Být rodičem je velmi zodpovědná a náročná role. Spadneme do ní nepřipravení a navzdory četným reprízám pořád nemáme jistotu, že si počínáme dobře. Netušíme, co se od nás jako rodičů vlastně očekává. Na jedné straně chceme dětem dopřát volnost a zároveň s nimi vybudovat vztah s otevřenou komunikací. A přitom jim lžeme, že je všechno v nejlepším pořádku, i když není.

Jejich křehkou duši máme ve svých rukách a jsme pro dítě tím nejdůležitějším člověkem v životě. A to už je nějaký závazek, z kterého se nedá vymluvit, protože jejich oči a srdce nás doprovázejí na každém kroku.

A těžko jim může uniknout to, že něco není v pořádku. Rodiče si často neuvědomují, že jejich vztah se odráží v duši dítěte.

Honza s Jitkou jsou manželé dvanáct let. Mají spolu dvě děti. Staršímu synovi je dvanáct let, mladší dceři jsou tři roky. Manželé spolu prakticky nekomunikují. On je zklamaný, protože ona nemá nejmenší pochopení pro jeho práci, která se často protahuje do nočních hodin. Ona je celý den s dětmi sama a vadí jí , že on myslí jen na svou práci. I když se on snaží ve vzácných chvílích volna s rodinou být, ona už z principu taková gesta odmítá. Říká, že je na svého muže alergická. Ti dva jsou spolu jen kvůli dětem. Atmosféra, když se všichni sejdou doma, je napjatá, oba jsou ve vztahu nespokojení, přesto rozvod nepřipadá v úvahu. Nemohli by dětem udělat něco tak hrozného. Přitom jejich děti rostou v napětí, nervozitě, zlobě. Jaký potenciál si nesou pro své budoucí vztahy, když mezi rodiči cítí nenávist?

duse

Změna v chování rodiče citelně ovlivní chování dítěte

Děti totiž velmi citlivě vnímají, jak s nimi rodiče jednají – změna v chování rodiče citelně ovlivní to, jak se bude chovat dítě. Dobré na tom všem je, že my jako rodiče můžeme vztah se svým dítětem ovlivnit zcela zásadně.

Pokud děti budou žít v atmosféře, kdy se mlčenlivost střídá s nenávistí, nevidí, že by se rodiče políbili, zasmáli, navzájem dotýkali, těžko budou v budoucnosti schopni prožít normální partnerský vztah.

Psycholožka Alice Vondrová upozorňuje: „Když jsou lidé bezdětní, tak ať se třeba pokoušou. V životě se už totiž nemusí vidět. Ale když mají děti, tak spolu v podstatě celý život budou muset být nějakým způsobem v kontaktu. A strašně zkomplikují život nejen dětem, ale vlastně i vnukům, protože tyto problémy se přenášejí dál přes generace.“

 Zájmy dítě jsou prvotní

Je velmi náročné vychovávat děti v atmosféře, kdy jejich rodiče nejsou jednotní a soupeří mezi sebou, kdo z koho. Když už se situace vyhrotí natolik a dojde k rozvodu, měli by si rodiče uvědomit, že rodičovství rozvést nelze. Děti, pokud budou svěřeny do péče jednoho rodiče nebo budou v tzv. střídavé péči, je bezpodmínečně nutné, aby spolu rodiče dokázali vycházet korektně.

Ve výchově musí být rodiče jednotní

Faktem také je, že je velmi složité vychovávat děti v atmosféře, kdy se jejich rodiče nejsou schopni na ničem domluvit. Vždy je totiž pro vztah dětí důležité, aby ve výchově byli matka i otec zajedno. A pokud už je situace opravdu tak špatná, že dojde k rozvodu, ve slušných rodinách bývá, s nadsázkou řečeno, zvykem, že se děti budou stýkat i s druhým rodičem. Tedy i s tím, komu nebudou svěřeny do péče. Případně budou vychovávány v tzv. střídavé péči. A právě v takových případech je tedy nezbytně nutné, aby spolu rodiče dokázali vycházet alespoň korektně. Děti jsou v tom nevinně.

„Rodičovství nelze rozvést, jeho naplňování lze komplikovat.“

PhDr. Ludmila Trapková

klinická psycholožka a rodinná terapeutka

Reklama