nehoda-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Podle údajů Českého statistického úřadu využilo ve třetím čtvrtletí loňského roku vlastní motorové vozidlo na zahraniční cestu 54 % Čechů. Mezi nejčastější cílové destinace patří tradičně Chorvatsko, Itálie nebo Slovensko. Právě s cestováním osobními auty na delší vzdálenosti se ale pojí i vyšší riziko nehody. „Z našich dat vyplývá, že čeští cestovatelé v roce 2021 nahlásili přes naše zastupitelské úřady 98 autonehod v zahraničí. Nejčastěji šlo o události v sousedních státech (Německo, Rakousko) a také v USA,“ uvádí tisková mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Lenka Do. Zdůrazňuje však, že čeští turisté nejsou povinni nehody zastupitelským úřadům hlásit a nejedná se tak o skutečný počet nehod.

Dbejte především na svou bezpečnost
Pokud tedy k nehodě dojde, je nezbytné neprodleně zastavit vozidlo a zapnout varovná světla. Před vystoupením z vozidla si oblečte reflexní vestu, která je v řadě států povinná (často pro všechny členy posádky) nebo doporučená, a umístěte na silnici výstražný trojúhelník. Pokud byl někdo při nehodě zraněn, je povinností poskytnou mu první pomoc a zavolat místní záchrannou službu. Všechny státy Evropské unie, Švýcarsko, Norsko a další využívají jednotné bezplatné číslo tísňového volání 112. Při veškerých úkonech dbejte zejména na svou vlastní bezpečnost, silniční provoz kolem totiž pokračuje dál.

Kdy volat policii?
Na tísňovou linku 112 zavolejte také v případě, chcete-li přivolat policii. To je nutné zejména v případech zranění nebo usmrcení osoby, poškození majetku třetích osob nebo pokud škoda na vozidle převyšuje 100 000 korun. Tyto podmínky nemusí být ve všech evropských zemích stejné. Například v Polsku, Chorvatsku, Rumunsku, na Ukrajině nebo v Maďarsku a v Bulharsku je nezbytné k nehodě přivolat policii vždy, i když jde třeba jen o „ťuknutí“. V mnoha zemích je rovněž opuštění místa nehody před příjezdem policie nebo okamžité neposkytnutí první pomoci zraněným hodnoceno jako trestný čin, za který se může viník dostat až na několik let do vězení.

Pokud je k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze v případě, že zcela souhlasíte s jeho zněním, případně zapište svoji verzi události. I v zahraničí pište česky, navíc máte při případném výslechu právo na tlumočníka.

S vyřešením nehody pomůže pojišťovna
Pokud řešíte nehodu s protistranou bez přítomnosti policie, vyměňte si veškeré potřebné osobní údaje a informace o vozidlech. „Jde-li o banálnější nehodu, stačí vyplnit Evropský záznam o nehodě, který by měl být k dispozici od pojišťovny v každém autě. Čím podrobněji událost popíšete, tím lépe. Záznam musí obsahovat rovněž identifikaci všech účastníků nehody a vozidel, včetně jejich pojišťovny. Pořiďte i fotodokumentaci, nejprve foťte registrační značku vozidel. Pokud by měla protistrana tendenci místo urychleně opustit, lze majitele auta podle značky dohledat. Pokud se na interpretaci nehody neshodnete, zapište i více verzí, které stvrdíte podpisy. Otázku zavinění a její míry pak budou řešit pojišťovny,“ doplňuje Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

Zdroj: Ministerstvo dopravy - tisková mluvčí Lenka Do, pojišťovna Uniqa - tisková mluvčí Eva Svobodová, Český statistický úřad

Reklama