5ce3da439dc5bobrazek.png
Důchodová komise například uvažovala v roce 2018 o tom, zdali by se ženě nemohl důchod navýšit za každé odchované dítě. Tendence se odvíjely od faktu, dle kterého ženy na mateřské dovolené nemohou chodit do práce, a jejich průměrný celoživotní výdělek se tak snižuje. Z návrhu však nakonec sešlo. Budou v budoucnu srovnatelné důchody pro obě pohlaví?


5ce3da350f708obrazek.pngDůchodová komise původně zamýšlela, že spravedlivá penze se nebude vztahovat přímo na ženy, ale na osoby pečující o děti. V dnešní době se rozmohl trend mužů na mateřské dovolené, takže by se důchodová reforma vztahovala právě i na ně. Momentálně se ale jedná hlavně o ženy, které mají v průměru o dva a půl tisíce menší penzi než muži. Ženy, ale stále vykonávají větší díl neplacené práce.


Předsedkyně komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová upozorňuje na skutečnost, že ženy na začátku své kariéry pečují o děti, a na konci zase o své rodiče nebo manželovy rodiče. „Většina žen se bojí v 60 letech rozvodu, protože mají strach, že by byly uvrženy do chudoby,“ říká Nerudová.


Varianty k zvážení jsou následující: Průměrná mzda, ze které se bude vypočítávat důchod, bude počítaná ze mzdy před mateřskou dovolenou, nebo se stejně jako v jiných státech EU ohodnotí doba strávená na mateřské dovolené. V první variantě je skrytý problém, který tkví v nevýhodě pro ženy, které by chtěly jít mezi prvním a druhým dítětem na částečný úvazek, protože základ, ze kterého by se penze vyměřovala, by byl v takovém případě nízký. Protože je důchodová reforma tohoto typu zatím v plenkách, sama Nerudová říká, že je potřeba citlivě zvážit jednotlivé varianty a případné kombinace.

Čtěte také:

Reklama