Čeps

ČepsElektřina je hnací silou moderní civilizace. Bez ní bychom se z éry žárovek, elektromotorů a elektronické komunikace propadli zpátky do časů petrolejek, parních strojů a poslů. Aby elektřina mohla pohánět všechny vynálezy, které nám denně ulehčují život, musí se napřed dopravit z elektráren do lokálních rozvodných sítí, odkud proudí ke koncovým uživatelům v domácnostech a firmách. K tomu slouží přenosová soustava, kterou v České republice tvoří téměř čtyři a půl tisíce kilometrů drátů elektrického vedení a desítky transformátorů a rozvoden, na jejichž bezchybný provoz dohlíží dispečink. Výhradním provozovatelem české přenosové soustavy je akciová společnost ČEPS, která zajišťuje přenos elektřiny a potřebnou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie 24 hodin denně po celý rok. Dalším důležitým úkolem zaměstnanců společnosti ČEPS je údržba, obnova a rozvoj všech zařízení přenosové soustavy. V neposlední řadě ČEPS spolupracuje s okolními zeměmi na fungování mezinárodního trhu s elektřinou. 

Čeps

Víte že…

…   Čepsby podle průzkumů veřejného mínění mělo největší dopad na náš život selhání elektrické sítě?

...   o dodání elektřiny až k Vám domů se starají výrobci elektřiny (např. skupina ČEZ), provozovatel přenosové soustavy - společnost ČEPS - a distributoři (např. PRE, E.ON, ČEZ Distribuce)?

…   spolehlivé fungování české elektrické sítě stráží dispečink společnosti ČEPS?

…   vedení, kterým je elektřina přiváděna do domácností a firem, se jmenujedistribuční?

…   česká přenosová soustava je propojena s přenosovými soustavami celé Evropy?

…   v okolí vedení elektrického proudu vzniká elektromagnetické pole, které však není nebezpečné ani neohrožuje zdraví a životy lidí?

...   nadzemní vedení zvláště a velmi vysokého napětí (stožáry s dráty v krajině) je 10 až 20 krát levnější než vedení elektřiny pod zemí?

…   v loňském roce investoval ČEPS do rozvoje přenosové soustavy 4,5 miliardy korun?

…  do roku 2025 se plánuje investovat do přenosové soustavy více než 60 miliard korun?

…  součástí investic společnosti ČEPS je výstavba nových vedení, zdvojení stávajících vedení a přechod transformoven na dálkové řízení?

čeps

Pozor, anketa!

Připravili jsme pro vás zajímavou anketu „Je elektřina důležitá? Jak moc se o ni zajímáte?“ budeme rádi, když nám na zadané otázky odpovíte! Anketu najdete v tomto linku:  http://imkom.formees.cz/f/ceps/

Děkujeme za vaše odpovědi! 

Reklama