Prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc. je vysokoškolským profesorem v oboru ekonomika a management, soudním znalcem v mnoha oborech a odborníkem na ekonomiku, právo a management informačních systémů.

Po získání právnického vzdělání se stále více věnoval otázkám právních aspektů informatiky, zejména ve vztahu k trestné činnosti v podobě počítačové kriminality, přičemž v této oblasti začal rovněž působit pedagogicky a podílel se na výzkumné činnosti.

 

V roce 2004 byl prezidentem republiky jmenován profesorem v oboru ekonomika a management. Jeho inaugurační spis i profesorská přednáška se věnovala problematice bezpečnosti IS/IT a elektronickému podpisu.

 

Již dvacet let vykonává činnost soudního znalce. V roce 1995 byl ministrem spravedlnosti ČR jmenován soudním znalcem v dalších oborech, a to kriminalistika – ochrana dat a autorské právo.

 

Je autorem a spoluautorem řady knih.

 

Za zmínku stojí i kniha Lexikon společenského chování (spoluautorka H. Bachrachová), která vyšla v nakladatelství GRADA již ve třetím vydání, a se svými cca 50 000 prodanými výtisky představuje jeden z bestsellerů na českém knižním trhu. V tisku je nová kniha stejných autorů, Velký lexikon společenského chování, o kterém jsme na magazínu nedávno psali.

 

Je členem představenstva Společnosti pro kriminalistiku, členem redakčních rad, spolupracovníkem a pravidelným přispěvatelem mnoha odborných periodik (Data Security Management, e-Biz, CHIP, INSIDE, Hospodářské noviny, Právní rozhledy, Právní rádce, Softwarové noviny - CLICK apod.). Vystupuje na odborných konferencích u nás i v zahraničí (Francie, Rakousko, Itálie, Slovensko, SRN).

 

Prof. Smejkal se dlouhodobě podílí na legislativních pracích v ČR v oblasti informatiky. Významný je jeho podíl na zákonu o elektronickém podpisu a na další české legislativě, týkající se především elektronické komunikace v oblasti veřejné správy. Působí rovněž v právní sekci České společnosti pro systémovou integraci a v dozorčí radě České asociace kompetitivních komunikací. Byl členem kolegia ministra informatiky a členem poradního sboru předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

O společenské etiketě, ale i o ekonomice, informatice, její legislativě a třeba i o autorském právu – dnes, 14. 2. ve 13:00 on-line s profesorem Vladimírem Smejkalem na Ženě-in!

Reklama