Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR vyhlásilo již druhý ročník soutěže Obec přátelská rodině. Cílem této celostátní soutěže je podpora rozvoje prorodinných aktivit a propagace rodinné politiky na místní úrovni. Vítězné obce si mezi sebe rozdělí 7 milionů korun.

Stejně jako v loňském roce, i letos budou obce k realizaci a podpoře prorodinných aktivit motivovány prostřednictvím pozitivní publicity a finanční odměny v podobě neinvestiční dotace na realizaci projektů na podporu rodiny. Obce budou soutěžit v šesti velikostních kategoriích dle počtu obyvatel. V rámci nich budou hodnoceny na základě předem určených hodnoticích kritérií. V listopadu 2009 bude v rámci každé velikostní kategorie vyhlášen jeden vítěz, který získá titul „Obec přátelská rodině roku 2009 v kategorii xxx“.

Vítězné obce umístněné na prvním, druhém nebo třetím místě v každé kategorii dále získají pro rok 2010 nárok na poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu prorodinných aktivit na místní úrovni. S nejlepšími soutěžícími bude, stejně jako v loňském roce, natočen krátký dokumentární film.

Soutěž Obec přátelská rodině eviduje první přihlášené obce. Chrbonín z Jihočeského kraje soutěží o titul obec přátelská rodině v první, nejmenší kategorii do 500 obyvatel. Mezi prvními přihlášenými obcemi jsou také dva zástupci Středočeského kraje – Nučice, které budou soutěžit v kategorii do 500 obyvatel a Lhota, která se utká o vítězství v druhé kategorii 501 – 2000 obyvatel. Spolu s ní bude v této kategorii soupeřit obec Vápenná z Olomouckého kraje. Další z přihlášených, obec Kobylí, leží v Jihomoravském kraji a soutěží ve třetí kategorii, 2001 – 5000 obyvatel.

Je i vaše obec přátelská rodině? Co vaše obec dělá pro rodinu?