Z dotazů nastávajících maminek vybíráme ty nejčastější týkající se zákroku prováděného u porodu - nástřih hráze.

 

Dělá se nástřih hráze při porodu vždy?

Pokud probíhá porod spontánně a žena je schopná do jisté míry tlačení usměrňovat, aby vstup hlavičky do východu porodních cest nebyl extrémně rychlý, není nutné nástřih – epiziotomii dělat. I porodník musí při porodu hlavičky hráz spolehlivě chránit. Jestliže se rozhodne epiziotomii provést, je to nejčastěji z těchto důvodů:

-          nejste schopná tlačení usměrňovat

-          hlavička dítěte je veliká a nemá ve východu dostatek prostoru

-          dítěti se již nedaří dobře

-          jako příprava na porodní kleště

-          při porodu dítěte v poloze koncem pánevním

-          pokud se dítě rodí předčasně a hrozí poranění hlavičky

-          také u anatomicky nepoddajných a vysokých hrází

 

Slyšela jsem, že při nástřihu hráze při porodu jsou velké rozdíly co do rozsahu či provedení. Kamarádka rodila kleštěmi a tvrdí, že jí udělali veliký nástřih. Dají se obecně tyto rozdíly popsat?

Nástřih hráze je běžný výkon, který se při porodu provádí. Jde o nástřih hráze, tedy svalové části mezi pochvou a konečníkem. Většinou se dělá lehce do strany a bývá dlouhý nejčastěji 5–7 cm. Cílem je zvětšení vaginálního otvoru. Zda se epiziotomie – nástřih hráze udělá, je na zvážení porodníka, který musí spolehlivě chránit hráz při porodu hlavičky dítěte. Nástřih se provádí ve chvíli, kdy vychází děťátko prakticky ven. Celý výkon je velice rychlý, dělá se speciálními nůžkami a trvá 3–5 vteřin. Nástřih se dělá ve chvíli, kdy maximálně tlačíte, hráz je úplně napjatá a citlivost v tomto místě je prakticky nulová.

Po porodu miminka a po porodu placenty se musí epiziotomie zašít. Před zašitím se tato část lokálně znecitliví, neškodí vám. Epiziotomie při spontánním porodu bez komplikací je většinou bezproblémová záležitost, které se nemusíte bát, a ze zkušenosti vím, že maminky často po porodu ani neví, že jim nástřih byl udělán. Některé však mohou mít s jizvou po porodu větší či menší problémy (bolestivé sezení, bolestivý pohlavní styk, ztvrdnutí jizvy, a pod). Epiziotomie při použití kleští je mnohem větší, a tak mohla přítelkyně pociťovat nepříjemné pocity.

Ve které fázi se nástřih provádí? Jsem ve 38. týdnu a od 36. týdne provádím masáž hráze. Pokud nebude vážný důvod, musím s epiziotomií souhlasit?
Pokud nebude k provedení epiziotomie závažný důvod, pak vám ji neudělají, jelikož se nedělá plošně. Jestliže je ovšem pravděpodobné, že by při porodu mohlo dojít k ruptuře (natržení), je jistě nástřih hráze lepší volbou. Váš souhlas se provedením epiziotomie nehraje tedy roli. Správně prováděná masáž hráze zvýší její elasticitu a šance, že porodíte bez nástřihu, je větší.

Jaké je poranění po nástřihu a čím se šije? Kolik bývá přibližně stehů? Mám veliký strach z porodu, z velké části kvůli nástřihu hráze (mám špatné hojení ran, tvoří se mi tuhé jizvy – přes veškerou péči).

Epiziotomie je výkon, který se provádí v okamžiku, kdy je hráz maximálně napjatá a citlivost je prakticky nulová. Jde o nástřih svalové části mezi pochvou a konečníkem o délce 5–7 cm. Množství stehů je relativní, uvědomte si, že se šije několik anatomických vrstev (kůže, podkoží, svaly) a všechny stehy nejsou vidět. Avšak šije se v místním umrtvení, vstřebatelnými materiály, které po zhojení rány sami vypadají.

Do jaké míry je lepší nástřih a do jaké míry porodní poranění?
Epiziotomie by se už dnes neměla používat v porodnicích rutinně, ale provádět jen tam, kde je třeba. Pro vyvarování se nástřihu vám mohu doporučit provádění masáže hráze. Provedení nástřihu je jinak závislé na způsobu vedení porodu, stavu hráze (tloušťka, elasticita) a také na tom, jak se porod vyvíjí. Někdy je lepší menší trhlinka než čistý chirurgický řez, oproti tomu jindy je lepší nástřih než rozsáhlé poranění hráze. Situaci musí v poslední chvíli zhodnotit porodník nebo porodní asistentka a rozhodnout se, jestli lze porod zvládnout bez nástřihu.

Zdroj: Více informací o cvičení pro těhotné se dozvíte na DVD „Cvičení pro těhotné“ podle Magdaleny Mikulandové nebo v knize: Těhotenství, porod a šestinedělí – Nejčastěji kladené otázky a odpovědi. Studio pro ženy

Reklama