…a nebo raději ne. Ono to nemusí zůstat bez následků, takovéhle pokusy s vlastním tělem v duchu hesla „Ukaž, co vydržíš“. Vždyť i jedno nebo dvě krásná vyvrcholení v objetí s někým milým nejsou k zahození. Navíc, podle tohoto modelu by tím milým bylo nejspíš koště…

i

Tedy svař dva díly sádla z husy s dílem kapradí, jež samčí hlavu nosí, cos třetí noci po čtvrti sama sobě pořídila. Dej (a já to dávkování vynechám, protože se nechci dostat do problémů)listu masláčí, jež nejméně již třetího dne plně kvetlo. Tři špetky plodu kozičky rozdrť se dvěma špetkami... a tak dále...

Létací mast, která vám způsobí nejen parádní iluzi stavu beztíže, ale při tom si přijdete na několik silných pár minut za sebou jdoucích orgasmů, je hotová. Stačí namazat na intimní místa. Účinek do několika minut.

 • Je dost pravděpodobné, že ve stavu, do kterého se následně na hodinu i déle dostanete, budete dělat věci, které budete jen pramálo schopny kontrolovat.
 • Rovněž je téměř jisté, že budete velice obratně manipulovat koštětem nebo jiným jemu podobným předmětem, což vám bude ze srdce, nebo odjinud jedno.
 • Patrně vám bude ukradené, koho jak použijete, s kým budete co vykonávat, ale ještě pravděpodobnější je, že si vystačíte zcela samy.
 • Jediné, na co si později vzpomenete, bude naprosto nepopsatelný pocit mnoha doslova sexuálních erupcí, proti kterým je výbuch Vesuvu jen ubohým pšoukem.
 • Budete přesvědčeny, že jste létaly vzduchem.
 • Že jste se setkaly s bytostmi ze záhrobí nebo s bohy
 • Že jste cítily zvláštní vůně
 • Slyšely nádhernou hudbu
 • Vnímaly jiné barvy
 • Pocit popíšete jako s ničím nikdy nesrovnatelné vesmírné blaho.

Chcete?

Nalákala jsem vás? Dobře.

Řekněte svému manželovi nebo příteli, že pro roky příští jej již v oblasti uspokojení smyslů patrně nebudete potřebovat, jen jestli by vám mohl opatřit výše uvedené suroviny a kvalitní smeták.

Všechno má svá proti

Byla bych ale velice neseriózní, kdybych teď článek ukončila a nechala vás v pětistupech planýrovat kapradiny a okrasné keře durmanu. Protože koho by to nezlákalo. Jestliže ale vstoupíte v bratrské spojení s kamarádem durmanem neboli masláčem, měly byste rovněž vzít v potaz existující možnost, že:

 • Se ze zmíněného stavu nemusíte už nikdy probrat, a tak strávíte zbytek života sice v permanentní orgastické extázi, ale také v uzavřeném pokoji psychiatrické léčebny.
 • Se sice proberete, ale s trvale poškozeným mozkem a centrem koordinace.
 • Se neproberete, protože dávkování (i kdybyste ho sehnaly v úplnosti) je univerzální, zatímco lidé různí. Předávkování durmanem znamená podsvětí a převozníka – tedy funus.
 • Se vám nic z výše uvedeného nepřihodí, ale při zběsilé extatické práci s koštětem vyvoláte třením tolik tepla, že se během rauše upálíte, případně si pokryjete 95 % těla třískami.

Tak teď je to už opravdu na vás.

Faktem je, že již několikrát zmíněný durman je skutečně hlavní surovinou při výrobě takzvané „létací masti“, hojně užívané ve středověku ženami při Beltinu.

Tehdy byli ke konci obřadu ze společnosti vyloučeni všichni muži a ženy se věnovaly zmíněné kratochvíli. Nutno dodat, že ne vždy bez oběti nejvyšší.

Bylo by ale pošetilé si myslet, že muži šli skutečně poslušně domů spát.

dAni náhodou!

Většinu času byli někde za bukem a ženy se zájmem pozorovali. Naskytl se jim již popisovaný obrázek rozjařených, výskajících dam eroticky manipulujících s košťaty, které byly předtím zcela neškodně užity k rituálnímu vymetání ošklivých věcí z kruhu.

Následné vypravování některých žen o tom, kterak se vznášely vzduchem, i popsané sexuální zážitky měly ve finále jasný důsledek. 

Obcování s Ďáblem a čarodějnice létající na koštěti.

Každá i sebevíc na hlavu postavená pověra má, jak vidno, svůj reálný podklad.

Ovšem v tomto případě si na prachobyčejné bylinné chemii a narkotizujících prožitcích několika zcela nevinných, jen nerozumných žen, postavila svatá církev důvod k masakrování a vraždám tisíců lidí a my se dodnes můžeme kochat postavičkami čarodějnic, obkročmo sedícími na košťatech.

Úsměvné, že?

Reklama