Podle posledních vědeckých studií se zdá, že ano. Alespoň karcinom děložního hrdla (čípku) bývá dáván do přímé souvislosti s infekcí lidským papillomavirem.

Kromě lidských papillomavirů (HPV) jsou známy ještě papillomaviry zvířecí. Ty byly zjištěny téměř u všech druhů obratlovců. Všechny tyto mikroorganismy žijí v tkáních, které kryjí tělesný povrch (HPV kožní) nebo vystýlají orgány (HPV slizniční). Lidských papillomavirů je známo víc než sto typů. Jsou mezi nimi druhy s nízkým rizikem, ale i typy vysoko rizikové, jejichž přítomnost v buňkách kryjících děložní hrdlo vede častěji k vývoji zhoubného bujení.

Projevy onemocnění
Infekce papillomavirem se projevuje špičatými bradavičnatými výrůstky, které zcela pokrývají zevní rodidla, někdy tvoří ve stejné lokalizaci izolované ostrůvky bradaviček. Vzácněji bývají větších rozměrů, pak mohou připomínat nádor. Na jejich vzniku se může podílet dlouhodobé dráždění (neléčený výtok). Léčí se zevní aplikací roztoků nebo mastí, případně se ošetřují laserem.

Ročně onemocní rakovinou děložního hrdla asi dva tisíce Češek. A mnohdy naprosto zbytečně. Tento nádor totiž nevznikne během několika dní, ale předchází mu zpravidla tzv. prekanceróza, tedy předrakovinné stádium, které ještě není zhoubným nádorem, ale už existuje vážné riziko, že se jím stane. Prekancerózu lze definitivně vyléčit, a tudíž k rozvoji zhoubného nádoru vůbec nemusí dojít. Jedinou podmínkou ovšem je, aby se předrakovinné stádium vůbec rozpoznalo včas.

Ženský lékař proto při prohlídkách odebírá z děložního hrdla vzorek buněk, které pak putují k rozboru do laboratoře. Pod mikroskopem lze rozpoznat změny, jež signalizují riziko budoucího výskytu zhoubného onemocnění. Pokud se včas místečko s takovými „nenormálními“, ale ještě ne rakovinnými buňkami odstraní, pak je žena vyléčena dříve, než onemocní.

Všem ženám nehrozí karcinom děložního hrdla stejnou měrou. U některých je vyšší než u jiných.

Mezi „rizikové“ patří:
• Dívky a ženy, které často střídají partnery. Uvedený faktor souvisí s vyšším rizikem infekce lidským papillomavirem, který má jistý vztah k vývoji karcinomu děložního hrdla. Bohužel zde ani kondom nepředstavuje stoprocentní ochranu.

• Kouření je považováno za rizikové chování i v případě zhoubného nádoru děložního hrdla. Rakovinotvorné látky, které vznikají při spalování nikotinu a dehtů, ve značné míře přecházejí do hlenu děložního hrdla. To se pak „koupe“ v těchto nebezpečných látkách téměř trvale.

Dříve byly zhoubné nádory smutnou výsadou vyššího věku. To dnes už neplatí. Bohužel se toto onemocnění objevuje už i mezi dvaceti- a třicetiletými ženami.

Příznaky
Zanedbáváme-li prevenci, vyburcovat k návštěvě gynekologa by nás rozhodně měly následující příznaky:

• nepravidelné krvácení
• výtok
• krvácení po pohlavním styku
• bolesti v podbřišku

Výše uvedené příznaky mohou být velice často provázeny únavou a zvýšenou teplotou.

Přechod od virové infekce k zhoubnému bujení
1) K přenosu papillomaviru dochází především při nechráněném pohlavním styku. Obzvláště velmi mladé ženy, které začínají s pohlavním životem, mívají tkáň v děloze přecitlivělou, a ta shodně citlivě reaguje i na uvedený druh infekce. K dalším rizikovým faktorům postižení papillomaviry patří časté infekce v oblasti genitálu (např. herpes), genetická zátěž nebo nákaza provázená sníženou obranyschopností (např. AIDS).

2) Po infekcích mohou na buňkách děložní sliznice vzniknout zprvu nezhoubné změny (např. tzv. dysplazie). Ve velké většině jde ale pouze o přechodný jev a dysplazie se opět vytrácí (zaniká).

3) Při přetrvávající infekci mohou původně nezhoubné buněčné změny přejít v předstupeň nádorového bujení (prekanceróza), z něhož se nakonec může poměrně snadno vyvinout tak závažné onemocnění, jakým je rakovina děložního hrdla. Pokud by tumor vrůstal do močového měchýře, může být krev v moči posledním varovným signálem, který by měl pacientku vést do ordinace.

Chodíte pravidelně na kontroly ke gynekologovi? Jak často? Nebo se objednáte na vyšetření, až když máte nějaký problém? Používáte při styku kondom?

Reklama