Na rozdíl od své matky nebyla žádnou krasavicí. Její narození bylo toužebně očekáváno - Švédsko tolik potřebovalo dědice! Narodila se však „pouze“ dcera. Budoucí královna Kristina. Patřila k nejvzdělanějším ženám tehdejšího světa. A milovala umění…

Když se Kristina narodila švédskému králi Gustavu II. Adolfovi a jeho manželce Marii Eleonoře Braniborské, údajně nejkrásnější princezně své doby, zuřila právě třicetiletá válka. Gustav Adolf byl jeden z nejschopnějších vladařů i vojevůdců a za jeho panování se stalo Švédsko skutečnou evropskou velmocí.

KristinaJeho manželství bylo ale dlouho bezdětné. Pak se sice narodily tři děti – jenže dcera a syn přišli na svět mrtví a další děvčátko zemřelo v několika měsících. Ve Švédsku zavládlo ohromné nadšení, když se z královského zámku ozvaly v prosinci 1626 salvy, oznamující narození prince. Jenže to byl omyl. Když vyšla pravda najevo, nastalo obrovské zklamání. Otec ho sice nedokázal skrýt, ale rychle se s tím smířil. Ostatně velmi brzy nechal písemně stvrdit, že pokud před svou smrtí nezplodí mužského potomka, usedne na trůn Kristina. Mnohem hůř ovšem reagovala matka – přímo hystericky. Kristinu prý pak nesnášela a dobrovolně ji poslala na výchovu ke králově sestře Kateřině.

Když bylo v roce 1632 Kristině šest let, padl její milovaný otec u Lützenu, v jedné z mnoha bitev třicetileté války, kde se utkal s vojsky Albrechta z Valdštejna. Ten po smrti švédského krále dal rozkaz k ústupu svých vojáků, takže bitva skončila vlastně nerozhodně.

Kristinina matka krále vášnivě milovala a nedokázala se s jeho smrtí vyrovnat. Truchlila a odmítala ho nechat pohřbít. Dcera, která se vrátila od své tety, ji absolutně nezajímala. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby nebylo regentské rady v čele s kancléřem Axelem Oxenstiernou. Rada vládne za nezletilou Kristinu, její zásluhou je po téměř dvou letech král konečně pohřben. Kristina se pak v deseti letech vrací k tetě Kateřině, aby se jí dostalo řádného vzdělání hodné budoucí panovnice.

Kristina je mimořádně nadaná, učení jí nedělá žádné potíže. Už ve dvanácti letech ovládá latinu, řečtinu, francouzštinu, ale také italštinu, španělštinu, holandštinu. Zajímá ji historie, matematika, filozofie. Umí jezdit na koni, šermovat a střílet. Ostatně už její otec si přál, aby byla vychovávána jako chlapec. Kristininým idolem je Alexandr Makedonský. Údajně prý trpí nespavostí. Spí opravdu málo, přesto je stále čilá.

Ďáblova bibleKdyž se třicetiletá válka chýlí ke konci, posílá uměnímilovná Kristina své vojsko do Prahy. Pro válečnou kořist. Ví, že se na Pražském hradě ukrývají umělecké poklady nedozírné ceny. I když Švédy předešla v rabování vojska saská a bavorská, která se pořádně napakovala, ani Švédové neodjeli s prázdnou. Přivezli Kristině pět set obrazů, sedmdesát bronzových soch, stovky indických kuriozit, drahé kameny, vědecké přístroje… To vše ze sbírek Rudolfa II. Nejvíc ale prý Kristinu potěšila tzv. Ďáblova bible, kniha vážící sedmdesát pět kilogramů. Tento největší evropský zachovalý rukopis zvaný též Codex gigas (tedy „obrovská kniha“) je dnes uložen v Královské knihovně ve Stockholmu. Latinsky psaná památka o rozměrech 900 x 505 milimetrů byla před šesti lety k vidění i v Praze.

Jak již bylo řečeno, Kristina nebyla zrovna krasavice. Byla malé zavalitější postavy, měřila snad jen sto padesát centimetrů, měla spíše mužské rysy, hodně se podobala svému otci. Kvůli pohodlí nosila většinou pánské boty. Ani o svůj vzhled se nestarala jako žena. S ranní toaletou byla hotova za pět minut. Krásné prý měla jen oči, i když odmalička byla krátkozraká. O manželství nejevila zájem. Děsila se případného těhotenství či porodu. Tvrdila, že by nedokázala snést, aby ji muž využíval, jako to dělá rolník, když obdělává své pole. Jediný, s kým se sblížila, byl její bratranec Karel Gustav. Ale to bylo v dětství. Když se začalo mluvit o jejich sňatku, couvla a nakonec dala všem najevo, že se vůbec nemíní vdát. To vyvolalo veliké zděšení. Jak to bude dál s královským trůnem?

Měla jiné plány. Chtěla kulturně povznést svou zemi, a tak zvala do Švédska mnohé učence. Jedním z nich byl i René Descartes, o jehož filozofii se Kristina živě zajímala. Diskutují spolu celé hodiny. Jenže je prosinec 1649, rozhovory probíhají kolem páté ráno a knihovna je nevytopená. Filozof nastydne, dostane zápal plic a o dva měsíce později mu podléhá. Kristinu pak viní z jeho smrti.

Kristina se začíná zajímat i o katolickou víru, je jí stále více fascinována. V protestantském Švédsku nevídané! Tají to, konverze ke katolicismu se trestá smrtí! Kristina to řeší po svém. Postupně. V roce 1654 abdikuje ve prospěch svého bratrance a bývalého „ženicha“ Karla Gustava a rozhodne se opustit Švédsko. Oficiálně prý „ze zdravotních důvodů“. Kristina neodjíždí jako chudinka. Vyžádá si vyplácení královské apanáže. Sbalí i část uloupených pokladů, pro zajímavost jen na sedmdesát obrazů ukořistěných v Praze či jinde. A také rukopisy, gobelíny, mince… Její zavazadla jsou naložena na dvanáct námořních lodí, rozhodně nemá v úmyslu živořit. Kde toto všechno skončilo?

Tajně přestupuje ke katolicismu na Štědrý den 1654 v Bruselu, veřejně pak v Innsbrucku. O rok později přijíždí s velkou pompou do Říma. Stává se osobním hostem papeže, na Boží hod roku 1655 je biřmována v bazilice sv. Petra. Měla ale i jiné plány – mimo jiné stát se neapolskou královnou. Byla přijímána a žila si královsky, i když už dávno královnou nebyla.

Zemřela v roce 1689 v Římě, kde je také v bazilice sv. Petra pochována.

Na našem webu si můžete přečíst i o jiných zajímavých ženách:

Reklama