„Tak si dej! Jenom skleničku, to mu nic neudělá,“ přesvědčují často kamarádi a partneři budoucí maminky. Dokonce i mnozí lékaři tvrdí, že sklenička vína nebo třetinka piva denně nemůže matce ani dítěti ublížit. Například známý odborník na FAS (fetální alkoholový syndrom), Dr. Olney, prohlašuje, že jedna sklenka vína po jídle by neměla poškození mozku dítěte zavinit. „Není třeba být zbytečně úzkostnými, vyvarujme se však nadměrného pití,“ tvrdí. Nedávné výzkumy však prokázaly, že je situace mnohem vážnější.

Postižené děti
V rámci studie provedené kolektivem vědců a uveřejněné v magazínu Pediatrics bylo sledováno 506 žen, které uvedly, že v těhotenství občas konzumovaly malé množství alkoholu. Jejich děti byly ve věku šesti až sedmi let podrobeny psychologickému vyšetření. Ukázalo se, že trpí mnohem častěji poruchami pozornosti a problémovým, agresivním až delikventním chováním než jejich vrstevníci.

Stačí koktejl týdně!
„Studie ukazuje, že k vyvolání nežádoucích účinků alkoholu na dětské chování dostačuje ještě menší množství látky, než bylo původně předpokládáno,“ řekla Dr. Virginia Delaney-Blac, jedna z autorek výzkumu. „Signifikantně i děti s nízkou hladinou prenatální expozice alkoholu - ekvivalentem jednoho koktejlu týdně během těhotenství - měly třikrát vyšší pravděpodobnost výsledků v testech, zařazujících je do klinicky delikventní skupiny.“ Dr. Delaney-Blac a její kolegové proto nedoporučují požívat během těhotenství jakýkoliv alkohol.

Neprodávejte alkohol těhotným
V kontextu těchto poznatků je pak pochopitelné úsilí řady polských lékařů o kterém informovala MF Dnes. Specialisté, mezi nimiž převažují gynekologové, požadují, aby byl prodej alkoholu nastávajícím matkám trestán stejně, jako prodej alkoholu mladistvým. Dále pak trvají na tom, aby matky alkoholičky byly po dobu těhotenství násilně zadržovány v nemocnicích.

Jak mám poznat, že je těhotná?
Po té, co v Polsku prošel zákon, zakazující mladistvým a nezletilým vycházet v nočních hodinách bez doprovodu dospělé osoby, je možné, že se prosadí i tento kontroverzní požadavek. Odpůrci poukazují na to, že je nesnadné poznat, jestli je žena těhotná – přitom nejhorší vliv na mozek dítěte má konzumace alkoholu v prvním trimestru. Navíc by pak těhotné ženy nemohly koupit ani alkohol pro jinou osobu nebo do cukroví.

Fetální alkoholový syndrom
Podle Karla Nešpora, primáře oddělení pro závislosti v Psychiatrické léčebně Bohnice, pijí tři čtvrtiny žen v Čechách alkohol. Jedna třetina pak pokračuje v konzumaci v prvních třech měsících těhotenství a 16 % i později. „Děti těchto matek mohou mít fetální alkoholový syndrom, který se projevuje vrozenými vadami v oblasti hlavy a obličeje, nižší porodní váhou a poškozením mozku. Tyto děti častěji trpí poruchami chování (špatně se ovládají, jsou příliš impulzivní) a jejich intelekt bývá nižší. Mívají problémy s učením, nejsou schopny porozumět sociálním situacím, trpí poruchami vyjadřování, mají horší paměť, soustředění i úsudek. Krom toho se u nich častěji vyskytují vady srdeční a cévní, kosterní, oční, sluchové a další,“ varuje Nešpor. „Podle některých studií souvisí pití alkoholu v prvních třech měsících těhotenství i s výskytem náhlé smrti novorozenců.“

Myslíte si, že by se měl zakázat prodej alkoholu těhotným ženám? A že by matky konzumující alkohol v těhotenství měly být drženy v nemocnicích či léčebnách, případně trestně stíhány za poškozování svého dítěte? Dala jste si v těhotenství občas skleničku?

  

 

Reklama