nebo tato činnost není za výdělečnou činnost považována, a vy zůstáváte nadále českým pojištěncem. V případě potřeby ošetření se prokazujete evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC), vydaným českou zdravotní pojišťovnou, a po dobu pobytu v tomto státě budete mít nárok na nezbytnou péči.

Při pobytu v ostatních státech světa, kde EHIC neplatí, se zajištění zdravotní péče pro případ náhlého onemocnění nebo úrazu odvíjí od skutečnosti, zda jste v dané zemi z důvodu vašeho zaměstnání zdravotně pojištěni či nikoliv, a také jak dlouhý bude váš pobyt mimo Českou republiku.

 

Shrnuto a podtrženo:

-  Při výkonu výdělečné činnosti v EU a státech, které se řídí nařízeními EU, je třeba oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně a odhlásit se z účasti na zdravotním pojištění v ČR.

-  Pokud se nejedná o výdělečnou činnost v EU, zůstáváte po dobu pobytu v cizině pojištěni v ČR.

Pro oba tyto případy platí, že musíte počítat se spoluúčastí, kterou platí i domácí pacienti, a že je třeba vždy vyhledat zdravotnické zařízení napojené na systém veřejného zdravotního pojištění.

 

Samozřejmě můžou nastat i další, speciální případy, které tady neuvádíme. V každém případě proto doporučujeme obrátit se před odjezdem na nejbližší pobočku své zdravotní pojišťovny, kde s vámi veškeré právní kličky a smyčky vyřeší.