Díváme se každou noc nevědomky na sídlo mimozemských civilizací?

Vydala jsem se po stopách teorií, na které jsem narazila při sbírání strohých faktů a informací o našem nočním souputníkovi. Vylučme tedy fakt, že Měsíc je jen neživá změť hornin a prachů…

 

Od roku 1972 na Měsíc nevkročila lidská noha. Sice je další let plánován na rok 2018, ale není to příliš velká odmlka? Logicky to vzbuzuje otázky, protože Měsíc je přece tak blízko! Je to jen otázka nedostatku financí?

 

Falešné fotografie

Na tomto místě ještě připomenu jednu tezi, podle které byly vůbec všechny dosavadní mise na Měsíc falešné, „autentické“ fotografie byly vytvořeny v ateliérech NASA. Například v časopise Fakta je několik fotografií i s popsanými nesrovnalostmi, chybějícími stíny, příliš osvětlené části ve stínu, osvětlené nápisy o původu přístrojů či efekty, které jsou v měsíční atmosféře nepřijatelné a odporující tamním fyzikálním zákonům.

 

Fantazii se meze nekladou

Ze Země jsou velmi často pozorovány zvláštní světelné jevy, tzv. pomíjivé světelné jevy (TLP = Transient Lunar Phenomena). Podle vědců jde o vulkanickou činnost na Měsíci, odrazy družic či jiné vědecky vysvětlitelné jevy.

Přesto podrobné fotografie měsíčního povrchu z družic nechávají rozehrávat fantazii. Různé pravidelné tvary, důlní díla či dokonce pyramidy pozorovali i členové posádky Apollo 11. Apollo 11 i Apollo 17 navíc pozorovaly na Měsíci cosi, co připomínalo otisky traktorových pásů, a to samé pak ukázaly i snímky z družice Lunar Arbiter, navíc včetně objektu, který se třpytí a vrhá dlouhý stín. A nejen to, oni i ruští astronauti, prolétající kolem Měsíce, pozorovali zvláštní létající objekty. Různé záblesky, světla či dokonce světelné geometrické tvary byly sledovány koncem 19. století. A například 17. června 1931 byly tyto záblesky pozorovány i pouhým okem.

 

Měsíc je kosmická loď

A poslední teorie je nejfantastičtější… Měsíc je dokonce umělým tělesem starým ne více než 250.000 let, patrně kosmickou lodí. Pro tuto zdánlivě nesmyslnou teorii hovoří fakt, že usazený prach by na tělese starém 4,6 miliardy let, což je předpokládané stáří Měsíce jako přírodního tělesa, měl tloušťku 56 metrů, což neodpovídá realitě. Navíc je podle měření rezonancí Měsíc dutým tělesem s nízkou hustotou. To by naznačovalo, že povrch Měsíce je 4 km silná pružná vrstva, pod níž se skrývá 30 km silný krunýř. Uvnitř je pak prázdný prostor, ideální místo s obvodem téměř 2500 km jako sídlo generací mimozemšťanů. Či dokonce pro lidi? Ti nejodvážnější tvrdí, že Měsíc je pouhým mezičlánkem rusko-amerických sil pro kolonizaci Marsu. Teorie přitažená za vlasy?

Možná ano, Měsíc je možná dutý, ale stejně tak je možná dutá i samotná Země, a přitom je také přirozeného původu.

 

Různé runwaye, zdi, věže, sochy bytostí podobné člověku, sloupy…

To všechno může být dílo přírody a jen naše fantazie si dokresluje i to, co ve skutečnosti není. Lidský mozek si často mezi dvěma blízko stojícími body snadno „dokreslí“ spojovací linii a vzniká tak dojem zdi, hradby…

Nebo nás opravdu bedlivě sledují nějací Měsíčňané?

 

Více informací

Lenková a kol.: Velká kniha tajemství a záhad (Regia, 2001)

Časopis Fakta X

Hartwig Hausdorf: Století nevysvětlitelných záhad (NS Svoboda, 2001)

Reklama