-.. / . / -.- / ..- / .--- / .. // ...- / .- / -- // .-. / .. / -. / -.- / --- // --.. / .- // -- / .. / .-.. / -.-- // ...- / - / .. / .--. / . / -.- / .-.-.-. /// -.. / --- / ...- / --- / .-.. / ..- / .--- / .. // ... / .. // .... / --- // ..- / ...- / . / ... / - // ...- // -.. / --- / ... / .-.. / --- / ...- / -. / . / -- // --.. / -. / . / -. / .. // .- // -.. / . / -.- / ..- / .--- / .. // --.. / .- // ...- / .- / ... // --.. / .- / .--- / .. / -- / .- / ...- / -.-- // .--. / .-. / .. / ... / .--. / . / ...- / . / -.- / .-.-.-. ///

-···/-·--/-··/·-··/··/--//-·/·-//···-/·/···/-·/··/-·-·/··//···-/·//···-/-·--/····/·-··/·-/···/·/-·/·/--//-·-/·-·/·-/·---/··//-·/·-//-·-·/··/-···/··-/·-··/··///-··/---/-·-/---/-·/-·-·/·//·---/·//···-/·/···/-·/··/-·-·/·//·--·/---/·---/--/·/-·/---/···-/·-/-·/·-//·--·/---//-/·/-/---//·--·/·-··/---/-··/··/-·/·///·-··/··/-··/·//--··/-··/·//·--·/·/···/-/··-/·---/··//--··/·/·-··/·/-·/··/-·/··-/--··--/----/---/···-/·-/·---/··//···/·-··/·/·--·/··/-·-·/·/--··--/···-/·//···-/·/-··/·-··/·/·---/···/··//---/-···/-·-·/··//·---/·//···-/-·-·/·/·-··/·-/·-·/--··--/··//--/·-··/·/-·-/---//·--·/·-·/··/--/---//---/-··//-·-/·-·/·-/···-/-·--///-···/·-·/·-/--/-···/---/·-·/-·--//--/·-//···/---/··-/···/·/-··/-·-/·-//-·/·-//·--·/---/·-··/··/-·-·/-·-/··-/--··--/-·-/-/·/·-·/·//·--·/·-·/---/-··/·-/···-/·-//···/·--·/---/·-··/··-//···/·//--··/·/·-··/·/-·/··/-·/---/··-//··//·--·/·-·/---/·---/··/--··/-··/·/·---/··/-·-·/··/--//-/---/··-/-/---//···-/·/···/-·/··/-·-·/··///-·/·/-·/··//·--·/·-·/---/-···/·-··/·/--//·--·/·-/·--·/·-·/··/-·-/-·--/--··--/·-·/·-/·---/-·-·/·-/-/·-//--/··/-//-/·-·/·/-···/·-//--··/·-//·--·/·-/-·/·-/-·-/·-//---/-··//···/---/··-/···/·/-··/·-///···/-/·-/·-··/·//--··/-··/·//·--·/·-··/·-/-/··/--··--/--··/·//-·-/···/·/··-·/-/-·--//···/·//···/·---/·/-··/-·/·-/···-/·-/·---/··//···-//····/---/···/·--·/---/-··/·///--/-·--/···/·-··/·/-/·//···/··//-·-·/---//----/-·-·/·/-/·//·-/·-··/·//---/-·/---//··//-/---//···-/·-/·---/··/-·-·/-·-/---//---/-··//-··/---/--/·-/-·-·/··//···/·-··/·/·--·/··/-·-·/·//·---/·//·---/··/-·/·//·-//-·-·/---//-/·/·--·/·-·/···-/·//·-·/·-/·---/-·-·/·-/-/·-//·-//-···/·-·/·-/--/-···/---/·-·/-·--/--··--/-·-/-/·/·-·/·//·---/···/---/··-//-/·-/-·-//-··/---/-···/·-·/·//··-/···/-·-/·-··/·-/-··/-·/·/-·/·/--··--/--··/·//·---/···/---/··-//·---/·-/-·-//·-·/·-/-·/---//-·/·-/-·-/---/·--·/·-/-·/·//·---/·/···/-/·//···-//-/··-/-/---//-··/---/-···/··-///-·/·/-·-/·/-·-·/·-/--///
·---/·//····/·-/-·/-···/·-//-·-·/··/--//-·/·-/···//···-//---/-···/----/---/-··/-·/··/----//·-·/·/-/·/--··/-·-·/··/----//-·-/·-·/--/··/--··--/···/·-/--/·//-·/·-/····/·-·/·-/--··/-·-/-·--/--··--//-·-/···-/·-/·-··/··/-/-·/··/····/---//·---/··/-··/·-··/·-//·--·/---/···/-·-/·-·/---/···-/-·/··-///
···/·-/--/---/--··/·-·/·/·---/--/·/--··--/--··/·//·---/·//-/---//··//---//·--·/·/-·/·/--··/··/----/--··--/·---/·//···/·--·/---/··-/···/-/·-//·-··/··/-··/··//-·-/-/·/·-·/··//--··/··/·---/··//···-//-···/-·--/-/·/--··--/-·/·/--/·-/·---/··//···/·-/-·/-·-·/··//···/··//-·/·/-·-·/---//···-/-·--/·--·/·/···/-/---/···-/·-/-/--··--/·--·/·-··/·-/-/··//-··/·-·/·-/····/-·--//-·/·-/·---/·/--/--··--/·---/···/---/··-//-···/·/--··//·--·/·-·/·-/-·-·/·//·-//--/··-/···/··//·---/··/···/-///
-/·-/-·-/····/·-··/·//···/··//-/---//··-/·-·/-·-·/··/-/·//-·/··/-·-/-··/---//--··//---/-···/-·--/-·-·/·/·---/-·/-·--/----//·-··/··/-··/··//-·/·/·--·/·-·/·/-··/···/-/·-/···-/---/···-/·-/·-··///-··/-·/·/···/-·-/·-//····/-·--/-···/---/··-//···/···-/·/-/·/--//·---/·/-·//·--·/·/-·/··/--··/·//·-/·-··/·//---//-/---/--//·--·/·-·/·/-·-·/··//--··/··/···-/---/-//-·/·/-·/··///
·---/·/-··/-·/---/--··/-·/·-/-·-·/-·/·//-·-·/·/···/-·-/·//···-/-·--/·-·/---/-···/-·-/-·--//·-//---/···/-/·-/-/-·/··//·---/·/-·//-·-/-··/-·--/--··//-·/·/-·/··//-·/·-//···-/-·--/-···/·/·-·/·-·-·-/,


·-·/··/-·/-·-/·-
Text nebyl redakčně upraven


Kupujete raději české, nebo zahraniční potraviny?

  • Řešíte, zda je produkt dovezen z velké dálky, nebo zda je domácí?
  • Přijde vám normální jíst v zimě čerstvá rajčata, okurky a maliny a jahody?
  • Dáváte přednost sezónním potravinám, nebo nakupujete v supermarketech?
  • Když máte na výběr mezi cizím levnějším a českým dražší, čemu dáte přednost?
  • Rozhoduje o vašem nákupu kvalita a chuť, nebo cena?
  • Chápete tvorbu ceny potravin a souhlasíte s dotacemi do zemědělství?
  • Vadí vám česká „nesoběstačnost“ v produkci základních potravin?
  • Napadá vás k tomuhle tématu něco dalšího?

Pak mi to pošlete do redakčního mailu

redakce@zena-in.cz

a já jednu z vás odměním naloženým lanýžem. Protože právě on je potravinou, o které se dá říct, že je sem dovážena z ciziny, ačkoliv se dá nalézt i v našich lesích, ale nesmíme ho trhat, takže jinak než z dovozu se nedá sehnat. A jsem přesvědčen, že většina z nás o něm slyšela, ale v ruce ho nikdy nedržela a nikdy s ním nevařila…

Reklama