sweat

Horké dny jsou již pravděpodobně za námi, ale nikdy neříkej hop, dokud nepřeskočíš. A proto se jistě hodí vědět, jaké povinnosti mají zaměstnavatelé právě ve dnech velkých veder.

Zákoník práce

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit na pracovištích takové pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, odstraňovat rizikové a namáhavé práce a zřizovat, udržovat a zlepšovat zařízení pro zaměstnance, včetně vzhledu a úpravy pracovišť.

„Mezi tyto povinností patří i poskytování nápojů na pracovišti,“ dozvěděli jsme se od Štěpánky Filipové, bývalé mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí. Je ovšem třeba rozlišit, zda se jedná o poskytování nápojů v rámci zajištění pitného režimu pro zaměstnance, nebo o povinnost zajistit ochranné nápoje.

„Povinnost poskytnout pitnou vodu na pracovišti upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Na jeho základě je zaměstnavatel povinen zajistit pitnou vodu nejen pro účely dodržování pitného režimu, ale také pro případy, kdy se zaměstnanec zraní a je třeba poskytnout první pomoc (například v případě poleptání).“

Pitná voda přece teče v kohoutku!

Zdálo by se, že většina zaměstnavatelů má vyhráno. Ano, pitná voda skutečně teče z kohoutku, ale jsou pracoviště, kde podobný „luxus“ není a nelze zde ani odstranit tepelnou zátěž. A jsou to pracoviště, která mohou mít při únavě zaměstnance z vedra fatální následky, například řidiči hromadné dopravy.

„I zde musí zaměstnavatel zajistit dodržování přípustných mikroklimatických podmínek a přijmout taková opatření, která sníží na minimum nepříznivé dopady vysokých teplot,“ vysvětluje Filipová. „Jedním z takových opatření je poskytnutí vhodných ochranných nápojů, a to bezplatně a podle vlastního seznamu.“

Ochranné nápoje

O ochranných nápojích a jejich množství rozhoduje zaměstnavatel podle kritérií stanovených v § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Podle ustanovení § 8 výše uvedeného nařízení vlády je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin ztracených z organizmu za směnu potem a dýcháním. Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Nařízení vlády také přesně vyjmenovává kategorie zaměstnanců, kterým se ochranné nápoje poskytují.
Soupis ochranných nápojů vypracuje zaměstnavatel po dohodě s lékařem, který pro něj zajišťuje závodní preventivní péči. Seznam musí vycházet z vyhodnocení rizik, konkrétních podmínek práce a znalosti zdravotního stavu konkrétních zaměstnanců. Jedná se zejména o volbu vhodných ochranných nápojů u lidí, u kterých by mohlo dojít vlivem výkonu práce v nepříznivých pracovních podmínkách ke zhoršení zdravotního stavu.

Co dělat, když...

Máte pocit, že se o váš pitný režim a ochranné nápoje zaměstnavatel nestará, nebo stará nedostatečně? Jenže nevíte, co s tím. Řešení je jednoduché. S případným požadavkem na řešení konkrétního problému z oblasti pracovních podmínek a hygieny práce je možné obrátit se na příslušnou hygienickou stanici, případně oblastní inspektorát práce.

Reklama