Železniční muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka vstupuje letos do 5. výstavní sezóny.

Počátky muzejní činnosti, jako jsou pořádání výstav historických vozidel, konání historických jízd vlaků s parními lokomotivami, opravy a renovace historických lokomotiv a vozů a shromažďování předmětů z historie železniční dopravy, spadají do poloviny devadesátých let minulého století. V areálu dnešního muzea se nacházelo lokomotivní depo, v němž byl v této době zastaven veškerý provoz. Jelikož se zde zachovala podstatná část technologického zařízení ještě z dob parního provozu, začaly skupiny nadšenců a dobrovolníků tyto objekty využívat nejen k opravám a provozování parních lokomotiv, ale také k pořádání prvních výstav a nostalgických jízd. Navíc se celý areál nachází v krásném přírodním prostředí na okraji masivu Křivoklátských lesů, což sem přitahuje stále větší množství příznivců železniční historie.

V roce 1999 pak vzniká Železniční muzeum Českých drah, které celou tuto činnost zastřešilo. Ze skromných začátků se rok od roku rozrůstá počet vystavených lokomotiv a vozů, zvyšuje se plocha vnitřních expozic a počty vystavených exponátů. Každoročně se rozšiřuje provozní doba a tím roste i počet návštěvníků, kterých bylo loni již více než 20 tisíc.

V letošním roce bude otevřeno od 26. 4. do 31. 5. v pátek, sobotu, neděli a svátky, od 1. 6. do 31. 8. kromě pondělí a od 1. 9. do 5. 10. soboty a neděle, vždy od 9h30 do 17h00.

Vstupné: dospělá osoba 50,- Kč, děti od 6 do 15 let 30,- Kč a rodinné vstupné je 130,- Kč. Jiné slevy s výjimkou ZTP neplatí.

A co pro Vás letos milovníci páry připravili?
Sbírka parních lokomotiv se rozrostla o další dva kusy, stroje 422.025 (Arcivévoda Karel) a 423.094 (Bejček). Tím jejich počet v muzeu překročil třicítku a druhá jmenovaná rozšířila počet provozuschopných strojů na 5.

Sbírka tažených vozidel se rozrostla o jeden osobní vůz a dále o velmi zajímavá vozidla – sněhomet SM–02 a sněhový pluh.

Zvláštností letos historický kolejový jeřáb.

Ve vnitřních expozicích byla provedena řada změn, mezi exponáty byl zařazen například renovovaný přestavník ruční výhybky, opravená přenosná kovářská výheň nebo třeba model dilatačního styku kolejových pásů. Vystaveno je i několik nových nástěnných rámů s různou tématikou např. o služebních hodnostech železničářů, o postupu opravy lokomotivy 354.195 anebo o díle malíře lokomotiv Viléma Kreibicha.

Zahájení sezóny se uskuteční o víkendu 26. a 27. 4. 2003. Letos se zahájení koná premiérově s mezinárodní účastí. Čechy navštíví host ze Slovenska – motorový vůz M 274.004 s přípojným vozem, který nese přezdívku ”Modrý šíp”.
Pro zájemce o svezení tímto vozem jsme uspořádali jeho jízdy - v sobotu pojede do Žatce s odjezdem z Lužné v 10h35 a ze Žatce zpět ve 12h30, v neděli pojede na Stochov s odjezdem z Lužné ve 12h10 a ze Stochova zpět ve 13h10. V železniční stanici Stochov bude možná prohlídka prezidentského salonku TGM. V těchto vlacích platí zvláštní jízdné, tarif ČD ani jiné slevy neplatí. Zpáteční jízdné do Žatce je 80,- Kč, v neděli na Stochov 60,- Kč.

Jako každý rok pojedou parní vlaky do Lužné z Prahy Masarykova nádraží, a to po oba dny s odjezdem v 8h48 a příjezdem do Lužné v 10h16 a zpátky v 15h10 s příjezdem do Prahy v 16h50.
Zde platí tarif ČD a jízdní řád je uveden v knižním JŘ Českých drah.

Dalším již tradičním hostem je lokomotiva 475.111 (Šlechtična), která poveze v sobotu 26. 4. vlak z Plzně s odjezdem z hl.n. v 7h30, z Berouna v 8h48 a z Rakovníka v 10h19, s příjezdem do Lužné v 10h32.

Zvláštností letos historický kolejový jeřáb.

Další návštěvníci přijedou do muzea historickými motorovými vozy, a to vozem řady 820.100 (Kachna) z Chebu s příjezdem v 10h26 a vozem M 131.1081 (Hurvínek) z Mladé Boleslavy v 10h50.

Pro návštěvníky bude připravena možnost občerstvení, děti i dospělí se budou moci projet po úzkorozchodné železnici ve vyhlídkovém voze a v provozu bude i modelové kolejiště. Účast přislíbili také provozovatelé železničních drezín, z nichž jedna bude na ruční a druhá na motorový pohon a také se bude možné na nich svézt.

Vaše další případné dotazy zodpoví:
vedoucí muzea Ing. František Kaplan
tel: 313 537 700
mobil: 602 664 986 
e-mail: kaplan@dkv.lny.cd.cz.

Plakát na celou sezónu můžete shlédnout zde.