Málokterá mateřská škola vám dá při zápisu přesný seznam toho, co v září od tříletého nováčka očekává. Každé dítě je jiné. A učitelky moc dobře vědí, že některému zkrátka trvá déle, než si osvojí to či ono. Proto následující seznam dovedností berte spíše jako „značka ideál“, kterému byste se měli snažit co nejvíce přiblížit. A nemějte komplexy, když se váš potomek něco ne a ne naučit. Dožene to ve školce. Rozhodně nebude jediný – učitelky by vám mohly vyprávět!
5c387a723aabeobrazek.png

1) Vím, kdo jsem

Ve třech letech by se dítě mělo umět představit, tedy znát své jméno a příjmení, případně kolik je mu let. Naučte ho také říct, odkud je.

2) Jsem socializovaný

Potomka byste měli naučit, že nesmí ubližovat ostatním. Měl by se umět s ostatními v rámci možností dorozumět, omluvit se, poděkovat, pozdravit. Když něco potřebuje, měl by zvládnout zdvořile o to požádat. Stejně tak by měl být schopen požádat o pomoc v případě, že něco sám nezvládne, nebo se ozvat, když se mu něco nelíbí. Zároveň musí být schopen reagovat na pokyny učitelky.

3) Mám základní hygienické návyky

Mělo by zvládat základy osobní hygieny. Například umět se vysmrkat do kapesníku, samostatně si dojít na toaletu, utřít se a umýt si ruce. Samozřejmostí by mělo být i umýt a utřít si ruce před jídlem nebo si po něm vyčistit zoubky.

4) Umím stolovat

Tříleté dítě by mělo vydržet sedět při jídle u stolu a používat lžíci, případně příbor (na ten je ale ještě dost času), aniž by se příliš pobryndalo. Mělo by také umět napít se z hrnečku nebo skleničky.

5) Zvládnu se oblékat

Děti se ve školce často převlékají, obouvají a zouvají. Měly by to proto v co největší míře zvládat samostatně. Zároveň by si měly pamatovat, které oblečení je jejich, a jaká značka ukazující místo pro odkládání věcí patří právě jim. Je také fajn naučit děti skládat si oblečení a zachovávat nejen ve svých věcech pořádek. Měly by vědět, že je třeba uklidit hračky nebo pracovní pomůcky vždy, když už je nebudou používat.
5c387aac8ec89obrazek.png

6) Nemám problém se schody

Možná je mají přímo ve školce, ale zcela určitě na ně narazí při procházkách. Schody by proto mělo dítě zvládnout zdolat samo, bez pomoci dospělého.

Čtěte také:

Reklama