Děti, to je radost i starost zároveň. Roman je hrdým otcem pětiletého Tomáška. V poslední době ho však trápí jedna záležitost. Jeho syn si více všímá chlapců než dívek. Bojí se, jestli se u jeho chlapce nezačíná projevovat homosexualita.

Romanův syn Tomášek si mnohem více všímá chlapců nežli holčiček. „Začalo to nedávno. Seděli jsme na pískovišti a přišla k němu malá holčička, chtěla si s ním hrát, ale on neměl zájem. Ptal jsem se ho proč, on mi řekl, že si s holkama hrát už nechce. To mě zarazilo, jelikož se sousedovic Luckou si hrál rád a často. O pár dní později jsem mu říkal, ať se podívá, že ta copatá cácorka je hezká. Na to jen podotkl, že není, že se mu víc líbí ten chlapeček vedle ní. Takhle to je teď furt. Chválí jen kluky, hraje si pouze s nimi, holky absolutně ignoruje. Jiných změn v jeho chování jsem si nevšiml, jen teď preferuje spíš mužskou populaci, a to klidně i dospěláky. Furt se sám sebe ptám, jestli můj syn není homosexuál?“  Romana tato situace vyvádí z míry. Je si sice vědom toho, že s orientací syna nic nezmůže, ale není to přece jen brzy, aby si dítě uvědomovalo svou sexualitu?

boy

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Co na to psycholožka a psychoterapeutka Tereza Baltag?

„V předškolním věku začínají děti chápat sebe sama, svoji odlišnost od ostatních i svou identitu. Sebehodnocení je v tomto věku závislé na hodnocení osob v jejich okolí, z nichž nejdůležitější jsou pro ně rodiče. Rodiče jsou pro ně vzorem. Děti se mnohdy chtějí podobně jako rodiče oblékat, mají tendenci napodobovat jejich chování. Chlapci v určitých letech víc tíhnou k mužům-otcům, holčičky si častěji zkouší oblečení od svých maminek. V průběhu vývoje se přimknutí k jednomu nebo druhému pohlaví mění. Maminky pak mohou nést těžce, že najednou jsou děti víc „tatínkovy“, a naopak, ale je to zcela v pořádku. Nebylo by rozumné těmto oscilacím mezi rodiči bránit, ba naopak. Děti mají vědět, že je bezpečné jednou stát víc při mamince, zatímco podruhé zase u tatínka, bez toho, aniž by se kvůli tomu cítily provinile.

Děti si v předškolním věku také začínají uvědomovat svou genderovou roli – svou sociální roli chlapečka nebo holčičky. Ta nesouvisí až tak se sexualitou, ale rolí, kterou dané pohlaví zastává ve společnosti. Kluci proto v tomto věku mohou intenzivně upřednostňovat jiné muže. Obdivují je, preferují je, snaží se je napodobit, a tím se svou budoucí sociální roli učí. Preference mužů u chlapců v předškolním věku nemusí mít žádnou souvislost s budoucí sexuální orientací. V předškolním věku děti obecně preferují stejné pohlaví, chtějí se také ostatním dětem svého pohlaví podobat.

Každopádně, rodiče se obecně nemusí strachovat o sexuální orientaci svých dětí, jelikož ta není tím, co jejich děti bude v budoucnu činit šťastné. Víc by si měli dávat pozor na to, jakým vzorem pro svého syna/dceru jsou. Jaké hodnoty jim předávají. Zda je náležitě oceňují, dodávají jim sebedůvěru do dalších let a aktivně je podněcují ve zdravém poznávání světa. To bude mít vliv na to, jak rádi svou mužskou nebo ženskou roli v budoucnu přijmou.“

Tereza BaltagTereza Baltag je psycholožka a certifikovaná psychoterapeutka s více než pěti lety praxe. Tereza poskytuje psychoterapii a koučování online pomocí Skype video-telefonátu, vhodné pro lidi, kteří mají málo času nebo preferují konzultovat z pohodlí svého domova. Pracuje empaticky a profesionálně. Kontaktovat ji můžete pomocí webových stránek  www.nase-terapie.cz či Facebooku naseterapie.

Čtěte také:

Reklama